نقطه تعادلی سفارش


بعدا می‌بینم 00:42

نقطه تعادلی سفارش

در دو دهه اخیر، سیستم‌های تولیدی ترکیبی تبدیل به یکی از جذاب‌ترین سیستم‌های تولیدی شده است که در آن، تعادلی میان سیستم‌های سفارش‌مبنا و انبارمبنای خالص برقرار می‌شود. اما وجود تصمیمات مختلف با معیارها و افق‌های برنامه‌ریزی مختلف، امر برنامه‌ریزی تولید این سیستم‌ها را بیش از پیش دشوار ساخته است. از همین‌رو، در پایان‌نامه حاضر، یک ساختار سلسله‌مراتبی برنامه‌ریزی تولید در سه سطح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی ارائه شده است. در سطح راهبردی، تصمیمات مرتبط با تشکیل خانواده محصولات، جداسازی اقلام تولیدی و تعیین نقطه نفوذ سفارش برای هر یک از خانواده محصولات اتخاذ می‌شوند. تصمیمات مرتبط با مدیریت ظرفیت این سیستم‌ها در سطح دوم مطرح شده‌اند. این تصمیمات عبارتند از ایجاد رویه‌ای برای رد/ پذیرش سفارشات دریافتی، تعیین اندازه انباشته در تامین تقاضاهای تخمینی و محاسبه ظرفیت لازم سیستم. نهایتاً در سطح عملیاتی، توالی عملیات تولیدی محصولات و سفارشات مشخص می‌شود. شایان ذکر است که در هر یک از سطوح ساختار پیشنهادی، تصمیمات، معیارهای تصمیم و مدلی برای اتخاذ آن تصمیمات ارائه شده‌اند. در پایان، ساختار سلسله‌مراتبی پیشنهادی در یک مطالعه موردی در صنعت چوب کشور پیاده‌سازی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

Hybrid production systems have been recently one of the most interesting systems, which play role of equilibrium of two pure stock-driven and order-driven policies. However, hybrid systems bear different decisions with diverse criteria and horizons, making decision-making more complicated in these systems. Hence, in this thesis, a hierarchical production planning structure is developed, which comprises strategic, tactical and operational levels. In the strategic level, product family formation, order partitioning and locating order penetration point decisions are decided, while capacity coordination decisions are considered in the second level. This level comprises acceptance/rejection policy, lot-sizing and required capacity computation. In the third level, order sequencing is the considered decision. Moreover, it must be noted that an appropriate decision-making model is proposed in order to make suitable decisions in each level of the proposed structure. Finally, the proposed structure is implemented and validated in a case study in wood industry.

تعادلی

برنامه کودک دخترانه ناستیا - بازی های تعادلی - کارتون شاد

بعدا می‌بینم 08:18

برنامه کودک دخترانه ناستیا - بازی های تعادلی - کارتون شاد

برنامه کودک دخترانه ناستیا - بازی های تعادلی - کارتون شاد

آموزش اسکیت با نیلوفر | تعادلی راست و چپ

بعدا می‌بینم 01:17

آموزش اسکیت با نیلوفر | تعادلی راست و چپ

آموزش اسکیت با نیلوفر | تعادلی راست و چپ

موتور تعادلی در بیگ تویز

بعدا می‌بینم 01:38

موتور تعادلی در بیگ تویز

موتور تعادلی در بیگ تویز

بازی حرکتی تعادلی و جالب توییستر

بعدا می‌بینم 10:54

بازی حرکتی تعادلی و جالب توییستر

بازی حرکتی تعادلی و جالب نقطه تعادلی سفارش توییستر

تک چرخ تعادلی (دوچرخه)

بعدا می‌بینم 01:21

تک چرخ تعادلی (دوچرخه)

تک چرخ تعادلی (دوچرخه)

