قوانین تجارت استراتژی


  • فقط شرکت کنندگان با افزایش سرمایه واقعی می توانند در مسابقه شرکت کنند.
  • برای دریافت جایزه شرکت کننده باید استراتژی خود را در جزئیات بطور کامل توضیح دهد. این توضیحات شامل منطق معاملات, اندیکاتورها, تنظیمات و دیگر اطلاعات لازم که برای شرح استراتژی لازم می باشد.
  • کل مبلغ جایزه بیست و پنج هزار دلار می باشد که بین پانزده شرکت کننده برنده به شکل زیر توزیع می شود::
   • 1 st place - 6,000 USD.
   • 2 nd place - 3,500 USD
   • 3 rd place - 2,500 USD
   • 4 th place - 2,000 USD
   • 5 th -6 th places - 1,500 USD
   • 7 th -10 th places - 1,000 USD
   • 11 th -15 th places - 800 USD
  • شرکت کنندگان برنده، جوایز نقدی و سود حاصل از آن را پس گردش مالی لازم در حساب می توانند برداشت کنند. حداقل گردش مالی ،دو میلیون و پانصد هزار دلار برای هر صد دلار جایزه می باشد. به عبارتی دیگر:
   • 1 st place - 150 million USD
   • 2 nd place - 87.5 million USD
   • 3 rd place - 62.5 million USD
   • 4 th place - 50 million USD
   • 5 th -6 th place - 37.5 million USD
   • 7 th -10 th places - 25 million USD
   • 11 th -15 th places - 20 million USD
  • سه شرکت کننده برتر برنده شده باید در یک برنامه پخش زندهتلویزیون روابط عمومی دوکاسکپی شرکت نمایند. پخش برنامه قالب و فرمت خاصی ندارد، بنابراین شرکت کنندگان می توانند از استراتژی های تجاری و اصولی که آنها را هدایت نموده و باعث برد آنها شده است صحبت نمایند. همچنین در موضوع یکی از مباحث آزاد تلویزیونی و یا پیشنهاد دیگری از موضوعات مورد علاقه ی خود در زمینه فارکس، اقتصاد، روانشناسی بازرگانی و غیره صحبت نمایند

قوانین تجارت استراتژی

خلاصه :
اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه 1950 بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است (برجیک و مون، 2018: 3). در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه 1950 به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است. از دلایل این امر می توان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره کرد.
در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت ها را دربرمی گیرد.
در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می دهد که در خلال 50 سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه 88 (در سال 2016) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی ازسوی دانشمندان مطرح است و اصولاً فرایند توسعه اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری تعریف می کنند به گونه ای است که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.
البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری مطلوب اختلاف نظر و پارادایم های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها و تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور مؤثر است. پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم کلاسیک (لیبرال های اولیه) و نئوکلاسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات و پارادایم نئومرکانتلیسم، حمایت گرایی و ملی گرایی از پارادایم های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن با توجه به بحران مالی سال 2008 میان کشورها عمومیت یافته و در آن دخالت و حمایت دولت ها در اقتصاد به ویژه در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است.
در اجرای سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزارهای متعددی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربرمی گیرد. برخی صاحب نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی می دانند.
دیپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی خود را دارد که در این گزارش به طور مختصر به آنها اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان های بین المللی با قوانینی که وضع می کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان شکل می دهند. در مورد بازیگران داخلی نیز به ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تأکید می شود زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکت های عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند.
کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می کنند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب شده است، در 30 کشور دنیا از جمله 15 کشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد و لذا نباید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حلال تمام مشکلات درنظر گرفت. در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل مشکل در سرمایه گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده (105) قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده است اما اشکال هایی نیز در آن وجود دارد. درمجموع به نظر می رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم ترین آنها عبارتند قوانین تجارت استراتژی از:
1. شناسایی و اتخاذ پارادایم ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف،
2. تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه های اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی،
3. ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه،
4. استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی.ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تأکید و توقع بیش از حد از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.

برچسب ها :
نقش قوانین تجارت استراتژی ها :
جستجوی سریع
جزئیات گزارش

نظر شما

الله

مرکز پژوهش ها

 • درباره ما
 • تماس با ما
 • ساختار سازمانی
 • دفاتر
 • گزارش‌های کارشناسی
 • اندیشکده‌های حکمرانی استانی
 • اخبار
 • گزارش تصویری
 • بایگانی فصلنامه های مجلس و راهبرد
 • کتب
 • کتب الکترونیکی
 • پژوهش نامه

سامانه قوانین

 • طرح ها و لوایح
 • قوانین و مقررات
 • قانون اساسی ایران
 • سیاست های کلی نظام
 • سند چشم انداز
 • تقویم تاریخ قوانین
 • سامانه قوانین و مقررات

مجلس شورای اسلامی

راه‌های ارتباطی

آدرس مرکز: تهران خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران(ضلع جنوبی)، پلاک 802

قوانین تجارت استراتژی

READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (the “T&C”) CAREFULLY AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS IN RELATIONS WITH DUKASCOPY

مدل مسابقه

مسابقه استراتژی دوکاسکپی جی فارکس یک رقابت فارکس بین شرکت کنندگان دارای حساب آزمایشی برای معامله خودکار و اتوماتیک می باشد.قوانین خاص مسابقه بطوری طراحی شده اند که رقابت را عادلانه و چالشی می کنند.این مسابقه یک انتخاب ایده ال برای آن دسته از کسانی که در حال یادگیری به برنامه های استراتژی معاملاتی با پلتفرم جی فارکس هستند

رتبه بندی شرکت کنندگان از طریق یک خلاصه ای از عملکرد معاملات مثبت خود آنها ،حداکثر کاهش سرمایه و ارزیابی کارشناسان مشخص می شود.شرکت کنندگان فایل های منبع استراتژی را به سروری که طول دوره مسابقه بدون وقفه استراتژی ها را راه اندازی و اجرا می کند،ارسال می کنند. شرکت کننده می تواند در وبلاگ شخصی خود الگوریتم استراتژی را توصیف و در مورد عملکرد آن اظهار نظر کند . اعضای انجمن و روابط عمومی فارکس دوکاسکپی به خواندن ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی استراتژی ها دعوت می شوند

مسابقه استراتژی جی فارکس دوکاسکپی ، به طور منظم و ماهانه با مبلغ جایزه 5000 $ که میان شرکت کنندگان تقسیم می شود،برگزار می شود

