ارزش آتی چیست؟


در این رابطه FVAn ارزش آتی اقساط مساوی، C قسط سالیانه، r نرخ بهره و n مدت است.
مثال ۱ : در یک سرمایه‌گذاری از ابتدای سال یکم، هر سال ۱۰،۰۰۰ تومان سرمایه‌گذاری می‌کنید، پس از ۵ سال (در پایان سال پنجم) ارزش وجوه چقدر خواهد شد؟ (نرخ بهره ۱۰%)
طبق فرمول بالا ارزش آتی در پایان سال پنجم برابر است با:

ارزش زمانی پول چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

حتماً می‌دانید که میان ارزش (Value) و قیمت (Price) تفاوت‌هایی وجود دارد. با توجه به همین تفاوت‌هاست که می‌توان ارزش زمانی پول را مطرح کرد. اسکناسی که ما در دست داریم، با اینکه قیمت آن ثابت است اما ارزش آن به مرور زمان تغییر می‌کند. به طور معمول از ارزش پول در طول زمان کاسته می‌شود. این مفهوم برای ما بسیار آشناست! یک میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ ارزشی متفاوت از یک میلیون تومان در ۱۳۹۰ دارد. برای اینکه بهتر بتوانیم مدیریت سرمایه را بیاموزیم، لازم داریم تا با ارزش زمانی پول آشنا باشیم و بتوانیم آن را محاسبه کنیم.

ارزش زمانی پول چیست؟

ارزش زمانی پول یا Time value of money که به اختصار TVM خوانده می‌شود از مفاهیم مهم در مدیریت سرمایه است که اشاره به متغیر بودن ارزش در برابر قیمت دارد. ارزش زمانی پول به صورت ساده بیان می‌کند که مقدار ثابتی از پول در دوره‌های زمانی متفاوت، ارزش متفاوتی خواهد داشت. محاسبه ارزش زمانی پول یکی از مهارت‌های پایه در سواد مالی است. در ادامه محاسبه ارزش زمانی پول را بررسی می‌کنیم.

محاسبه ارزش زمانی پول

هر واحد پول می‌تواند در راستای زمان، رویدادها و مسائل سیاسی دچار تحولاتی شود. ارزش زمانی پول به تغییرات ارزش هر واحد پول در طول زمان اشاره دارد. به همین خاطر زمان در این معادله مجهول باید شناخته شود. شما باید یک افق مناسب مانند پنج یا ده سال را انتخاب کنید و در برای آن مدت محاسبات را انجام دهید. این‌کار به دو روش صورت می‌گیرد.

ارزش فعلی پول

برای محاسبه ارزش زمانی پول، می‌تواند ارزش فعلی پول را در افق ده ساله محاسبه کنید. با این محاسبه درمی‌یابید که در طول ده سال آینده، پول فعلی شما چقدر ارزشمند بوده و معادل چه مقداری در حال حاضر است. این روش را تنزیل سود نیز می‌گویند. اگر سود سالانه را پنج درصد در نظر بگیرید، برای محاسبه ارزش فعلی پول می‌توانید آن بر ۱.۰۵ به توان ده تقسیم کنید. برای مثال اگر صد میلیون تومان داشته باشید، در ده ساله آینده ارزش آن به ۶۱ میلیون تومان در زمان حاضر افت می‌کند.

البته توجه کنید که این یک محاسبه فرضی با نرخ بهره پنج درصد بود. اگر این رقم را بالاتر ببرید (که در حالت عادی بالاتر از ۵ درصد است) افت سرمایه بیشتری را تجربه می‌کنید! برای تمرین می‌توانید با چند نرخ دیگر نیز محاسبه کنید.

ارزش آتی پول

در این روش شما ارزش سرمایه خود را در آینده تخمین می‌زنید. برای این کار یک نرخ بهره صحیح را انتخاب کنید. برای مثال می‌توانید متوسط تورم سالانه را در نظر بگیرید. ضرب نرخ بهره در مبلغ موردنظرتان، ارزش آتی پول را به دست می‌دهد. اما دو راه برای محاسبه بهره وجود دارد. بهره ساده و بهره مرکب.