موتور کنترلی تعادلی دوکاتی Ducati Panigale V4

بعدا می‌بینم 01:19

موتور کنترلی تعادلی دوکاتی Ducati Panigale V4

موتور کنترلی تعادلی دوکاتی Ducati Panigale V4

منتخب انیمیشن دخترانه ناستیا - بازی های تعادلی - کارتون شاد

بعدا می‌بینم 08:18

منتخب انیمیشن دخترانه ناستیا - بازی های تعادلی - کارتون شاد

منتخب نقطه تعادلی سفارش انیمیشن دخترانه ناستیا - بازی های تعادلی - کارتون شاد

ویدیو آموزشی موتور کنترلی تعادلی دوکاتی Ducati Panigale V4

بعدا می‌بینم 05:19

ویدیو آموزشی موتور کنترلی تعادلی دوکاتی Ducati Panigale V4

ویدیو آموزشی موتور کنترلی تعادلی دوکاتی Ducati Panigale V4

آموزش ساده پیلاتس با توپ تعادلی در خانه

بعدا می‌بینم 04:02

آموزش ساده پیلاتس با توپ تعادلی در خانه

آموزش ساده پیلاتس با توپ تعادلی در خانه

تعادلی باور نکردنی

بعدا می‌بینم 03:26

تعادلی باور نکردنی

تعادلی باور نکردنی

موتور کنترلی تعادلی دوکاتی Ducati Panigale V4

بعدا می‌بینم 01:10

موتور کنترلی تعادلی دوکاتی Ducati Panigale V4

موتور کنترلی تعادلی دوکاتی Ducati Panigale V4

عجب تعادلی خوبی داره رو موتور سنگین

بعدا می‌بینم 01:13

عجب تعادلی خوبی داره رو موتور سنگین

عجب تعادلی خوبی داره رو موتور سنگین

موتور سیکلت کنترلی شارژی تک چرخ زن تعادلی 6 محور

بعدا می‌بینم 00:45

موتور سیکلت کنترلی شارژی تک چرخ زن تعادلی 6 محور

موتور سیکلت کنترلی شارژی تک چرخ زن تعادلی 6 محور

حرکات کنترلی و تعادلی پای دو استاد بزرگ هنرهای رزمی

بعدا می‌بینم 02:20

حرکات کنترلی و تعادلی پای دو استاد بزرگ هنرهای رزمی

حرکات کنترلی و تعادلی پای دو استاد بزرگ هنرهای رزمی

نرم افزار آساتریدرآگاه: نقطه تعادلی سفارش

بعدا می‌بینم 00:37

نرم افزار آساتریدرآگاه: نقطه تعادلی سفارش

نرم افزار آساتریدرآگاه: نقطه تعادلی سفارش

آموزش کاردستی عروسک تعادلی

بعدا می‌بینم 01:43

آموزش کاردستی عروسک تعادلی

آموزش کاردستی عروسک تعادلی

عروسک تعادلی

بعدا می‌بینم 00:34

عروسک تعادلی

عروسک تعادلی

عروسک تعادلی بازی مرکب _ خرید از فروشگاه تحریر20

بعدا می‌بینم 00:42

عروسک تعادلی بازی مرکب _ خرید از فروشگاه تحریر20

عروسک تعادلی بازی مرکب _ خرید از فروشگاه تحریر20

حرکت تعادلی فرشته

بعدا می‌بینم 00:39

حرکت تعادلی فرشته

حرکت تعادلی فرشته

بازی تعادلی گردو شکستم

بعدا می‌بینم 00:21

بازی تعادلی گردو شکستم

بازی تعادلی گردو شکستم

تکچرخ تعادلی ازصالح کراس

بعدا می‌بینم 06:33

تکچرخ تعادلی ازصالح کراس

تکچرخ تعادلی ازصالح کراس

الاکلنگ کودک تعادلی دو کاره پونی یک نفره

بعدا می‌بینم 00:20

الاکلنگ کودک تعادلی دو کاره پونی یک نفره

الاکلنگ کودک تعادلی دو کاره پونی یک نفره

تمرینات تعادلی در کاردرمانی جسمی

بعدا می‌بینم 02:33

تمرینات تعادلی در کاردرمانی جسمی

تمرینات تعادلی در کاردرمانی جسمی

آموزش ساخت کاردستی دیسک تعادلی با CD باتری و موتور آرمیچر DC

بعدا می‌بینم 01:04

آموزش ساخت کاردستی دیسک تعادلی با CD باتری و موتور آرمیچر DC

آموزش ساخت کاردستی دیسک تعادلی با CD باتری و موتور آرمیچر DC

نحوه اجرای صحیح کرانچ شکم روی توپ تعادلی

بعدا می‌بینم 00:12

نحوه اجرای صحیح کرانچ شکم روی توپ تعادلی

نحوه اجرای صحیح کرانچ شکم روی توپ تعادلی