قوانین ثبت نام

 1. مسابقه توسط دوکاسکپی قوانین تجارت استراتژی روی حسابهای آزمایشی برای تجارت دستی ،ماهیانه برگزار می شود.
 2. برای هر ماه مربوطه ثبت نام از بیست و پنجم ماه قبل آغاز و تا بیست و پنجم ماه مربوطه ادامه دارد.برای مثال ثبت نام برای ژانویه 2011 از 25.12.2010 و تا 25.01.2011 ادامه دارد
 3. فقط افراد بالای 18 سال مجاز به شرکت در مسابقه می باشند
 4. شرکت کنندگان باید در حین ثبت نام ،اطلاعات را درست و دقیق وارد کنند. اگر شرکت کننده ای واجد شرایط برای جایزه ای شد، از اطلاعاتی که هنگام ثبت نام ارائه کرده برای افتتاح حساب واقعی او استفاده می شود.در مواردی که اطلاعات غلط و نادرست و یا کامل نباشد،دوکاسکپی ممکن است آن شرکت کننده را از مسابقه حذف کند
 5. شرکت کنندگان باید تحت یک نام مستعار منحصر بفرد که توسط هر شخصی در آینده مورد استفاده قرار نگیرد،ثبت نام کند. در این میان, ثبت چند نام و یا استفاده از پروکسی سرورهای مختلف منجر به رد صلاحیت شرکت کننده مربوطه می شود
 6. شرکت کنندگان باید بدانند و موافق باشند که تاریخچه معاملات ،هر گونه عکس،اطلاعات شخصی و هر گونه اطلاعات دیگر ارسال شده به وبلاگ معامله گر در دوکاسکپی ،در دسترس عموم می باشند و دوکاسکپی هیچ مسئولیتی در محرمانه ماندن این اطلاعات قوانین تجارت استراتژی ندارد.
 7. شرکت کنندگان باید بدانند و بپذیرند که , در مواردی که جایزه ای به آنها تعلق می گیرد ,از آنها درخواست می شود که در رویدادهای تبلیغاتی , مصاحبات, اطلاعیه های عمومی در ارتباط با مسابقه شرکت کنند و دوکاسکپی ممکن است از نام آنها ،تاریخچه تجارت و منابعی که استفاده کرده اند ،نام ببرد.
 8. شرکت کنندگان مطلع باشند که اگر در رویدادهای ذکر شده شرکت نکنند,دوکاسکپی می تواند آنها را رد صلاحیت کند و جایزه را به شرکت کننده دیگری اهدا کند .
 9. استفاده از هرگونه لینک در عکس پروفایل و یا هر گونه تبلیغات ممنوع می باشد. دوکاسکپی حق حذف آواتار و یا عکس پروفایل را بعد از تشخیص نقض قوانین برای خود محفوظ می دارد .
 10. نام کاربری حاوی هر گونه علائم تجاری دوکاسکپی و یا محصولات آن امکان پذیر نمی باشد. کلماتی مانند جی فارکس ممنوع می باشد

مشاهده قوانین تجارت

 1. حسابهای مسابقه با حداقل دپوزیت و سپرده صد هزار دلار .
 2. قوانین مسابقات با قوانین معاملات و تجارت دوکاسکپی یکسان می باشند.
 3. شرکت کنندگان فایل منبع استراتژی را در سرور روی صفحه پروفایل آپلود می کنند.سرور استراتژی را راه اندازی می کند.
 4. شرکت کنندگان باید موافقت کنند که دوکاسکپی در صورت هرگونه اختلال در اجرا مسئول نمی باشد
 5. شرایط لازم معاملات برای پوزیشن ها به شرح زیر است:
  1. کل تعداد پوزیشن های باز در طول مسابقه حداقل باید بیست عدد باشد
  2. حداکثر تعداد پوزیشن های باز هم شکل ،یک عدد می باشد.هرگونه درخواست بیشتر برای باز کردن یک پوزیشن جدید توسط پلتفرم رد خواهد شد.
  3. هر معامله اجرا شده سودآور با زمان و قیمت مشابه ولی با جهات متفاوت، با دو یا چند اکانت های مسابقه ای لغو خواهد شد.این معاملات حتی اگر با اکانت های مختلف ثبت شده باشند ،حذف خواهند شد.اگر درصد معاملات مشکوک در حد بالایی در نظر گرفته شود،منجر به رد صلاحیت شرکت کننده می شود
  4. دوکاسکپی حق لغو معاملاتی را که قصد دور زدن قوانین بمنظور بدست آوردن امتیاز بیشتر، را دارد.

  قواعد برنامه نویسی

  1. قبل از ارسال استراتژی به سرور،شرکت کننده باید متعهد شود که استراتژی او بدون هیچ مشکلی اجرا خواهد شد.
  2. شرکت کنندگان مجاز به استفاده از فایل های خارجی نمی باشند. فقط اندیکاتورهایی که در استراتژی اجرا شده اند قابل استفاده می باشند .
  3. دوکاسکپی از شرکت کنندگان این انتظار را دارد که توصیات زیر را جدی بگیرند:
   1. الگوریتم استراتژی باید متناسب با پوزیشن های بلند و کوتاه باشد.
   2. استفاده از برنامه هایی که خاصیت پیش بینی و تعیین قیمت دارند،ممنوع می باشد.
   3. استفاده از استراتژی در حالت "هایبرنت" ممنوع می باشد. .
   4. استراتژی باید طبق کد جاوا نوشته شده باشد..همه کامنت ها باید به زبان انگلیسی نوشته شود.
   5. شرکت کنندگان مجاز به استفاده از اطلاعات شخصی مانند: (اسامی, شماره تلفن, ایمیل, و لینک سایت) در اسکریپت استراتژی نمی باشند.
   1. استراتژی شرکت کننده نباید از لحاظ جزئیات بر پایه و اساس طرح استراتژی شخص ثالث باشد.
   2. لوژیکال بلوک ها باید ترتیب خوانا و مرتبی داشته باشند.
   3. قبل از ارسال استراتژی به سرور , شرکت کننده باید از اجرای بدون خطای استراتژی اطمینان حاصل کند
   4. استراتژی باید در ویژوال جی فارکس مستقر شود.
   5. بعد از اضافه کردن ویژوال استراتژی به لیست, استراتژی باید از صفحه پروفایل مسابقه راه اندازی شود '.