• نرخ بهره ساده: برخی سود را تنها برای سرمایه اصلی محاسبه می‌کنند. به این صورت که در یک افق ده ساله، با سرمایه‌گذاری ده میلیون تومان، تنها به همان ده میلیون اولیه سود تعلق می‌گیرد. نرخ بهره ساده محاسبه کوتاهی دارد. کافی است که مبلغ فعلی را در درصد سود موردنظر ضرب کنید.

برای مثال اگر ده میلیون تومان سرمایه اولیه دارید و سالی ۱۰ درصد سود به آن تعلق می‌گیرد، کافی است که برای محاسبه ارزش آن در پنج سال بعد، ده را ضربدر ۱.۵ کنید. چرا که سالی ده درصد برابر با پنجاه درصد در طول پنج سال است و نتیجه می‌شود ۱۵ میلیون تومان.

• نرخ بهره مرکب: در این مدل محاسبه، سود پول شما نیز خود شامل سود می‌شود. به عبارتی به ازای سود هر دوره، سود مضاعفی به شما تعلق می‌گیرد. برای محاسبه سود مرکب کافی است که مبلغ موردنظرتان را در سود موردنظر به توان تعداد دوره ضرب کنید. توان گرفتن سود به معنای سود مرکب سرمایه خواهد بود.

برای مثال اگر ده میلیون تومان سرمایه اولیه دارید و سالی ۱۰ درصد سود مرکب به آن تعلق می‌گیرد، کافی است که برای محاسبه ارزش آن در پنج سال بعدی، ده را در ۱.۱ به توان پنج ضرب کنید. حاصل می‌شود کمی بیشتر از ۱۶ میلیون تومان که با سود ساده تفاوت آشکاری دارد.

فرمول ارزش زمانی پول

در بالا به صورت مفصل درباره نحوه کارکرد و محاسبه ارزش ارزش آتی چیست؟ زمانی پول صحبت شد. بد نیست که نگاهی به فرمول آن نیز بیاندازیم و اجزای آن را مشخص کنیم.

در تصویر بالا فرمول ماسبه ارزش زمانی پول را مشاهده می‌کنید. معنای هرکدام از عبارت‌ها در زیر می‌آیند:

FV: ارزش آتی سرمایه

PV: ارزش فعلی سرمایه

در سود عادی t به عنوان ضریب و در سود مرکب t به عنوان توان عبارت (1+I) قرار می‌گیرد.

اهمیت محاسبه ارزش زمانی پول

شاید برای شما سوال باشد که محاسبه ارزش زمانی پول چه فایده‌ای دارد؟ این کار از چند جهت به شما کمک می‌کند. با این کار شما می‌توانید برای سرمایه خود برنامه‌ریزی کنید و هزینه‌های خود را مدیریت کنید. در مدیریت سرمایه باید بتوانید افق سرمایه‌گذاری خود را متناسب با واقعیت بچینید. این که بدانید در سال‌های آینده پول فعلی شما چه میزان ارزش دارد، به شما کمک می‌کند تا موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مناسب را پیدا کرده و فرصت‌ها را جدی بگیرید.

عوامل مؤثر بر ارزش زمانی پول

اینکه پول در آینده ارزش کمتری از زمان حال دارد، بی‌دلیل نیست. عوامل متعددی هستند که بر ارزش زمانی پول مؤثرند و می‌توانند هر واحد پول را بالا یا پایین‌تر از ارزش فعلی ببرند. در اقتصادهای تورمی این روند عموماً شیب منفی داشته و از ارزش پول در طول زمان کاسته می‌شود. برخی از مهم‌ترین عوامل مؤثر را با هم مرور می‌کنیم.

یکی از مهم‌ترین عواملی که بر ارزش زمانی پول تأثیر دارد، تورم است. تورم به صورت ساده باعث می‌شود تا ارزش هر واحد پول کاسته شده و نتواند قدرت سابق را داشته باشد. تورم دورقمی سال‌های اخیر این موضوع را به وضوح به ما نشان می‌دهد. ارزش صد میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ بسیار بیشتر از ۱۴۰۰ است! چیزی که باعث این اختلاف می‌شود، تورم است.

مسائل اقتصادی-سیاسی

عامل دیگری که در ارزش هر واحد پول تأثیرگذار است، اتفاقات اقتصادی یا سیاسی مرتبط با هر کشور است. هرچه تبادلات تجاری یک ارز بیشتر باشد، نقش بیشتر و ارزش بیشتری دارد. در مقابل، تحریم‌های اقتصادی و درگیری‌های سیاسی می‌تواند باعث سرکوب و کاهش ارزش واحد پول شود.