عجب تعادلی خوبی داره رو موتور سنگین

بعدا می‌بینم 01:16

عجب تعادلی خوبی داره رو موتور سنگین

عجب تعادلی خوبی داره رو موتور سنگین

تمرینات حرفه ای تی ار ایکس و توپ تعادلی بوسو بال

بعدا می‌بینم 07:45

تمرینات حرفه ای تی ار ایکس و توپ تعادلی بوسو بال

تمرینات حرفه ای تی ار ایکس و توپ تعادلی بوسو بال

دوچرخه تعادلی چوبی کودک کد 00019

بعدا می‌بینم 00:24

دوچرخه تعادلی چوبی کودک کد 00019

دوچرخه تعادلی چوبی کودک کد 00019

حرکات جالب و زیبای تعادلی از استاد اسماعیل ملک جهانی

بعدا می‌بینم 01:07

حرکات جالب و زیبای تعادلی از استاد اسماعیل ملک جهانی

حرکات جالب و زیبای تعادلی از استاد اسماعیل ملک جهانی

تمرینات تعادلی و قدرتی در ژیمناستیک

بعدا می‌بینم 05:22

تمرینات تعادلی و قدرتی در ژیمناستیک

تمرینات تعادلی و قدرتی در ژیمناستیک

بازی تعادلی

بعدا می‌بینم 00:42

بازی تعادلی

بازی تعادلی

بررسی تخته دوچرخ تعادلی

بعدا می‌بینم 08:00

بررسی تخته دوچرخ تعادلی

بررسی تخته دوچرخ تعادلی

دیاگرام آهن - کربن | دیاگرام تعادلی آهن کربن

بعدا می‌بینم 13:39

دیاگرام آهن - کربن | دیاگرام تعادلی آهن کربن

دیاگرام آهن - کربن | دیاگرام تعادلی آهن کربن

عجب تعادلی داره

بعدا می‌بینم 01:13

عجب تعادلی داره

عجب تعادلی داره

تمرینات پیشرفته تعادلی

بعدا می‌بینم 21:03

تمرینات پیشرفته تعادلی

تمرینات پیشرفته تعادلی

موتور تعادلی اسباب بازی

بعدا می‌بینم 01:21

موتور تعادلی اسباب بازی

موتور تعادلی اسباب بازی

آموزش تمرینات تعادلی کیک بوکسینگ

بعدا می‌بینم 03:17

آموزش تمرینات تعادلی کیک بوکسینگ

آموزش تمرینات تعادلی کیک بوکسینگ

دوره فلیپینگ مارکتس | فصل چهارم | قسمت 4: ورود تعادلی

بعدا می‌بینم 05:08

دوره فلیپینگ مارکتس | فصل چهارم | قسمت 4: ورود تعادلی

دوره فلیپینگ مارکتس | فصل چهارم | قسمت 4: ورود تعادلی

تکواندو پال چاگی یوپ چاگی تعادلی

بعدا می‌بینم 00:35

تکواندو پال چاگی یوپ چاگی تعادلی

تکواندو پال چاگی یوپ چاگی تعادلی

حرکات کنترلی و تعادلی پای دو استاد بزرگ هنرهای رزمی

بعدا می‌بینم 02:19

حمل و نقل بار و کالا با تریلی کفی

تریلی کفی پر استفاده ترین و مناسب ترین خودروی باربری برای حمل و نقل بارهای با وزن حدود ۲۳-۲۴ تن است . با استفاده از تریلی کفی می توانید انواع محموله و کالا را در کمترین زمان از هر نقطه ای از کشور به سایر نقاط انتقال دهید.

آنی بار تریلی کفی را تحت پوشش کاملترین بیمه نامه به شما ارائه می نماید.

 • حمل بار با تریلی کفی ، تریلی مخصوص با تناژ بالا،کفی مخصوص حمل آهن آلات
 • تعرفه کرایه باری تریلی کفی، کرایه تریلی برای حمل انواع کالاها، تریلی کفی برای حمل کالا
 • تعرفه کرایه تریلی نقطه تعادلی سفارش برای حمل کالا، ارزانترین باربری حمل کالاهای تجارتی و صنعتی با تریلی کفی

حمل بار با تریلی کفی در کمترین زمان ممکن از تمامی نقاط کشور به صورت دربستی

ارسال انواع بارهای سنگین و حجیم با استفاده از تریلی کفی به تمامی نقاط کشور

یکی از کامیون های مورد نظر تریلی کفی است که برای بسیاری از صاحبین بار مناسب است که با توجه به میزان تناژ و نوع (بارهای تریلی کفی) بارهایی که توسط این قبیل از تریلی ها بارگیری می شوند در اختیار صاحبین قرار می گیرد.

