اهمیت داشتن لبه معاملاتی


کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی

سید رضا حجازی طاقانکی

سر ریزهای کناری از انواع سازه های هیدرولیکی هستند که با اهداف مختلف در سیستمهای انتقال آب، شبکه های آبیاری و زهکشی و شبکه های فاضلاب شهری به کار گرفته می شوند. از کاربردهای سرریزهای کناری می توان به آب گیری کانال های فرعی از کانال اصلی و انتقال آب به اهداف مورد نظر، کنترل دبی و انحراف سیلاب و دبی مازاد در رودخانه ها و کانال ها، انتقال و انشعاب فاضلاب های شهری، جداسازی رسوب و کاهش بار بستر اشاره نمود. رفتار هیدرولیکی جریان در مقطع کانال با سرریز کناری از نوع جریان متغیر مکانی با کاهش دبی است. تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در خصوص سرریزهای کناری، بیشتر به مشخصات هیدرولیکی سرریز معطوف بوده است. گرچه در حال حاضر مطالعات زیادی در ارتباط با هیدرولیک جریان عبوری از سرریزهای کناری انجام شده است، ولی مروری بر تاریخچه موضوع نشان می دهد، تحقیق و بررسی در این زمینه به خصوص در ارتباط با فرم های مختلف هندسی سرریز و نحوه استقرار آنها در کانال انحرافی نسبت به کانال اصلی، هم چنان از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعات می توانند به دو روش نظری و تجربی صورت پذیرند. در روش اول می توان به تکمیل مدل ها ی ریاضی موجود و یا ارائه مدل ها ی جدید و کامل تر پرداخت. اما به دست آوردن یک مدل صرفاً ریاضی که بدون استفاده از ضرایب تجربی بتواند پارامترهای مختلف را با توجه به مقدار تأثیرشان در نظر گیرد و جواب ها ی دقیق ارائه کند، به نظر مشکل می رسد. در روش دوم می توان با انجام آزمایش روی مدل آزمایشگاهی، روابط تجربی برای تحلیل این اهمیت داشتن لبه معاملاتی جریان ها ارائه نمود. همچنین، با توجه به گسترش استفاده از مدل های داده محور در علوم مختلف و قابلیت این مدل ها در پیش بینی رفتار توابع غیرخطی پیچیده و وجود پیچیدگی ارتباط بین پارامتر های هیدرولیکی سرریز و جریان، از این مدل ها (مانند مدل شبکه عصبی و مدل عصبی ـ فازی تطبیقی)، می توان برای پیش بینی رفتار سرریز های کناری لبه تیز مستطیلی و منقاری در پلان استفاده نمود. در این راستا در این تحقیق به مطالعه جامع تر ویژگی های هیدرولیکی سرریزهای کناری لبه تیز مستطیلی و منقاری در پلان با استفاده از مدل های داده محور یاد شده برای پیش بینی ضریب تخلیه جریان و دبی عبوری جریان از روی سرریزهای کناری مذکور پرداخته شده است. بررسی نتایج به دست آمده از مدل های شبکه عصبی و عصبی ـ فازی تطبیقی در مقایسه با روابط پیشنهاد شده توسط محققین نشان می دهد، مدل های مذکور در پیش بینی ضریب تخلیه جریان و دبی عبوری جریان از روی سرریز اهمیت داشتن لبه معاملاتی از دقت بالاتری برخوردارند. در این تحقیق دو رویکرد برای تعیین ضریب تخلیه جریان در پیش گرفته شده است. یک بار ضریب تخلیه جریان و مرتبه دیگر دبی جریان به عنوان خروجی هدف استفاده شده است. نتایج نشان دادکه مدل شبکه عصبی در پیش بینی ضریب تخلیه جریان سرریز کناری لبه تیز مستطیلی و مدل عصبی ـ فازی تطبیقی در پیش بینی ضریب تخلیه جریان سرریز کناری منقاری در پلان، خروجی بهتری ارائه می دهند.

دانلود رایگان pdf کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی مارک داگلاس

نویسنده کتاب Trading in the Zone بیان می کند قطعا هدف هر معامله گر کسب سود است که به میزان مشخصی باشد و مستمر افزایش پیدا کند ولی کمتر معامله‌ گرانی هستند که به این خواسته دست پیدا می کند. کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی در 11 فصل به شما آموزش می دهد چگونه بتوانید به صورت مستمر از بازار کسب سود کنید.