تأثیر روانشناسی بر ارزش زمانی پول

احساس ما نسبت به پول اینطور است که پولی که در حال حاضر دریافت شود، ارزش بیشتری نسبت به سال بعدی دارد. این احساس یک ریشه روانشناسی دارد و این موضوع می‌تواند عوامل دیگر را تشدید کند. هرچه افراد یک جامعه بیشتر به خرید و مصرف بپردازند، احتمال کاهش ارزش زمانی پول آن‌ها بیشتر می‌شود. چرا که عرضه فعلی نمی‌تواند تقاضای بالای افراد را جبران کند و در نتیجه باعث تشدید تورم و کاهش ارزش پول می‌شود.

راهکار مدیریت ارزش زمانی پول

در اصول مدیریت سرمایه چند راه برای مقابله با کاهش ارزش زمانی پول ارائه شده است. بسیاری از این راه‌ها مفهوم ساده‌ای داشته و قابلیت اجرا در زندگی روزمره‌مان را دارند. کافی است که با برنامه‌ریزی در راستای حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام کنیم. سه راهکار پیشنهادی ما را در ادامه مطلب مطالعه کنید.

سرمایه‌گذاری

راهکار اول مربوط به سرمایه‌گذاری است. در سرمایه‌گذاری شما می‌توانید فرصت‌های بسیاری را در بازار سهام، ارز یا طلا شکار کنید و در طول زمان ارزش پول‌تان را تضمین کنید. البته سرمایه‌گذاری ارزش آتی چیست؟ ریسک‌ها و خطرات خودش را هم دارد. اگر شخصیت ریسک‌گریزی دارید، می‌توانید از صندوق‌ها و سبدگردان‌های مطمئن استفاده کنید. این کار ریسک کمتری داشته و امکانات بیشتری به شما می‌دهد.

مشارک در تولید و پروژه‌های سودآور

راه دیگر برای مقابله با ارزش زمانی پول، مشارکت در تولید است. تولید می‌تواند با پویاسازی سرمایه و جاری کردن آن در مسیرهای اقتصادی سالم، از ارزش سرمایه‌تان محافظت و در ادامه باعث ارزش‌آفرینی و رشد سرمایه شود. همچنین پروژه‌های سودآور و استارتاپ‌های بسیاری هستند که مستعد رشد بوده و منتظر سرمایه‌گذاری مانده‌اند. شناسایی این فرصت‌ها می‌تواند با توجه به میزان ریسک‌پذیری‌تان، سود کلانی برای شما به ارمغان بیاورد.

خرید دارایی با ارزش

راه دیگری که دارید، این است که پول خود را تبدیل به دارایی با ارزش کنید. این کار باعث می‌شود تا شما نگران کاهش ارزش سرمایه خود نباشید و متناسب با نرخ بهره یا تورم، دارایی شما نیز ارزش بیشتری پیدا کند. دارایی‌هایی مانند ملک و طلا از جمله این موارد هستند که می‌توانند از سرمایه شما در مقابل آسیب محافظت و ارزش آن را حفظ کنند.

البته نقدشوندگی این دارایی‌ها با یکدیگر تفاوت دارد. برای مثال شما نمی‌توانید بلافاصله بعد از خرید ملک، آن را نقد کنید. اگر به سرمایه خود در کوتاه‌مدت نیاز دارید، این روش مناسب شما نیست. چرا که معمولاً زمان زیادی برای نقد شدن نیاز دارند.

جمع‌بندی

ارزش زمانی پول به ما نشان می‌دهد که نگهداری پول کاری اشتباه است. اگر می‌خواهید ارزش سرمایه خود را حفظ کنید و در آینده از تورم و رشد نقدینگی جا نمانید، باید سرمایه خودتان را در مسیرهایی که ذکر شد، جاری کنید. پویایی سرمایه باعث حفظ ارزش آن شده و از شما در مقابل تورم و کاهش ارزش پول محافظت می‌کند.