صاحبین بار پیش از ارسال بار از تهران می بایست تمامی جوانب از جمله نوع بارگیری، مقدار تناژ بارگیری ، هزینه ی بارگیری و حمل بار را در نظر بگیرند تا با اطمینان کامل از ار سال بار بتوانند بار خود را از تهران به شهر مورد نظر حمل نمایند.

تریلی کفی آنی بار

تریلی کفی از تهران بسیاری از صاحبین بار با توجه به اینکه برای حمل بار خود نیازمند آنی هستند که از تهران بار خود را به شهرستان حمل نمایند.

تریلی کفی یکی از بهترین گزینه برای حمل بارهایشان از تهران می باشند.

تریلی از تهران به شهرستان ها یکی از درخواست های بالاست که توسط مشتریان به مشاوران آنی بار داده می شود که در ادامه جزئیات آن را بطور کامل توضیه می دهیم.

ابعاد تریلی کفی

ابعاد تریلی و ظرفیت حمل باربا تریلی کفی بدین شکل می باشد : طول دنباله یا همان کفی از ۱۲ متر تا ۱۳/۶۰ متغیر می باشد.

عرض تریلی کفی از ۲/۴۰ تا ۲/۵۰ میباشد.

ارتفاع تریلی کفی از سطح زمین از ۱/۴۰ تا ۱/۶۰ متغیر می باشد.

ظرفیت کل تریلی تا ۴۰ تن میباشد.

برای تریلی مثل دیگر ماشین ها تعرفه کرایه وجود ندارد.

برای حمل چه نوع محموله ای از تریلی کفی استفاده میشود ؟

تریلی کفی پر استفاده ترین خودروی باربری سنگین است که بالاترین میزان کارایی را دارد . از این خودروی باربری برای حمل و نقل انواع بار و کالا استفاده میشود . خصوصا برای بارگیری محموله هایی که توسط لیفتراک بارگیری میشوند.

 • بارگیری بارهای پالتی
 • بارگیری کیسه جامبو
 • بارگیری انواع آهن آلات ( میلگرد ، تیرآهن ، رول ورق و . . . )
 • بارگیری انواع دستگاه های صنعتی و تجاری
 • در برخی موارد حمل خودروهای سواری نیز با تریلی کفی انجام میشود
 • برخی محموله های ترافیکی ساده نیز با تریلی کفی جابجا میشوند
 • کانکس

تریلی کفی برای حمل و نقل انواع زیادی از محموله و کالا مورد استفاده قرار میگیرد و امکان انتقال طیف وسعی از بار و کالاهای مختلف را برای شما فراهم مینماید . باربری تریلی کفی توسط آنی بار از همه نقاط کشور در اسرع وقت در اختیار شما قرار میگیرد .

باربری ارزان قیمت با تریلی کفی

نرخ کرایه تریلی کفی

با توجه به روند بارگیری و نوع بار و مقدار تناژ آن نرخ کرایه تریلی کفی متفاوت می باشد بازه ای از زمان نرخ کرایه های کامیون بسیار بالا بوده است.

علت این امر هم نبود تریلی در تهران می باشد اما در بازه ای از زمان به علت کمبود بار و یار زیاد شدن کامیون نرخ کرایه تریلی به شدت کاهش پیدا می کند و هیچ گاه تعادلی بین این دو وجود نداشته در همین راستا شرکت آنی بار تلاش نموده است تا با گرد همائی هزاران راننده و عضویت آنها در این سامانه گام موثری را در راستای حمل و نقل بین شهری و درون شهری با تریلی کفی بردارد.

 • کفی تهران به بندرعباس
 • کفی تهران به بندرامام
 • کفی تهران به شیراز
 • کفی تهران به تبریز
 • کفی تهران به مشهد
 • کفی تهران به ساری
 • کفی تهران به عسلویه
 • کفی تهران به کیش
 • کفی تهران به قشم

تمام نقاط کشور علاوه بر تریلی کفی تحت پوشش خدمات تریلی چادری و تریلی کمرشکن نیز میباشند .

آیا تریلی کفی شامل بیمه باربری است ؟

بله ، برای حمل و نقل بار و کالا با تریلی کفی یا سایر خودروهای باربری ، آنی بار بهترین و کاملترین بیمه نامه را نیز برای شما در نظر میگیرد . بیمه نامه باربری تریلی کفی آنی بار شامل بالاترین میزان پوشش میباشد که در صورت بروز حادثه امکان جبران خسارات برای صاحبین بار را تا سطح پوشش تعیین شده فراهم میکند .