   قوانین محاسبه رتبه

   هر ماه برندگان منتخب توسط چهار پارامتر ارزیابی می شوند:


   1. کارایی و اجرا - افزایش سرمایه واقعی. حداکثر دویست امتیاز.
   2. افت سرمایه - درصد حداکثر کاهش سرمایه . حداکثر پنجاه امتیاز .
   3. پاداش انتشار استراتژی

    1. شرکت کنندگانی که دارنده کپی رایت از استراتژی های خود هستند،در ابتدا یا در طول دوره مسابقه پاداش اضافی برای انتشار استراتژی دریافت می کنند.
    2. زمانیکه کد استراتژی اعلام شود،امتیازات پاداش با توجه به فرمول زیر محاسبه می شوند:

    جوایز و قوانین اعطای جوایز

     • فقط شرکت کنندگان با افزایش سرمایه واقعی می توانند در مسابقه شرکت کنند.
     • برای دریافت جایزه شرکت کننده باید استراتژی خود را در جزئیات بطور کامل توضیح دهد. این توضیحات شامل منطق معاملات, اندیکاتورها, تنظیمات و دیگر اطلاعات لازم که برای شرح استراتژی لازم می باشد.
     • کل مبلغ جایزه بیست و پنج هزار دلار می باشد که بین پانزده شرکت کننده برنده به شکل زیر توزیع می شود::
      • 1 st place - 6,000 USD.
      • 2 nd place - 3,500 USD
      • 3 rd place - 2,500 USD
      • 4 th place - 2,000 USD
      • 5 th -6 th places - 1,500 USD
      • 7 th -10 th places - 1,000 USD
      • 11 th -15 th places - 800 USD
     • شرکت کنندگان برنده، جوایز نقدی و سود حاصل از آن را پس گردش مالی لازم در حساب می توانند برداشت کنند. حداقل گردش مالی ،دو میلیون و پانصد هزار دلار برای هر صد دلار جایزه می باشد. به عبارتی دیگر:
      • 1 st place - 150 million USD
      • 2 nd place - 87.5 million USD
      • 3 rd place - 62.5 million USD
      • 4 th place - 50 million USD
      • 5 th -6 th place - 37.5 million USD
      • 7 th -10 th places - 25 million USD
      • 11 th -15 th places - 20 million USD
     • سه شرکت کننده برتر برنده شده باید در یک برنامه پخش زندهتلویزیون روابط عمومی دوکاسکپی شرکت نمایند. پخش برنامه قالب و فرمت خاصی ندارد، بنابراین شرکت کنندگان می توانند از استراتژی های تجاری و اصولی که آنها را هدایت نموده و باعث برد آنها شده است صحبت نمایند. همچنین در موضوع یکی از مباحث آزاد تلویزیونی و یا پیشنهاد دیگری از موضوعات مورد علاقه ی خود در زمینه فارکس، اقتصاد، روانشناسی بازرگانی و غیره صحبت نمایند

    پخش باید در ظرف یک ماه پس از پایان ماه مسابقه انجام شود. نمایندگان دوکاسکپی با هر یک از برندگان تماس خواهند گرفت تا وقت مناسب برای پخش را انتخاب نمایند

    • شرکت کننده تنها مجاز به برداشت جایزه غیر مسدود می باشد;
    • تنها تفاوت بین موجودی و مقدار مسدود میتواند از حساب خارج شود;
    • مقداری که قرار است از حساب خارج شود نمی تواند از مقدار کل جوایز غیر مسدود بیشتر باشد

    جوایز نقدی به زیر حساب مشتریان که در دوکاسکپی به نام خود شخص افتتاح شده باشد،واریز می شوند

    در صورتیکه شرکت کننده دارای حساب واقعی در دوکاسکپی نباشد, بنابراین او باید مراحل مربوط به افتتاح حساب را طی کند و یک حساب واقعی باز کند. اگر شرکت کننده برای افتتاح حساب واجد شرایط نباشد،, بانک دوکاسکپی این حق را دارد که جایزه را به شخص دیگری دهد

    جوایز به زیر حسابی واریز می شوند که به هیچ معرف تجاری و یا کارگزاری متصل نباشد. در صورت نیاز دوکاسکپی برای شخص برنده یک زیر حساب افتتاح می کند.

    اگر مشتری دارای حساب واقعی ولی زیر حساب نداشته باشد،دوکاسکپی طبق ارزی که مشتری انتخاب کرده،به منظور دریافت جایزه یک زیر حساب برای او باز می کند

    برای صرفه جویی در وقت مشتری،دوکاسکپی جوایز نقدی را به ارزی که مشتری در حین افتتاح حساب انتخاب کرده است،تبدیل می کند و به زیر حساب شخص واریز می کند.قابل ذکر است که اینگونه تبدیل شامل هزینه می باشد.برای مشاهده هزینه ها می توانید به سایت دوکاسکپی مراجعه نمائید.

    بازی منصفانه

    1. شرکت کنندگان باید به اصول بازی جوانمردانه احترام بگذارند
    2. شرکت کنندگان باید از هر گونه رفتار نادرست و نا عادلانه خودداری نمایند.
    3. رفتارهایی مانند:
     • ثبت نام بطور مستقیم و غیر مستقیم به جای دیگر شرکت کنندگان
     • تاکتیک های تیم های مختلف که شامل تحکیم شرکت کنندگان یک گروه با هدف بدست آوردن یک مزیت آماری برروی یکی از حسابها می شود
     • معاملات در جهت مخالف با یک یا چند حساب
     • اسپام در پیام های خصوصی و نظرات
     • هر نوع دستکاری با امتیازات
     • هر گونه فعلیت های دیگر برای بدست آوردن امتیازات ناعادلانه بیش از دیگر شرکت کنندگان

    سیاست افشای استراتژی

    انتشار استراتژی شرکت کنندگان ،با رضابت نویسنده آن به منظور توزیع نسخه آن به عموم . با داشتن مجوز و رضایت شرکت کنندگان برای انتشار استراتژی در وبسایت دوکاسکپی،شرکت کنندگان هیچ ادعایی نسبت به حق تکثیر آن نمی توانند داشته باشند.شرکت کنندگان باید موافقت قوانین تجارت استراتژی کنند که هیچگونه شکایت مالی علیه دوکاسکپی،پذیرفته نمی شود.شرکت کنندگان باید آگاه باشند که آنها قادر به کنترل و یا محدود کردن دوکاسکپی در توزیع کپی اسکریپت استراتژی آنها نمی باشند.