بایگانی برچسب: ارزش آتی پول چیست

ارزش زمانی پول چیست؟ ارزش پول طی زمان به زبان ساده

ارزش زمانی پول

آموزش ارزش زمانی پول یا TVM ارزش …

کتاب آناتومی کندل‌ها

کتاب راز بورس

سایت آموزش بورس

 • شخارک نکات بنیادی سهام پتروشیمی خارک
 • فیبوناچی چیست و معرفی ۱۰ ابزار فیبوناچی
 • صورت سود و زیان چیست و آشنایی کامل با انواع آن
 • چک لیست تحلیل تکنیکال برای موفقیت در تحلیل تکنیکال
 • معنی اندیکاتور چیست و آموزش انواع اندیکاتور
 • تحلیل بنیادی تایرا شامل تعدادی نکات فاندامنتال
 • تحلیل بنیادی ارزش آتی چیست؟ پترول در چند نکته آموزشی از پترول
 • سود سهام قند اصفهان در تحلیل بنیادی قصفها
 • نکات آموزشی درباره سود در تحلیل بنیادی شخارک
 • چند نکته آموزشی در تحلیل بنیادی فملی
 • تحلیل بنیادی گل گهر با چند نکته آموزشی کوتاه درباره کگل
 • خط روند نمودار قیمت یا Trend line چیست؟
 • حمایت و مقاومت چیست و مشاهده آنها روی متاتریدر
 • سیگنالهای بازگشتی در متاتریدر و تحلیل تکنیکال نمودار
 • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟
 • زمان بازگشت شاخص بورس به چه عواملی بستگی دارد؟
 • آموزش متاتریدر ۵ در یک دوره ویدئویی ۴۱۵ دقیقه‌ای
 • اقلام بدهی در ترازنامه و بررسی بدهی شرکتهای بورسی
 • نوسان گیری در بورس قماربازی و بورس بازی و تفاوت آنها
 • شاخص هم وزن چیست و نحوه محاسبه شاخص کل و هم وزن
 • صندوق قابل معامله چیست و لیست صندوقهای ETF
 • صندوق بازارگردانی چیست و لیست صندوقهای بازارگردانی
 • تحلیل بنیادی مپنا با نکات آموزشی در تحلیل بنیادی رمپنا
 • کتاب آناتومی کندلها منتشر شد! آشنایی با ۴۸ الگوی کندلی
 • تحلیل بنیادی رتکو با نکات آموزشی تحلیل بنیادی تکین کو
 • لیست اوراق مشارکت بورس و فرابورس برای تامین مالی
 • موفقیت در بازار بورس با اجرای صحیح ده فرمان بورس!
 • عرضه اولیه شگویا شرکت پتروشیمی تندگویان
 • عرضه اولیه قرن شرکت پدیده شیمی قرن با برند اکتیو
 • دانلود مفید تریدر ۵ و آموزش مفید تریدر ۵ به صورت کامل
 • ارزش گذاری سهام بورس و روشهای ارزشیابی سهام بورس
 • تحلیل بنیادی سهام بورس و ۳ گام اصلی تحلیل بنیادی سهم
 • مدیریت ریسک در بورس با ۲۱ نکته مهم در مدیریت ریسک!

آموزش بورس

آموزش بورس، منبع تولید ثروت و کسب درآمد از بازار بورس

درباره من

آموزش بورس مهم‌ترین گام قبل از سرمایه‌گذاری است.

بعد از سالیان زیادی که در بازارهای مالی حضور دارم، آرزو داشتم در اولین روز ورودم به بازارهای مالی، امکانی وجود داشت تا تمام تجربیات این 23 سال را یکجا و طی یک دوره آموزشی کسب می‌کردم.

ارزش آتی چیست؟

در مطالب قبلی، مفهوم ارزش زمانی پول و نحوهٔ محاسبهٔ ارزش فعلی اقساط مساوی توضیح داده شد. در این مطلب نحوهٔ محاسبهٔ ارزش آتی اقساط مساوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ارزش آتی اقساط مساوی
اگر در یک سرمایه‌گذاری، طی n سال از سال صفر، سالیانه C تومان سرمایه‌گذاری شود، ارزش آتی وجوه مزبور ( FVAn ) عبارت است از:

در این رابطه FVAn ارزش آتی اقساط مساوی، C قسط سالیانه، r نرخ بهره و n مدت است.
مثال ۱ : در یک سرمایه‌گذاری از ابتدای سال یکم، هر سال ۱۰،۰۰۰ تومان سرمایه‌گذاری می‌کنید، پس از ۵ سال (در پایان سال پنجم) ارزش وجوه چقدر خواهد شد؟ (نرخ بهره ۱۰%)
طبق فرمول بالا ارزش آتی در پایان سال پنجم برابر است با:

مثال ۲ : فرض نمایید شما قصد دارید برای تأمین آتیهٔ فرزندان خود، ماهانه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را در حسابی پس‌انداز نمایید که به شما ماهانه ۲ درصد سود پرداخت می‌نماید. شما سرمایه‌گذاری را از انتهای ماه اول شروع نموده و تا انتهای سال بیستم ادامه می‌دهید. ارزش سرمایه‌گذاری شما در انتهای سال بیستم چقدر خواهد بود؟ این مثال را با نرخ بهره ماهانه ۳ درصد نیز حل نمایید.

برای نرخ بهره ماهانه ۳% نیز خواهیم داشت:

این اعداد نشان می‌دهد که صرفاً با پس‌انداز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در ماه به مدت ۲ سال در حسابی که ماهانه، بهرهٔ ۲ درصد به شمامی‌دهد، پس از ۲۰ سال بیش از ۵۷۴ میلیون تومان سرمایه در اختیار خواهید داشت. اگر نرخ بهره به ۳ درصد برسد، پس از ۲۰ سال شما بیش از چهار میلیارد تومان پس‌انداز خواهید داشت.
اقساط اول دوره
تاکنون فقط به اقساط مساوی (معمولی) پرداختیم. البته این، متداول‌ترین نوع اقساط است، ولی نوع دیگری هم وجود دارد که بسیار رایج است. به خاطر داشته باشید که در اقساط مساوی (معمولی)، جریانات نقدی در پایان هر دوره رخ می‌دهد. مثلاً وقتی که وامی با اقساط ماهانه می‌گیرید، اولین قسط آن معمولاً یک ماه پس از اخذ وام پرداخت می‌شود.
به عنوان مثال، وقتی که آپارتمانی را با استفاده از قرارداد لیزینگ می‌خرید، اولین قسط معمولاً بلافاصله پس دریافت وام پرداخت می‌شود. دومین قسط در ابتدای ماه دوم، سومین قسط در ابتدای ماه سوم پرداخت می‌شود و. .
لیزینگ نمونه‌ای از اقساط اول دوره است. اقساط اول دوره، مجموعه‌ای از اقساط مساوی است که جریانات نقدی آن در ابتدای هر دوره رخ می‌دهد. تقریباً هر نوع قراردادی که طبق آن باید مقادیر مساوی را در ابتدای دوره پرداخت کرد، نوعی از اقساط اول دوره است.
برای محاسبه ارزش مجموعه‌ای از اقساط اول دوره راه ‌ های مختلفی وجود دارد. یک راه استفاده از ماشین حساب مالی است که می‌توانید آن را در حالت “Due” یا “beginning” قرار دهید.
برای محاسبه ارزش فعلی و ارزش آتی اقساط ابتدای دوره، راه حل ساده ‏ ای هم وجود دارد: با توجه به اینکه این نوع جریانات نقدی در ابتدای هر دوره پرداخت می‌شود، اگر با این فرض که زمان وقوع جریانات نقدی انتها دوره است، آن‌ها را به زمان حال تنزیل کنیم، در واقع هرکدام را یک دوره بیشتر تنزیل کرده‌ایم. این مشکل را می‌توانیم با ضرب نتیجه این محاسبات در ( ۱+r ) بر طرف کنیم. درواقع، رابطه بین ارزش اقساط ابتدای دوره و ارزش فعلی اقساط مساوی معمولی به صورت زیر است:


رابطه فوق، هم در مورد ارزش فعلی و هم در مورد ارزش آتی صدق می‌کند، بنابراین محاسبه ارزش اقساط ابتدای دوره شامل دو مرحله است:
۱. با این فرض که جریانات نقدی، اقساط مساوی است، ارزش فعلی یا آتی محاسبه می‌شود.
۲. پاسخ مرحله قبل در (۱+ r ) ضرب می‌شود.
مثال: فردی در پایان هر سال ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان را با نرخ هشت درصد سرمایه‌گذاری می‌کند ارزش آتی این اقساط پس از ۳۰ سال برابر است با ۲۲۶،۵۶۶،۴۰۰ تومان. حال فرض کنید فرد مورد نظر اقساط را در ابتدای سال بپردازد. در این صورت ارزش آتی این اقساط مساوی چه مبلغی است؟

بنابراین در چنین حالتی مقدار پول این فرد پس از ۳۰ سال، ۱۸،۱۲۶،۰۰۰ تومان بیشتر از حالتی است که اقساط را در انتهای سال می‌پردازد.