خساراتی از قبیل آتش سوزی ، سرقت ، تصادفات و . . . همگی تحت پوشش کاملترین بیمه نامه ( بیمه ایران ) قرار دارد .

علاوه بر این ، محموله تریلی کفی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بصورت رایگان تحت پوشش کامل بیمه قرار میگیرد.

حمل انواع بار و کالا های تجاری همراه با بیمه نامه با استفاده از تریلی مسقف ؛ حمل بار با تریلی چادری از تمام نقاط کشور با قابلیت پلمپ بار

سفارش باربری تریلی کفی

برای سفارش باربری با تریلی کفی ، آنی بار بهترین و مناسب ترین اپلیکیشن باربری را در اختیار شما قرار میدهد.

استفاده از اپلیکیشن باربری اینترنتی آنی بار امکان ثبت درخواست کامیون در هر ساعت از شبانه روز را به شما خواهد داد.

پس از ثبت درخواست ، مشاوران و کارشناسان آنی بار در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

شماره تماس آنی بار

مشاوره رایگان برای حمل بار و کالا با تریلی کفی

سامانه مشاورین آنی بار در موضوعات زیر میتوانند به شما مشاوره دهند :

 • تریلی کرایه مناسب از تهران به شهرستان،کفی با مناسبترین کرایه ،باربری و بارنامه معتبر برای کفی از تهران
 • نحوه ی بارگیری تریلی ،بیمه بار و نحوه ی صدور بارنامه ،انواع بارگیری برای کفی

آنی بار خدمات حمل بار با تریلی را توسط انواع مختلف آن در اختیار شما قرار می دهد ؛ تریلی کفی ، تریلی بغلدار ؛ تریلی ترانزیت از جمله انواع آن می باشد.

کارشناس تولید محتوای مجموعه آنی بار ، علاقه مند به نویسندگی و تولید محتوا در خصوص حمل و نقل و باربری

نرم افزار ثبت سفارش نقطه تعادلی سفارش فروش آنلاین

نرم افزار ثبت سفارشات فروش نمایندگان با هدف افزایش سرعت سفارش گیری از نمانیدگان در هر لحظه از زمان، با هر نوع سیستم عامل و در هر نقطه جغرافیایی می باشد. این نرم افزار تحت وب بوده و در حال حاضر با نسخه کسب و کار سیستم اطلاعاتی برهان، یکپارچه است؛ امکاناتی که این سیستم در اختیار کاربران قرار می دهد به شکل زیر است:

پنل ادمین: تنظیم نمایه برنامه، تنظیم لوگوی شرکت، تنظیمات اطلاعات پایه(شامل مراکز فروش، تنظیمات سبد خرید، فراخوانی قیمت ها از نرم افزار فروش و . ) در پنل ادمین انجام می شود.

معرفی محصولات جدید برای نمایندگان: به کمک این قابلیت شرکت های عرضه کننده می توانند محصولات جدید خود را به همراه تصاویر پیوست به نمایندگان معرفی نمایند.

معرفی محصولات پیشنهادی به نمایندگان: در این بخش شرکت ها می توانند در ویترین فروشگاه، محصولات پیشنهادی خود در هر لحظه از زمان به مشتریان معرفی نمایند.

داشبورد عملکرد: مهمترین رویدادهایی که نماینده یا فروشنده نیاز است راجع به عملکرد خود در چارچوب محصول پیشنهادی بداند در این بخش مشخص شده است.

ثبت پیام: این امکان از طرف ادمین نرم افزار وجود دارد که پیام های مورد نظر خود را به کاربر یا کاربران به صورت مجزا ارسال نماید.

امن و مطمئن: مهم ترین ویژگی نرم افزار فوق امنیت آن و پایگاه داده ای مجزا بر بستر وب می باشد. علاوه بر این رعایت استاندارد های مورد نظر جهت پاسخ دهی بر روی ابزارهای همراه نیز رعایت شده است.

معرفی محصولات پرفروش: در این بخش شرکت می تواند محصولات پرفروش خود را به مشتریان معرفی نماید.

ثبت سفارش آنلاین: کاربران از لیست کالاهای موجود، تعداد کالای مورد نیاز خود را به سبد خرید اضافه نمایند. تعیین زمان بارگیری و محل بارگیری امکانات اضافه ای است که به کاربر داده می شود تا به راحتی بتواند جزئیات سفارش خود را به اطلاع فروشنده برساند.