    دیگر قوانین و سیاست ها

    1. دوکاسکپی حق حذف شرکت کنندگان را در صورت لزوم بدون اطلاع قبلی در هر زمان و در صلاحدید خود،محفوظ می دارد
    2. دوکاسکپی حق تغییر قوانین ،الزامات و جوایز مسابقه را بدون اطلاع قبلی و در صلاحدید خود ،محفوظ می دارد.
    3. دوکاسکپی حق استفاده از هر نوع اطلاعات نوشته شده توسط شرکت کنندگان در چارچوب مسابقه برای اهداف خود بدون هماهنگی قبلی و تصویب از نویسندگان خود محفوظ می دارد
    4. این اهداف ممکن است شامل هرگونه از فعالیت و برنامه های تبلیغاتی باشد.

    الزامات

    معقول و منطقی با مطالب درج شده باشد

    ما از شرکت کنندگان انتظار داریم که شئونات را رعایت کنند و این شامل محتوی پست ها و کامنت ها ،منابع اینترنتی و حتی پیامهای خصوصی نیز می باشد

    لطفا این قوانین را جدی بگیریم. بانک دوکاسکپی کسانی را که بخواهند از قوانین بانک سرپیچی کنند را رد صلاحیت می کند.

    The "DON'Ts" of Dukascopy Community ( درجه اول، نظرات)

    Spam
    ارسال پیامهای توده ای بشدت ممنوع میباشد. این تنها شامل تبلیغ محصولات و خدمات شخصی نبوده rd بلکه هر گونه تهاجم به صفحه پروفایل شرکت کننده دیگر ممنوع می باشد . برای مثال از نوشتن کامنت هایی مانند "از صفحه پروفایل من دیدن کنید" خودداری کنید .

    Flood
    ارسال نظرات مشابه متعدد با هر هدف به شدت ممنوع است.

    کامنت های نامربوط
    ارسال کامنتهای نامربوط (مانند "روز به خیر" , "تجارت خوب", "موفق باشید!" ) به منظور ترویج صفحه پروفایل شرکت کننده مورد قبول نیستند اینگونه کامنتها حذف خواهند شد. در بعضی موارد, رعایت نکردن باعث مسدود شدن کاربر در نوشتن کامنت می شود.

    آزارواذیت و تهدید
    هر گونه موضوع و مطلب همراه با حرف های زشت و ناپسند, فحش و ناسزا, سخنان توهین آمیز حذف خواهد شد. تکرار مجدد ممکن است به ممنوعیت دائمی منجر شود.

    محتوای جنسی و فاحش
    انتشار این گونه موارد به شدت ممنوع است

    نازیسم، نژادپرستی یا هر گونه اظهارات تبعیض آمیز دیگر
    انتشار این موارد ممنوع می باشد.

    نرم افزارهای مخرب
    ارسال لینکهای ویروسی, تروژان, ودیگر برنامه های مخرب دیگر که صدمه وارد کنند باعث منع از شرکت در مسابقه میشود.

    Trolling
    What is trolling?
    http://en.wikipedia.org/wiki/Troll_(Intern et)
    The "trolls" ازدوره مسابقات حذف یا ممکن است برای همیشه محروم شوند.

    محتوای تکان دهنده و نفرت انگیز
    انتشار این موارد به شدت ممنوع است.

    بانک دوکاسکپی حق حذف شرکت کنندگان، برای تغییر قوانین مسابقه، الزامات و جوایز، بدون اطلاع قبلی و در هر زمان و در صلاحدید خود را محفوظ می دارد.

    استراتژي امنيتي در خدمت توسعه تجارت

    آيا شما به دنبال يافتن فوايد راهبري امنيتي هستيديا اينكه مدير ساده يك firewall مي باشيد كه مشغله مهم ذهنش خنثي كردن حملات است؟ آيا شما يك كارآفرين هستيد؟ اگر پاسخ شما مثبت است عملكرد شما چگونه بوده؛ تاكتيكي يا راهبردي؟در طي اين مقاله شما خواهيد دانست قوانین تجارت استراتژی كه هدف استراتژي امنيت صحبت درباره صرف هزينه هاي بيشتر نيست، بلكه هدف آن عملكرد متمركز در انجام امور گوناگون مي باشد.

    براي شروع، تمركز خود را بر هسته تجاري سازمان خود، اولويت ها و بخش هاي شلوغ و مركزي سازمانتان معطوف كنيد. براي اين كار تمامي نقاط حساس كارتان و به ويژه قسمت هايي كه مربوط به امنيت است را در نظر بگيريد. چنانچه كسب و كارتان استراتژي قانونمندي ندارد و يا در برنامه هاي موجود هيچگونه اشاره اي به امنيت نشده، اصلا نگران نشويد.وظيفه و شغل شما تعريف يك استراتژي امنيتي بر اساس ريسكهاي موجود مي باشد بطوريكه از تجارت شما پشتباني كاملي را به عمل آورد.

    چگونه امنيت مي تواند ارزش كسب و كار شما را بالا ببرد.

    ماهيت كسب و كار شما و مجريان حفظ امنيت اين كسب و كار، تاييد كننده استراتژي هاي شما هستند:

    چرا وجود امنيت در كسب و كارتان لازم است و چرا بابت آن هزينه صرف مي كنيد؟
    مشتريان كسب و كار شما چه كساني هستند و نقش امنيت در كسب و كارتان چيست؟
    آيا شما ويژگي و يا تخصص خاصي داريد كه ضامن كار شما باشد. براي مثال آيا شما طراح سخت افزار و يا نرم افزار كامپيوتريد؟
    خدمات خارجي كسب و كار شما چيست؟ و آيا اين خدمات به امنيت كسب و كارتان لطمه اي وارد مي كند؟
    فروشندگان، توليد كنندگان و شركاي تجاري مهم در كسب و كار شما چه كساني هستند؟
    آيا شما طرفدار بازرسي امنيتي باز هستيد؟
    آيا سازمان شما نيازمند اقدامات مداوم و منظم است؟
    چنانچه شركت شما يك شركت بين المللي است، مشكلاتي كه به دليل تقابل فرهنگي براي شما پيش مي آيد، چه چيز هايي هستند؟
    تهديدات واقعي كسب و كار شما چه چيزهايي هستند؟
    نقش شهرت، جريمه هاي نقدي، فقدان تواناييها و استعدادهاي خاص ، زمان تدارك محصول در بازار، ابطال و از دست دادن جواز ها و يا توانايي لازم در تجارت، در كسب و كار شما تا چه اندازه است؟

    آنچه كه واقعا در كسب و كارتان به آن نياز داريد و اولويت كاري شما محسوب مي شود را به دقت شناسايي كنيد.