کتاب تحلیل بنیادی ، تکنیکال یا ذهنی

برای دانلود رایگان PDF در کم تر از 10 ثانیه کافی است وارد حساب کاربری خود شوید

ورود یا ثبت نام سریع

لبه در معامله گری چیست؟

کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی

کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی

فصل اول : به سمت موفقیت

تحلیل بیشتر و پیچیده تر راه کار حل مشکل و جلوگیری از زیان در بازار نیست بسیاری از معامله‌ گران به این موضوع اعتقاد ندارند که عمده ضرر آنها به نحوه تفکر آنها در مورد بازار و نحوه معامله بر می گردد.

در گذشته تحلیل بنیادی تنها روش تحلیل بازار بود ، تحلیل تکنیکال تنها توسط تعداد کمی از معامله‌ گران انجام می شد و موسسه های مالی این افراد را شعبده‌ باز می خواندند. ولی امروزه معامله گران بسیار زیادی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و تحلیل بنیادی تقریباً منسوخ شده است ، چرا که اگر از تحلیل بنیادی استفاده کنیم نمی توانیم زمان دقیق ورود به معامله راه پیدا کنیم.

تحلیل تکنیکال همیشه بهتر از تحلیل بنیادی است چرا که تحلیل بنیادی به اعداد ریاضی و پیش بینی ما نسبت به قیمت های آینده بستگی دارد ولی تحلیل تکنیکال تمرکز معامله گر را به سمت رفتار گذشته بازار هدایت می کند . از طرفی دیگر تحلیل تکنیکال فرصت های بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد در تحلیل بنیادی فرصت های معاملاتی بسیار کمتر می‌شود.

چه تفاوتی در نحوه اندیشیدن معامله‌گران برتر با سایر معامله‌گران وجود دارد ؟

همانطور که فرصت های معاملاتی در بازار بسیار زیاد است معامله گران نیز خود را با موقعیت های روانشناختی متفاوتی می بینند . ویژگی مشخص کننده که برندگان بازار را همیشه از سایر معامله‌گران جدا می‌کند این است که آنها به یک ساختار فکری منحصر به فرد دست یافته اند چرا که آنها در صورتی که معاملات آنها دچار ضرر شود آرامش خود را حفظ کرده و دچار ترس نمی شوند.

این تفکر است که باعث موفقیت میشود

مارک داگلاس در کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی می گوید معامله گرانی که در بازارهای مالی موفق می شوند به دلیل استفاده از روشهای معاملاتی خیلی خاصی نیست بلکه به خاطر نوع نگرش و تفکر آنها نسبت به بازار است.

فصل دوم : وسوسه معامله گری

در همان موقع که معامله گران برتر بازار بدون ترس معامله می کنند سایر معامله گران در ترس و هراس قرار می گیرند. زمانی که شما با ترس وارد معامله می شوید این ترس در برابر شما قرار میگیرد به این صورت که بسیاری از موارد که از آن ها می ترسیدید در واقعیت برای شما اتفاق می افتد .

برای مثال اگر می ترسید که تحلیل اشتباه انجام دهید همین ترس باعث می شود نتوانید به درستی داده های بازار را بررسی و تصمیم درست بگیرید. ترس به صورت فیزیکی ما را فلج می کند و به صورت ذهنی باعث می شود تمام توجه ما به سمت ترس برود.

ترس و اعتماد به نفس در برابر هم هستند و هر دو از باور های ما سرچشمه می گیرند ، معامله کردن در بازاری که در هر لحظه ممکن است بیشتر از آن چیزی که انتظار داریم پول از دست دهیم نیاز به اعتماد به نفس دارد. زمانی که یاد بگیرید ریسک پذیر باشید دیگر تمایلی ندارید که دیگران را مقصر کنید و انتظار داشته باشید که بازار ضرر شما را کم تر کند یا بخواهید بروکر یا بازار را مقصر کنید.

اینکه یاد بگیرید باور های خود را به صورتی تنظیم کنید که قادر باشید بدون هیچ ترسی وارد معامله شوید بسیار اهمیت دارد و حتما توجه داشته باشید که این کار نباید باعث شود که بدون حساب و کتاب نیز معامله کنید.