تابع FV اکسل-محاسبه ارزش آتی

بحث های مالی یکی از بحث های جذاب برای هر فرد در زندگی می باشد. همه ما دوست داریم سود و ضرر کار خود را بدانیم.توابع مالی اکسل کمک بسیار بزرگی به ما می کنند تا سود و زیان خود را به کمک آن ها برآورد کنیم.در این قسمت به معرفی تابع FV در اکسل می پردازیم.

FV تابع محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری

ساختار این تابع به شکل زیر می باشد:

FV( rate , nper , pmt , pv , type )

FV( نوع پرداخت , ارزش فعلی , مقدار پرداخت در هر دوره , تعداد کل دوره هاي پرداخت , نرخ بهره )

نکته1:پرداخت ها در هر دوره با عدد منفی و دریافت ها در هر دوره با عدد مثبت ثبت می گردد.(Pmt)

نکته2:به دوره ها دقت کنید ممکن است بر اساس سال یا ماه باشد.مثلا زمانی گفته می شود که نرخ بهره سالانه 20 درصد و زمانی گفته می شود نرخ بهره ماهانه 20 درصد می باشد.یا ممکن هست پرداخت ها سالانه یا ماهانه باشد.

نکته3:ارزش فعلی (Pv) در صورتی که مشخص نشود 0 در نظر گرفته می شود.

نکته4:نوع پرداخت(ارزش آتی چیست؟ Type) اگر اول دوره باشد عدد1 و اگر پایان دوره باشد عدد 0 است.پیش فرض آن پایان دوره یعنی 0 است.

استفاده از این تابع را به کمک 8 مثال کاربردی به شما معرفی خواهیم کرد.

مثال1:مبلغ 1,000,000(یک میلیون تومان) را در موسسه “به زور سود دهندگان” را به عنوان پس انداز قرار می دهیم.نرخ بهره پرداختی بانک سالانه %20 می باشد.در پایان سال اول چقدر پس انداز خواهیم داشت؟

FV(rate ,nper ,pmt ,pv ,type)

FV(0.2 ,1 ,0 ,-1000000 ,0)=1,200,000

مثال2:مبلغ 1,000,000(یک میلیون تومان) را در موسسه “به زور سود دهندگان” را به عنوان پس انداز قرار می دهیم.نرخ بهره پرداختی بانک ماهانه %20 می باشد.در پایان سال اول چقدر پس انداز خواهیم داشت؟

FV(rate ,nper ,pmt ,pv ,type)

FV(0.2/12 ,12 ,0 ,-1000000 ,0)=1,219,391.08490523

تفاوت سود ماهانه با سالانه را دیدید.به محاسبات آن هم توجه داشته باشید.

چرا علامت 1,000,000 منفی شد؟ با توجه به تکته1 و اینکه مساله را از نگاه سپرده گذاری بررسی می کنیم و 1000000 توسط ما پرداخت شده است پس علامت آن منفی است.

مثال 3:مبلغ 1,000,000(یک میلیون تومان) را در موسسه “به زور سود دهندگان” را به عنوان پس انداز قرار می دهیم. و ماهی 250,000 تومان به آن اضافه می کنیم. بهره پرداختی بانک سالانه %24 است. در پایان دو سال چقدر پس انداز داریم؟

FV(rate ,nper ,pmt ,pv ,type)

FV(0.24/12 ,24 ,-250000 ,-1000000 ,0)=9,213,902.86791554

مثال4:اگر در طی دو سال در ابتدای هر ماه 250,000 تومان به حسابمان واریز کنیم و نرخ %23 به ازای هر ماه سود دریافت کنیم در پایان دو سال چقدر پس انداز خواهیم داشت؟

FV(rate ,nper ,pmt ,pv ,type)