    برآوردي از داشته ها و سرمايه ها، تعيين كننده ملزومات امنيتي

    images

    در اولين قدم، شما بايد سرمايه گذاران، داشته ها و محدوديت هاي خود را بشناسيد كه شامل مقبوليت عام و خاص شما و سرويسي كه ارائه مي دهيد، قانوني بودن فعاليتها، منابع انساني، بازرسي هاي داخلي، تكنولوژي اطلاعات و حلقه هاي مرتبط كننده شما به آن، گزارشات مستقيم و … مي باشد. در اين زمينه هيچگاه اصول و بخشهاي مهم كسب و كارتان را از قلم نيندازيد. ابتكارات اصلي در پروژه هايي كه كسب و كار شما را پيش مي برند در نظر گرفته و مشخص كنيد كه چگونه امنيتي كه تعريف خواهيد كرد با مدل فعاليت تجاري شما منطبق مي شود.

    ارزيابي نفاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدات برنامه هاي امنيتي (SWOT)

    خطرات اصلي و شكاف ها، فرصت هاي غير واقعي و فرصت هايي كه مي توان با صرف وقت و هزينه كم، بيشترين بهره را از آنها برد، شناسايي كنيد. از تمام توان كاركنان خود بهره ببريد. به دنبال دستيابي به موفقيت هاي سريع باشيد تا با يك جهش بزرگ، تجارت خود را به پيش بريد .

    بكار گيري روشهاي غير اصولي،همانطور كه بر صنعت و سازمان شما تاثير مي گذارد ، بر امنيت نيز تاثير خواهد گذاشت

    پخش شايعات جعلي، رشد درصد جرايم on-line اي كه با فریب افراد صورت می گیرد و همچنین رشد این قوانین تجارت استراتژی جرایم در بخشهای wireless و mobility ، مجازی سازی، افزایش مقررات جهانی و نیز نرم افزارهایی که بعنوان سرویس دهنده عمل کرده و با نام نه چندان جدید Cloud Computing یا Shred IT Services شناخته می شوند ،همگي بايد مورد توجه قرار گيرند زيرا احتمال آسيب رساندن آنها به كسب و كار و امنيت شما بيشتر است. حال چند مثال ديگر را برايتان مطرح مي كنيم:

    هجوم دزدان لب تاپ ها: چنانچه تا كنون اطلاعات مهم روي لب تاپتان را کدگذاری نكرده ايد، اكنون زمان آن فرا رسيده است. پایگاه داده های کد گذاری شده ، حافظه های قابل انتقال، رمز عبور ها و وسایل سخت افزاری بی سیم ، همگی باید از این استراتژی پیروی کنند. با عمل به اين استراتژيها، در صورت دزديده شدن لوازم سخت افزاريتان كمتر نگران خواهيد شد.

    امروزه اغلب فعاليت هاي كامپيوتري از اداره به خانه منتقل شده است. سوالي كه در اينجا مطرح خواهد شد اين است كه چنانچه برخی از کارمندان شما از خانه كارها را دنبال مي كند چگونه مي توانيد امنيت دسترسیها ها را تضمين كنيد در حاليكه نه آن كامپيوتر متعلق به شماست و نه در شبكه شما اين فعاليت انجام شده است؟
    امروزه دزدان اطلاعات در همه جا پرسه مي زنند. بنابر اعلام دو شرکت SANS و ISC2 ریسک خطر و نیز تقاضا برای امن کردن برنامه های کاربردی Web-facing و نیز توسعه چرخه های زندگی ، افزایش پیدا کرده است.

    چگونه مدل كسب و كار شما با مدل امنيتي لازم براي كارتان منطبق خواهد شد.

    برنامه هاي عملي خود را بر اساس نتايج خروجي ها، باز خورد سرمايه گذاران و سرمایه هایتان و تحليل هاي SWOT تعريف كنيد.

    براي اين كار، يك دوره زماني 12 ماهه را در نظر بگيريد. چنانچه از قبل ، برای این دوره زمانی استراتژی مشخصی داشته اید، مدت زمان آنرا به 24 تا 36 ماه افزايش داده استراتژی و اهداف خود را بر اساس آن ، توسعه داده و سازماندهی کنید.
    پيش نويسي از تحولات اساسی و مبتکرانه ای که باید پیاده سازی شوند و اهدافي كه آنها را پشتيباني مي كنند، ارائه دهيد.
    باز خورد سرمايه گذاران را به دقت مورد بررسي قرار داده و سپس طرحها، برنامه هایتان رابر اساس آن، از بالا به پايين رتبه بندی کنید.

    استراتژي هاي خود را ثبت و مستند كنيد.

    از قوانین و بندهای موجود طرحهای نوشته شده خود، استفاده كنيد و يا در صورت نیاز قوانین و بندهای جدیدی ايجاد كنيد.
    بندهای جدید را به صورت خلاصه و اجرايي بنويسيد.
    اهدافتان را با كلمات كاملا روان، واضح و موجز نوشته و چیزی را در لفافه بیان نکنید.

    آیا شما یک مدیر عالی رتبه هستید؟ چنانچه شما مدير يك شركت و يا مالك يك سازمان نيستيد، مي بايستي مهارت هاي اجتماعي تان را مرور کرده و ياد بگيريد چگونه از كلمات استفاده كنيد.
    پس از تهیه برنامه هایتان بصورت مستند:

    نکات کلیدی آنها را را براي سرمايه گذارانتان ارسال كرده و يا حتي آنها را در وب سايت داخلي سازمانتان قرار دهيد. سپس آنها را به اطلاع كليه كاركنان سازمانتان در تمامي سطوح، برسانید.
    هر ساله، يك گزارش مشروح امنيتي از وضعيت سازمانتان تهیه کرده و منتشر کنید و یا آن را در یک جلسه ویژه ارائه دهید.

    به خاطر داشته باشيد كه موفقيت شما بستگي به وسعت دید، پشتيباني و باز خورد سرمايه گذاران شما دارد و شما بايد راهي براي رسيدن به خواسته هاي آنان ايجاد كنيد.
    چنانچه شورا و يا کمیته راهبري امنيتي نداريد، با دقت کافی و در کمترین زمان آین کمیته را تشکیل دهید. سرمايه گذاران بايد در اين كميته عضو باشند. مي توانيد مطمئن باشيد كه تصميمات اين كميته در سطوح بالايي ارائه خواهد شد.