معامله گری کاری است که آزادی نامحدود به ما می دهد ما این آزادی را در بخش های مختلف زندگی خود نداشته ایم. در معامله گری هیچ قانونی وجود ندارد یا به عبارت دیگر هیچ رئیسی ندارید که به شما دستور دهد چقدر کار کنید و چطور و در چه چهارچوب هایی معامله کنید و این خودتان هستید که باید برای ماندن در بازار قوانینی برای خود در نظر بگیرید .

هر کسی لازم دارد که ذهن خود را آموزش دهد و این مساله مربوط به تحصیلات ، موفقیت و سطح هوش نمی شود .

مقاومت در برابر ساخت قوانین

تقریبا همه معامله گران در ابتدای راه برای خود قوانین در نظر نمی گیرند ، نیاز به قوانین بسیار منطقی است ولی اینکه قوانین مورد نیاز خود را ایجاد و از آن پیروی کنیم کار ساده ای نیست ، ایجاد قوانین مالی برای کسب سود مستمر از بازار ممکن است سخت باشد ولی ساخت آن ها و پیروی از آن ها بسیار مهم است. تا زمانی که تصمیم نگیریم اتفاقی نمی افتد ، هر معامله تا زمانی که ما بخواهیم ادامه پیدا می کند و هر زمان بخواهیم می توانیم از آن خارج شویم.

اصل بسیار مهم در بازار این است که مسئولیت تمام نتایج را بپذیریم چرا که معامله گران بسیار کمی بعد از ورود به معامله مسئولیت آن معامله را قبول می کنند.

چرا نباید بر اساس تحلیل و نظر دیگران وارد معامله شویم؟

وقتی شما با نظر و تحلیل خود وارد معامله می شوید و از آن خارج می شوید مجبور هستید مسئولیت معامله خود را قبول کنید و سود یا زیان نتیجه تحلیل شما بوده است ولی زمانی که شما بر اساس نظرات دیگران وارد معامله می شوید باعث می شود مسئولیت معامله را قبول نکنید و آن را تقصیر بروکر یا کسانی که به شما پیشنهاد معامله داده اند بیندازید .

فصل سوم : قبول مسئولیت

قبول مسئولیت در معامله گری و یادگیری اصول موفقیت بسیار مهم است و اگر شما این دو مورد را با تمام وجود بپذیرید و بدانید که چه زمانی شما مسئول کار خود هستید و چه زمانی مسئول نیستید تنها آن زمان است که ویژگی های لازم را برای موفقیت در معامله گری کسب کرده اید.

شکل دهی محیط ذهنی

بهترین معامله گران به روش خاصی فکر می کنند ، آن ها به این ساختار ذهنی رسیده اند که ترس و خودشیفتگی را کنار گذاشته و به بهترین شکل معامله کنند .

حذف ترس فقط قسمتی از ماجرا است و قسمت دیگر مهارت های درونی است. بهترین معامله گران یاد گرفته اند که اگر چندین معامله پشت سر هم ضرر شد اعتماد به نفس خود را از دست ندهند و اگر چند معامله پشت سر هم سود شد دچار خودشیفتگی نشوند .

دلیل عدم موفقیت بسیاری از معامله گران این است که آنها به جای اینکه درست فکر کردن را یاد بگیرند به دنبال این هستند که روش های مختلفی را یادبگیرند و دانش خود را افزایش دهند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند و شانس اهمیت داشتن لبه معاملاتی برد بیشتری داشته باشند.

تقریبا غیر ممکن است که کسی در ابتدای راه دچار این دام نشود ، همیشه ترس از تحلیل اشتباه یا ضرر کردن وجود دارد یا اینکه فرصت های سود ده معاملاتی را از دست بدهید و در نهایت همه این موارد باعث شکست شما در معاملات می شود .

زمانی که شما ترس را کنار گذاشته و بدون نگرانی بازار را بررسی و اقدام به معامله می کنید شانس برد بیشتری دارید و اطلاعات بسیار شفاف تر است برای شما انگار بازار به شما می گوید چه زمانی بخرید و چه زمانی بفروشید و از آنجایی که هیچ ترسی ندارید بدون درنگ وارد معامله می شوید .

برخلاف اهمیت داشتن لبه معاملاتی تصور عموم معامله گران موفقیت معامله گران برتر به خاطر دانش بالایی که در تحلیل دارند نیست چرا که به خاطر ساختار ذهنی و نوع نگاه آنها به بازار است.