FV(0.23 ,24 ,-250000 ,0 ,1)=190,901,361.792971

مثال5:اگر ما مبلغ 1,000,000(یک میلیون تومان) را با نرخ بهره سالیانه %30 قرض بگیرم پس از 3 سال چقدر باید باید پرداخت کنیم؟

FV(rate ,nper ,pmt ,pv ,type)

FV(0.3 ,3 ,0 ,1000000 ,0)=-2,197,000

مثال6:شخصی چهار سال دیگر بازنشسته میشود، این شخص تصمیم دارد حقوق ماهانه خود را که بطور میانگین مبلغ 7,500,000 ریال است، در حساب بانکی که نرخ سود آن %20 است پس انداز نماید. اگر قرار باشد بعد از اتمام کار (بازنشستگی) کل وجه سپرده به همراه بهره آن را یکجا دریافت کند، بانک چه مبلغی به فرد مذکور پرداخت خواهد کرد؟

FV(rate ,nper ,pmt ,pv ,type)

FV(0.2/12 ,48 ,-7500000 ,0 ,0)=544,911,786.478154

مثال7:اگر در پایان هر سال مبلغ 10,000,000 ریال در پروژه اي به مدت پنج سال سرمایه گذاري شود در حالی که نرخ بهره 15% باشد، چه مبلغی در پایان سال پنجم باید دریافت کنیم؟

FV(rate ,nper ,pmt ,pv ,type)

FV(0.15 ,5 ,-10000000 ,0 ,0)=67423812.5

مثال8:ارزش افزوده مبلغ 100,000,000 را با نرخ %32 در مدت زمان 5 سال محاسبه کنید.

FV(rate ,nper ,pmt ,pv ,type)

FV(0.32 ,5 ,0 ,-100000000 ,0)=201135718.75

به امید روزی که بهره بانکی حداکثر%4 و بهره تولید %20 شود.

ارزش فعلی خالص جریانات نقدی (NPV) چیست؟

ارزش فعلی خالص جریانات نقدی (NPV) چیست؟

یکی از شاخص های سنجش ارزش یک سرمایه‌گذاری یا یک پروژه مالی که دارای جریانات نقدی متفاوت در بازه های زمانی مختلف هست، محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی آن است. مخفف لاتین این شاخص NPV به معنی Net Present Value می‌باشد. هدف اصلی این رابطه رسیدن به عددی است در آن بر حسب نرخ بهره ، تورم یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری قابل دسترس، ارزش وجه نقد از دست رفته به سبب گذشت زمان و تاخیر بازگشت سرمایه آتی یک پروژه بر حسب شرایط فعلی محاسبه شود. درنتیجه تمام جریانات مثبت و منفی به نرخ مدنظر به زمان فعلی تنزیل خواهد شد. برای مثال شما قرار است در یک سال دیگر مبلغ خالص c را دریافت نمائید، درنتیجه ارزش فعلی این مبلغ با نرخ تنزیل r برابر است با:

برای مثال ارزش فعلی یک میلیارد تومن که قرار است سال دیگر محقق شود و با فرض نرخ تنزیل 20 درصد برابر است با:

حال می‌توان ارزش همین مبلغ در صورتی که دو سال بعد محقق شود را بدست آورد . درنتیجه باید به صورت موثر تنزیل شود. به عبارت دیگر خواهیم داشت:

برای محاسبه ارزش فعلی خالص محاسبات به ارزش آتی چیست؟ همین شکل است. با این تفاوت که جریانات خروجی با علامت منفی به عنوان کاهنده مبلغ نمایش داده خواهد شد. فرمول کلی ارزش فعلی خالص برابر است با:

Ct: جریانات نقدی

t: دوره های ارزش آتی چیست؟ جریانات نقدی

r: نرخ تنزیل

n: دوره‌های سرمایه‌گذاری

مثلا فرض کنید در یک پروژه ساختمانی سرمایه‌گذاری کرده‌اید. در سال مبدا یا سال صفر مبلغ 10 میلیارد تومن برای خرید زمین و مجوز هزینه کرده اید. در سال اول 8 میلیارد تومن بابت ساخت هزینه نموده اید و در سال دوم بابت فروش ساختمان 50 میلیارد تومن درآمد کسب کرده اید. حال با نرخ تنزیل 20 درصد ارزش فعلی جریانات به شکل زیر است :اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.