    چنانچه شما مي بايستي به سازمان هاي مسئول در امر فناوري اطلاعات گزارش بدهيد، سعي كنيد نمايندگاني كه اين كار ار بر عهده دارند از دو نفر بيشتر نباشند. واحدهای تجارتي،باید در ايده آل ترين حالت اولويت هاي کاری خود را بر اساس ميزان ريسك در تجارت تنظيم کنند که اين امربدلیل ضرورت رعايت اصول كسب و كار و تاکید بر اين اصول، از اهمیت بسزایی برخوردار است. سپس باید پشتیبانهایی برای امنیت در نظر گرفت و از بکار بردن شیوه های نادرستی که از میزان امنیت می کاهند، خودداری کرد. اين موضوع با تمركز قوانین تجارت استراتژی بر منابعي كه از بیشترین اهميت برخوردارند، ريسك تجاری امنيت شما را متعادل خواهد كرد.

    بمنظور مديريت بهتر دستاوردها، برنامه های خود را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهید.

    بالا بردن استانداردها، میدان دید و ميزان تمركز شما را بر كسب و كارتان افزايش داده و تغييرات درست رفتاري را در پی خواهد داشت. شما باید یک دید معقول و منطقی،برای مدیریت امنیتی خود انتخاب کنید. سپس تمامي استانداردهاي لازم را با زبان مديريتي و نه زبان خودتان به كار ببريد

    حال تصاویری برای شما ایجاد می شوند که بصورت واضح نشان می دهند چطور برنامه های شما، از بالا به پایین، بر ریسکهای امنیتی تاثیر می گذارند. حال در این مرحله باید مشخص كنيد در کجا و در چه مرحله ای ، ایستاده اید، شكاف ها را شناسایی كنيد ومیزان تغييرات را اندازه گیری کنید. توجه کنید که تمامي اين مباحث را به طور منظم و پيوسته به سرمايه گذاران گزارش كنيد.

    برنامه هايتان را به روز نگه داريد.

    يادداشت كردن برنامه ها نيمي از مبارزه شما در ميدان تجارت محسوب مي شود. پس از نوشتن حالا نوبت به اجراي آن برنامه هاست. استراتژي هاي خود را حداقل هر سه ماه يكبار مرور كرده و با همکاری و مشورت سرمایه گذارانتان، آنها را بطور سالیانه، مورد بررسی و تغییر قرار دهید.

    ايجاد استراتژي هاي امنيتي بطور معمول براي شما هزينه اي در بر نخواهد داشت.

    اين استراتژي حتي يك ريال هم براي شما هزينه اي به دنبال ندارد، در عوض ارزش دستاوردهاي آن در شغل و برنامه هاي امنيتي شما به ميليون ها دلار هم می تواند برسد. امنيت، تجارت شما را در بر مي گيرد نه تكنولوژي شما را. حیاتی ترین نکته در این پروسه، متمرکز ماندن، مدیریت امنیت بعنوان یک تجارت و کسب و کار، و شکستن و از بین بردن بارهایی است که بر دوش کسب و کار شماست.

    کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام

    ناشر: آدینه
    تاریخ نشر: بهمن 1399
    تعداد صفحه: 44
    شابک: 978-600-8610-31-1
    قطع کتاب: رقعی
    نوع جلد: شومیز
    وزن: 67 گرم
    موجودی: 20 جلد در انبار موجود است.

    عادت های معامله گری: 39 قانون قدرتمند جهانی در بازار سهام

    استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

    سرمایه گذاری مانند وارن بافت: راهبردهایی قدرتمند برای کسب ثروت

    معاملات روزانه آسان: راهبرد تک تیرانداز روزانه

    تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

    جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی

    تحلیل نموداری آسان

    معامله به روش سامورائی ها (ترکیب طلائی ایچیموکو و الگوهای شمعی)

    اصول و مبانی پرایس اکشن - جلد اول

    مهارت های معامله گری پرایس اکشن - جلد دوم

    راهبردهای معاملاتی در بازارهای خرسی

    شکارچی روند: سیستمی معاملاتی برای شکار نوسانات بازار

    سرمایه گذار هوشمند (از مجموعه کتاب های خلاصه)

    تفکر، سریع و کند (از مجموعه کتاب های خلاصه)

    از خوب به عالی: چرا بعضی شرکت ها جهش می کنند و بعضی های دیگر نه؟(از مجموعه کتاب های خلاصه)

    در بخشی از کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام می خوانیم

    یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که بسیاری از معامله گران تازه کار با آن روبه رو هستند، نداشتن برنامه ی خاص برای انجام معامله ای است که در آن فعالیت می کنند. هر روز هر آن چه می بینند را معامله می کنند. به این خاطر که احساس می کنند باید معامله ای انجام دهند. من این حالت را معامله و سرمایه گذاری بیش از اندازه می نامم. سرمایه گذاری و معامله ی بیش از اندازه حساب شما را از بین خواهد برد! زمانی که سرمایه گذاری و معامله ی بیش از اندازه را با خریداران مواد مخدر یعنی کسانی که به دنبال مواد مخدر برای سرپا نگه داشتن خود هستند، مقایسه می کنید، تفاوت زیادی بین آن ها نمی بینید.

    در بخشی از کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام می خوانیم
    #رادیوکتاب

    20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام، نام کتابی است که من در آن قوانین اصلی خود برای سرمایه گذاری و معاملات اوراق بهادار را به اشتراک می گذارم تا شما از این قوانین به عنوان یک راهنما برای بهبود استراتژی ها و سیستم معاملاتی خود استفاده نمایید. این قوانین، مفاهیم، ایده ها و روش هایی هستند که من در طی بیش از ده سال معامله در بازار بورس آموخته ام. مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور دشوار است و بیشترین سهم این دشواری مربوط به موانع درون ذهن افراد می باشد. موانعی که سرعت شما را در راه رسیدن به مقصد کم کرده و باعث توقف شما در راه اهداف تان می شوند. قوانینی برای رد شدن از این موانع وجود دارند. این قوانین به شما اجازه می دهند تا بتوانید از روش های مختلف از این موانع عبور کنید و به آن سوی دیوار بنگرید. به من اجازه بدهید تا راهنمای شما در گام برداشتن به هدف پرسود خود در بازار بورس باشم.