این نرم افزار مناسب شرکت های تولید کننده و شرکت های بازرگانی است که روزانه اقدام به ثبت سفارش محصولات خود از نمایندگی ها به شکل سنتی می نمایند. همچنین این نرم افزار قابل توسعه برای فروشندگان شرکت می باشد و آن ها نیز می توانند خارج از سازمان اقدام به ثبت سفارش فروش نمایند.

خرید سهام استقلال در بورس

خرید سهام استقلال

باشگاه استقلال، جهت عرضه سهام خود، در فرابورس، ثبت شده است. نحوه خرید سهام باشگاه استقلال در بورس، از طریق کارگزاری ها است. از شرایط خرید این سهام، می توان به داشتن کد بورسی، اشاره کرد که از طریق سامانه سجام، قابل دریافت می باشد. قیمت هر سهم 388 تومان بوده و زمان خرید آن نیز پس از عرضه 10 درصد از سهام این باشگاه، تعیین می شود.

برای مشاوره خرید سهام استقلال

برای مشاوره خرید سهام استقلال

عناوین اصلی این مقاله

در سال های گذشته، بسیاری از کشور های جهان، جهت انجام اصلاحات، در زمینه اقتصاد و نظام اداری کشور خود، فرآیند خصوصی سازی را آغاز و اجرا کرده اند. در این طرح، تعادلی، بین حکومت و بازار برقرار می شود که لازم به ذکر است که اجرای آن، به نفع بازار می باشد.

به تازگی، خصوصی سازی باشگاه استقلال تهران، که واگذاری سهام آن، در طول سال های اخیر، با مشکلات زیادی مواجه بود، در فرابورس ایران به ثبت رسیده است. ورود باشگاه استقلال به بازار سرمایه ایران، می تواند نقطه عطفی برای اقتصاد این صنعت باشد و طرفداران این باشگاه نیز می توانند با سرمایه گذاری در آن، از طریق خرید سهام استقلال، به اقتصاد کشور، کمک بسزایی داشته باشند.

با توجه به اهمیت نحوه خرید سهام استقلال، برای طرافداران این تیم بزرگ و همچنین، سرمایه گذاران بازار سرمایه، در ادامه، در رابطه با نحوه خرید سهام باشگاه استقلال در بورس، شرایط لازم برای دریافت آن، قیمت هر سهم و همچنین، زمان خرید این سهام، مطالبی آورده شده است.

راهنمای خرید سهام استقلال

برای خرید سهام استقلال، متقاضیان، می بایست در رابطه با ارزش این برند و همچنین، در رابطه با ارزش هر سهم آن، اطلاعات لازم را داشته و پس از کسب این اطلاعات، برای خرید سهام، اقدام نمایند. در ادامه، در رابطه با نحوه خرید سهام استقلال در فرابورس و همچنین، موارد مورد نیازی که می بایست سرمایه گذاران، پیش از خرید این سهام، به آن ها توجه داشته باشند، راهنمایی های لازم، آورده شده است.

ارزش گذاری سهام استقلال، بر اساس روش مبنای NAV یا همان ارزش خالص دارایی های یک شرکت سرمایه گذار، در بازار سرمایه، که برای محاسبه ارزش ذاتی نقطه تعادلی سفارش سهام آن شرکت، استفاده می شود، صورت گرفته است؛ زیرا بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، در رابطه با قیمت باشگاه استقلال، با توجه به زیان دهی، امکان ارزش گذاری، بر طبق ضوابط مربوط به سود آوری وجود ندارد و به همین دلیل، از این روش، برای ارزش گذاری سهام استقلال، استفاده شده است.

همچنین، بر اساس اصول استاندارد های بین المللی صورت گرفته، برای برآورد ارزش برند استقلال که یک برند پر طرفدار می باشد، ارزش این برند، 1780 میلیارد تومان، محاسبه گردیده است. لازم به ذکر است که این ارزش گذاری، با توجه به پیش بینی نرخ رشد 30 درصدی، نرخ تنزیل و یا همان ارزش فعلی 25 درصدی و همچنین، درآمد های این باشگاه و در آمد های آینده آن، انجام شده است. همچنین، از فرمول 10 برابر قیمت اسپانسر، جهت محاسبه ارزش برند این باشگاه نیز الهام گرفته شده است.

سرمایه گذاران، برای خرید سهام استقلال در فرابورس، می توانند همانند خرید سهام در بازار بورس اقدام نمایند. جهت خرید سهام استقلال، متقاضیان، باید ابتدا، از طریق ثبت نام الکترونیکی، در سامانه سجام، به نشانی اینترنتی www.sejam.ir و همچنین، انجام فرآیند احراز هویت آن، کد معاملاتی خود را دریافت نمایند.