    از این کتاب با هدف کمک به خود جهت قرار گرفتن در مسیر صحیح و هم چنین بهبود تجارت خود استفاده کنید و این در نهایت امکان بهبود زندگی تان را به شما می دهد. چرا که شما خود موفقیت را برای خودتان ایجاد می کنید.

    اگر قصد انجام یک سرمایه گذاری موفق را دارید، بهتر است بدانید سرمایه گذاری صحیح، اصول و قوانینی دارد که در عین سادگی منجر به موفقیت مالی می شود. هدفم از نوشتن این کتاب، ارائه نسخه ای ساده از قوانین رایجی است که لازم است قبل از سرمایه گذاری یا معامله سهام به آن بیندیشید. این قوانین حاوی مفاهیم، ایده ها و روش هایی است که در طول 10 سال معامله در بازار سرمایه آموخته ام. این قوانین موجب می شود که سرعت گیرها را با موفقیت پشت سر بگذارید. سرعت گیرهایی که مانع رسیدن شما به موفقیت است. این قوانین به شما این امکان را خواهد داد که در بازار معامله گری به سمت اهداف بلند خود پیش بروید. ممکن است با همه این قوانین هم عقیده نباشید. می دانم که احتمالا دارای سبک های متفاوت در زمینه تجارت، سیستم، راهبرد، ریسک و موارد دیگری هستید که برای شما منحصر به فرد است. ولی با این حال، می خواهم توجه شما را به برخی از این مفاهیم جلب کنم. طوری که لااقل در هنگام تجارت، قواعد ذهنی من را نیز درک کرده باشید.

    کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام مناسب چه کسانی است

    کتاب مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه گذاری کم خطر در هر زمینه ای هستند.

    ساشا اوداکوف یک کارآفرین است. هدف وی آموزش دیگران در زمینه های رشد کسب و کار آنلاین، سرمایه گذاری و تجارت سهام است. وی در مدت کوتاه فعالیت خود چندین کتاب، فیلم های آموزشی و پادکست را وارد بازار کرده است.

    در بخشی از کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام می خوانیم

    # امور را ساده بگیرید! نیازی نیست که یک سرمایه گذار خبره و حرفه ای باشید.

    # همیشه سود را با قدرت به دست آورید.

    # نگران مالیات ها و سودها نباشد- بر ریسک تمرکز کنید!

    # پیروی کورکورانه از دیگران را متوقف کنید- سیستم و راه کار مربوط به خود را داشته باشید.

    چرا برای بسته‌بندی تجارت الکترونیک خود، احتیاج به استراتژی دارید

    دانستن اینکه چگونه باید اندازه حمل محصولات خود در تجارت الکترونیک را تنظیم کنید یکی از چندین نکته برای داشتن استراتژی بسته‌بندی موفق برای تجارت الکترونیک است. همان‌طور که شاهد هستیم اغلب عملیات‌های اجرایی توسط بخش سومی همچون آمازون انجام می‌شود تا تولیدکننده محصول یا مالک نام تجاری، که این آغاز چالش‌های جدید پیش‌روی بسته‌بندی و چرخه توزیع است بدین خاطر که آمازون بیشترین اختیار را در مورد اینکه چه چیزی، چه زمانی، چگونه و به چه تعدادی باید حمل شود دارد، برندها شرایطی سخت را برای هماهنگی مدل تجارت الکترونیک خود با آن را در اختیار خواهند داشت.

     بسته‌بندی تجارت الکترونیک, استراتژی بسته‌بندی, خطوط بسته‌بندی, شرکت‌های همکار بسته‌بندی,

    خطوط بسته‌بندی استاندارد برای پالت‌بندی توزیعی و حمل با تعداد متداول کالا برنامه‌ریزی شده‌اند با این وجود این حمل‌ونقل‌های سنتی با تعدادی که آمازون از آنها انتظار دارد هماهنگ نیستند. به عنوان مثال، حمل‌های متداول از مالکان نام‌های تجاری به تعدادی هستند که بتواند قفسه فروشگاه‌ها را پر کنند و از کانال‌های استاندارد خرده‌فروشی به فروش برسند. مدل تجارت الکترونیک جدید تمرکزش بر تک‌تک کالاهاست تا انبارداری تعداد زیادی از آنها.

    خرید آنلاین توسط مصرف‌کننده در میان تمام صنایع به رشد تصاعدی خود ادامه می‌دهد و این موضوعی حیاتی است که شرکت‌ها و سازمان‌ های صنعتی برای افزایش راندمان در تمام جنبه‌های چرخه تامین، بسته‌بندی و درنهایت توزیع، با یکدیگر همکاری داشته باشند.

    تعریف قانون‌های نانوشته

    چیزی که در روند تجارت الکترونیک و مدل آمازون روشن است این است که قوانین باید تا به حال نوشته شده باشند و استانداردها باید تاکنون تدوین شده باشند. با این کار فرصت بسیار خوبی برای هموار کردن راه کانال‌های تولید از برند تا مصرف‌کننده و حتی بازگشت همین میسر به وجود می‌آید. تا آن زمان توزیع‌کنندگانی مانند آمازون به از دست دادن سود و سرمایه ادامه می‌دهند و برندها احساس سنگینی بار آزمایشگاه، فرآیند، بسته‌بندی و توزیع را بر دوش خود حس خواهند کرد.

    شکی نیست که سرمایه و نیروی انسانی برای شرکت‌ها بسیار تاثیرگذارند و ما نیز باید رشد ادامه‌دار در ارایه خدمات بسته‌بندی برای شرکت‌های همکار بسته بندی( Co-packing) و کسانی که سرویس‌های خدماتی سفارشی ارایه می‌کنند را در آینده شاهد باشیم و بپذیریم. بسیاری از شرکت‌ها هنوز در حال ارزیابی هستند تا ببینند که آیا مدل خدمات تجارت الکترونیک باید توسط منابع داخلی مدیریت شود یا اینکه آنها باید به دنبال شرکت‌های همکار بسته‌بندی یا شرکایی باشند که با کمک آنها از پس رشد در این بخش برآیند. در این میان توزیع‌کنندگانی چون آمازون بیشتر به دنبال این خواهند بود که دستورالعمل‌هایی را برای بسته‌بندی‌هایی که با سیستم‌های داخلی آنها همراستا هستند (مانند ربات‌های Kiva، سیستم‌های قفسه‌بندی، دریافت خودکار و دستی سفارش و طراحی خودروهای مستقل و خودران) تدوین قوانین تجارت استراتژی کنند.