سپس، در یکی از کارگزاری های معتبر که در زمینه بورس فعالیت می کنند، ثبت نام نموده و همچنین، فرآیند احراز هویت آن را نیز به صورت کامل انجام دهند. افراد متقاضی، پس از اخذ کد سهامداری و ثبت نام در یک کارگزاری رسمی، می توانند به راحتی، برای خرید سهام استقلال، از طریق کارگزاری خود اقدام کنند.

افرادی که تمایل دارند، به صورت غیر حضوری، کد بورسی خود را دریافت نمایند، می توانند از طریق سایت sejam.ir، ثبت نام کنند. جهت راهنمایی بیشتر، در رابطه با نحوه ثبت نام در سامانه سجام، به صورت آنلاین، به لینک زیر مراجعه کنید.

شرایط لازم برای خرید سهام استقلال

افرادی که قصد خرید سهام استقلال را دارند، می بایست پیش از خرید این سهام، حتما از شرایط لازم برای خرید این سهام در فرابورس مطلع باشند. سهام استقلال نیز همانند دیگر سهام های عرضه شده در بازار بورس اوراق بهادار بوده که صرفا، به افراد واجد شرایط، تعلق می گیرد. بنابراین، تنها افرادی، مجاز به خرید سهام استقلال می باشند که حتما دارای شرایط لازم، برای دریافت آن باشند.

در حال حاضر، کارگزاری های مختلفی، از جمله کارگزاری مفید، کارگزاری آگاه، کارگزاری بانک ملت و غیره، اقدام به ارائه خدمات مربوط به خرید و فروش سهام شرکت های مختلف و معاملات در بازار بورس می کنند. شرایط کلی خرید سهام استقلال در فرابورس، برای هر یک از این کارگزاری ها به یک صورت می باشد که در ادامه، این شرایط را توضیح می دهیم.

افرادی که دارای کد بورسی، از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان یا همان سجام هستند، می توانند همانند خرید سهام در بازار بورس، برای خرید سهام استقلال نیز در فرابورس ایران اقدام نمایند.

افرادی که در هر یک از کارگزاری های رسمی، فعال هستند، می توانند از طریق پلتفرم معاملاتی آن، سهام استقلال را به صورت آنلاین، خریداری کنند.

خرید سهام استقلال، از طریق اپلیکیشن های معاملاتی، همانند برنامه ایزی تریدر مفید، امکان پذیر می باشد.

محدودیت سنی، برای خرید سهام استقلال، تعریف نشده است.

باشگاه استقلال نیز جهت کشف قیمت در بازار بورس، ابتدا 10 درصد از سهام خود را واگذار می کند.

افرادی که تمایل دارند، وارد بازار بورس اوراق بهادار شوند، می بایست بدانند شرکت های سرمایه گذار، پس از کسب مجوز های لازم برای عرضه سهام خود، از سازمان بورس، ابتدا، اقدام به عرضه سهام خود، در تعداد و قیمت مشخص می کنند، که به این نوع از عرضه سهام، برای اولین بار، عرضه اولیه گفته می شود. جهت راهنمایی بیشتر، در رابطه با خرید عرضه اولیه، به لینک زیر مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید: عرضه اولیه چیست

قیمت سهام استقلال

اگر تاکنون، کمی تجربه فعالیت در بازار سرمایه ایران را داشته باشید می بایست بدانید که ارزش هر سهم یک نماد بورس یا همان سهام، بر اساس عوامل و معیار های مختلفی تعیین می گردد. در حال حاضر، ارزش هر سهم استقلال، 291 تومان، اعلام گردیده است.

همچنین، با توجه به درج سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران، در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، تعداد یک میلیارد و 236 میلیون و 99 هزار و 656 سهم جدید شرکت مذکور ناشی از سلب حق تقدم در نماد معاملاتی استقلالح، با قیمت هر سهم جدید 291 تومان، در مورخ 15 اسفند ماه سال 1400 آغاز و به مدت 30 روز و حداکثر تعداد برای هر کد 1030 سهم پذیره نویسی می‌ شود.