    بسیاری از شرکت‌ها برای هرگونه سرمایه‌گذاری مردد خواهند ماند تا زمانی که صنعت شروع به تدوین دستورالعمل‌های استاندارد شده کند. ما باید در آینده نزدیک شاهد همکاری بین صنعت و سازمان‌های تجاری برای تعیین قوانین تجارت الکترونیک با هدف خلق مزیت‌های کافی برای طرفین باشیم.

    چالش‌ها و فرصت‌ها

    همزمان با ارتقای تجارت الکترونیک و پیچیده‌تر و طاقت‌فرساتر شدن مدل‌ها، تولید و توزیع‌کنندگان باید با هزینه انتظارات مشتری و زمان‌های چرخش روبه‌رو شوند در حالی که سعی می‌کنند تا تخمین بزنند سرمایه‌ها در کجا و چگونه باید هزینه‌‌ها شوند و فناوری جدید همچون خودروهای خودران چه نقشی در آینده خواهند داشت.

    یکی از پرچالش‌ترین درخواست‌هایی که از طرف مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان می‌شود این است که محصول در جعبه‌های کوچکتر توزیع شود اما با هم تعداد. یکی از راهکارها، استفاده از روش‌های فشرده‌سازی برای حمل مواردی همچون پوشک است که با روش‌های مناسب می‌توان در بسته‌بندی‌های فشرده‌تر ارسال کرد. با این وجود، این نوع از استانداردسازی و کاهش اندازه بسته در رقابت با برندینگ و فعالیت‌های بازاریابی خواهد بود که برای بسته‌بندی حیاتی هستند.

    چالش دیگر از تنوع زیاد مورد درخواست در محصولات و برندها می‌آید به‌عنوان مثال سفارشی از پوشک و دستمال مرطوب از یک برند و دستمال و حوله از رقیب آن. در اینجا شرکت‌ها به دنبال تبدیل به سرمایه کردن از طریق بازاریابی و جذابیت برند هستند. به کمک آنالیز داده‌ها، برندها قادر خواهند بود تا عادت‌های خرید را بهتر درک کنند و بتوانند تا بسته‌های حجمی بزرگ مطابق با آنچه مشتریان می‌خواهند را برایشان تهیه کنند، مشابه با آنچه که رقبا می‌خواهند و با هزینه کمتر بابت حمل‌ونقل.

    به عنوان تشویق برای تکرار سفارشات یا جایزه وفاداری برای سفارش‌های حجمی، شرکت‌ها ممکن است از کیسه‌های حمل‌ونقلی به جای جعبه‌ها استفاده کنند که مصرف‌کنندگان آنها را به رایگان بازمی‌گردانند تا دوباره پر شوند. این کار باعث می‌شود تا کالاهای بیشتری در حمل‌ونقل حمل شوند و اعتماد بیشتری برای خرید مجدد و افزایش فرصت‌های برندینگ به وجود آید.

    مزیت‌های این چالش، دستیابی به پروفایل مصرف‌کننده و آنالیزهای بسیار خوب داده‌ها خواهد بود. شرکت‌ها نه‌تنها قادر خواهند بود تا خدمات بهتری به مشتریانشان بدهند، بلکه درک بهتری از نیازها و اولویت‌های خریدشان پیدا می‌کنند که درنهایت منجر به داشتن تجربه خرید عالی برای مشتری، به خاطرسپاری برند و وفاداری بهتر به آن خواهد شد. هر چه یک شرکت بتواند به تمام مشتریانش خدمات بهتری ارایه کند، برند نیز می‌تواند پیشنهادهای مرتبط تجاری بیشتری را به آنها بدهد.

    کرنش تجارت الکترونیک بر روی بسته‌بندی، همچنین به شرکت‌ها برای ارزیابی فعالیت‌هایشان فشار وارد می‌آورد. در طول زمان، ما شاهد کاهش تعداد کالاها بوده‌ایم در حالی که کالاهای انباری (SKUs) تنوع و افزایش یافته‌اند. با این وجود بسیاری از شرکت‌ها تغییری در نگرششان نسبت به بسته‌بندی اعمال نکرده‌اند. این حاصل یک تکامل تدریجی بود که تجارت الکترونیک وارد چرخه سریع‌تری شد.

    آمادگی برای تجارت الکترونیک

    نخستین گام برای اغلب برندها آغاز به الگوبرداری است. شرکت‌ها باید به‌دنبال همکاری‌های غیرسنتی برای ارزیابی چالش‌های صنعت، تنوع در تولید و کانال‌های توزیع باشند. فرصت‌ها ممکن است شامل حمل اشتراکی، توزیع اشتراکی یا مواجهه با تجهیزات جایگزین و روش‌های فرآیندی جدید باشد. همزمان با اینکه تجارت الکترونیک تمام مراکز فروش جهان را درمی‌نوردد، شرکت‌ها، سازمان‌ و موسسات همگی شروع به ایجاد همکاری‌های جامع‌تری کرده‌اند تا بتوانند در بازار به شدت رقابتی باقی بمانند.

    شرکت‌ها پس از آن نیاز دارند تا خودنگری کنند و استراتژی مناسب را بنویسند. فکر می‌کنید که تجهیزات، سرمایه و شراکت شما به کدام سمت در حال حرکت است؟ در 5 تا 10 سال آینده، به چه شکلی درخواهند آمد؟ شما باید حداقل نقطه‌ای را برای خودتان مشخص کنید که تجارت الکترونیکتان در آنجا به ثبات برسد. پس از آن نقشه راهی را با خلق سناریوهایی در جهت تدوین و تثبیت استراتژی‌ها طراحی کنید. به عنوان مثال، ممکن است شما تمام بسته‌بندی‌تان را برون‌سپاری کنید و ممکن است با یک شرکت همکار بسته‌بندی شریک شوید، یا حتی یک واحد بسته‌بندی را در درون مجموعه خود راه‌اندازی کنید. تا زمانی که فرصت و امکانات دارید، انتخاب‌های خود را انجام دهید تا مجبور نشوید در شرایط اضطرار این کار را انجام دهید.

    شرکت‌ها ابتدا باید استراتژی طولانی و مدت و رویاپردازانه خود برای بسته‌بندی را تدوین کنند سپس شروع به تدوین نقشه راه‌های واقع‌بینانه با نقاط خاص برای فعال‌سازی کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.