افرادی که قصد سرمایه گذاری، در بازار بورس اوراق بهادار را دارند، لازم است، در رابطه با میزان دریافت کارمزد معاملاتی هر یک از کارگزاری ها، مطلع باشند. جهت راهنمایی بیشتر، در رابطه با میزان کارمزد معاملات بورس، به لینک زیر مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید: کارمزد معاملات بورس

زمان خرید سهام استقلال

در رابطه با زمان خرید سهام استقلال، باید گفت، بر اساس اقدامات صورت گرفته توسط دولت، برای واگذاری سهام باشگاه استقلال تهران، می بایست ابتدا این باشگاه، در بازار پایه فرابورس، درج نماد شود و سپس، تاریخ عرضه سهام باشگاه استقلال، برای اولین بار، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی، اعلام می گردد.

در ابتدا، پس از عرضه 10 درصد از سهام استقلال، سهام این باشگاه بزرگ، برای متقاضیان آن، قابل معامله می باشد. علی رغم اینکه در شهریور ماه سال جاری، اعلام شد، روند مربوط به عرضه سهام باشگاه استقلال، در حال انجام می باشد و در تاریخ 1 اسفند ماه 1400، باشگاه استقلال، وارد بازار فرابورس ایران شد. همچنین، در حال حاضر، زمان عرضه این سهام، برای سرمایه گذاران، 15 اسفند ماه 1400، اعلام شده است.

افرادی که قصد سرمایه گذاری، در بازار سرمایه را دارند، لازم است، در رابطه با روش های افزایش سرمایه شرکت های سرمایه گذار در بازار بورس اوراق بهادار، به عنوان سهامدار، مطلع باشند. جهت راهنمایی بیشتر، در رابطه با انواع روش های افزایش سرمایه در بورس، به لینک زیر مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید: افزایش سرمایه در بورس

نتیجه پذیره نویسی سهام استقلال

حداقل سهام قابل خریداری شده باشگاه استقلال، توسط کد های معاملاتی حقیقی و حقوقی، 1 سهم و حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، در نماد معاملاتی ( استقلالح 1 ) تعداد 1,030 سهم می باشد. لازم به ذکر است که تمامی کارگزاران رسمی، امکان خرید با شرایط مذکور را در سامانه ‌های معاملاتی خود، برای متقاضیان ایجاد کرده اند.

سرمایه گذاران، توجه داشته باشند که صرفا می ‌توانند یک سفارش، برای نماد استقلالح 1، در سامانه بر خط خود داشته باشند. ویرایش حجم و یا حذف سفارش خرید سهام استقلال، فقط در زمان تعیین شده توسط کارگزار ناظر مجاز می باشد و پس از پایان مدت زمان پذیره ‌نویسی، امکان ویرایش یا حذف سفارش، برای سهامداران، وجود نخواهد داشت.

پذیره ‌نویسی سهام استقلال، ناشی از سلب حق ‌تقدم در افزایش سرمایه شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران ( سهامی عام )، در قیمت 2,910 ریال انجام می ‌شود و در نتیجه نخستین روز پذیره ‌نویسی این باشگاه فرهنگی ورزشی، 167 میلیون و 403 هزار و 903 سهم، توسط 179 هزار و 185 سرمایه گذار، خریداری شده است.

همچنین، کارمزد پذیره نویسی سهام استقلال، بر اساس ضوابط مصوب سازمان بورس، از متقاضیان، دریافت می گردد. لذا، سهامداران، می بایست علاوه بر مبلغ خرید سهام استقلال، هزینه کارمزد پذیره نویسی را نیز پرداخت نمایند و در نهایت، لازم به ذکر است که خرید سهام استقلال، با استفاده از کد خرید گروهی، ممنوع می باشد.

آخرین بروزرسانی : دوشنبه 16 اسفند ماه 1400.

در ادامه بخوانید: خرید سهام پرسپولیس

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خرید سهام استقلال در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید، همچنین، کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون خرید سهام استقلال پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️نحوه خرید سهام استقلال به چه صورت می باشد؟

✔️خرید سهام استقلال به صورت آنلاین از طریق سایت های معاملاتی کارگزاری های رسمی امکان پذیر می باشد که در متن مقاله توضیحات لازم آورده شده است.

2- ✔️شرایط لازم برای خرید سهام استقلال به چه صورت است؟

✔️یکی از شرایط خرید سهام استقلال این است که سرمایه گذار دارای کد معاملاتی باشد که در متن مقاله نیز دیگر شرایط لازم توضیح داده شده است.

3- ✔️زمان خرید سهام استقلال در چه تاریخی می باشد؟

✔️زمان خرید سهام استقلال در حال حاضر مشخص نمی باشد که در متن مقاله توضیحات لازم آورده شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.