با وجود اینکه بسیاری از معامله گران می گویند ریسک پذیر هستیم ولی تعداد کمی از آنها واقعا ریسک پذیر هستند چرا که بسیاری از اهمیت داشتن لبه معاملاتی معامله گران منتظر می نشینند تا بازار برای آنها کاری انجام دهد. کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی

اگر شما مسئولیت معامله های خود را قبول نکنید و از بازار انتظار داشته باشید که به شما پول بدهد یا ضرر شما را کم کند در حقیقت این فرصت برای شما فراهم می شود تا زمانی که بازار به جهت تحلیل شما پیش نرفت بازار را مقصر کنید و آن را دشمن خود در نظر بگیرید . شما باید بازار را جریانی از فرصت های معاملاتی ببینید .

وقتی پشت سر هم معامله شما سود می شود بیشتر ممکن است اشتباه کنید چرا که بسیاری از افراد حجم معاملات خود را افزایش می دهند و دیگر از سیستم معاملاتی خود پیروی نمی کنند شاید بگویید در اکثر معاملات شما برنده هستید ولی اگر فقط یک بار اینطور نباشد تمام سود معاملات قبلی خود را از دست می دهید. کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی

فصل چهارم : استمرار

اگر شما می خواهید مانند معامله گران برتر و بخشی از معامله گران برنده بازار باشید باید بدانید که این مشکل عدم توانایی کسب سود در ذهن شما است نه در بازار چرا که استمرار یک حالت ذهنی است.

تفکر درباره معامله گری

همانطور که فکر می کنید معامله گری آسان است ، معامله گری در بسیاری از موارد لذت بخش است و ساده به نظر می رسد اما ادامه پیدا کردن نتایج لذت بخش به صورت مداوم تابع دیدگاه ، باور ها و خواسته ها و در نهایت ساختار ذهنی شما است .

بهترین معامله گران در جریان بازار قرار گیرد چرا که به دنبال گرفتن چیزی از بازار نیستند. این دسته از معامله گران به سادگی از آنچه بازار ارائه می دهد سود کسب می کنند.

برخی از معامله گران فکرمی‌کنند آنها وارد فعالیت ریسک آمیز معامله‌گری شده‌اند به این معناست که ریسک را نیز پذیرفتند، فرضیه که شما وارد بازارهای مالی شده اید بدین معناست که ریسک آن را نیز پذیرفته اید کاملا اشتباه است.

ریسک پذیری یعنی بدون اینکه هیچ درد و رنجی را متحمل شویم تمام نتایج حاصل از یک معامله را بپذیریم. کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی

همچنین باید یاد بگیریم زمانی که پول یا یک موقعیت معاملاتی را از دست می دهیم یا حتی تحلیلی اشتباه انجام می دهیم به هیچ شکلی باعث نشود که مکانیزم دفاعی ذهن ما تصمیم های بعدی ما را مدیریت کند چرا که این موضوع باعث می شود ذهن ما برای یک حالت دفاعی آماده شده و داده های بازار را به آن صورتی که وجود دارد نتوانیم مشاهده کنیم.

بازار همیشه فرصت های زیادی در اختیار ما قرار می دهد اگر ترس و یا تهدیدی وجود نداشته باشد عمل کردن به سیستم معاملاتی خود بسیار ساده است .

برای دانلود رایگان PDF در کم تر از 10 ثانیه کافی است وارد حساب کاربری خود شوید

آموزش فارکس، منابع رایگان و تخصصی

یادگیری فارکس، فرآیند راحتی نیست و پر از چالش است. اما وقتی آموزش فارکس منجر به درآمد دلاری می شود،متوجه خواهید شد که ارزش این همه وقت صرف کردن و انرژی گذاشتن را دارد. در این صفحه ابتدا توضیح می دهیم که چرا باید فارکس یاد بگیریم، و سپس منابع آموزشی رایگان فارکس در اختیارتان قرار می دهیم.

آموزش فارکس از صفر
قسمت اول (۲۲ دقیقه)

فارکس چیست؟

در ابتدایی ترین مفهوم آن، بازار فارکس قرن هاست که وجود داشته است. مردم همیشه برای خرید کالاها و خدمات، کالاها و ارزها را مبادله کرده اند. با این حال، بازار فارکس، همانطور که امروز آن را درک می کنیم، یک اختراع نسبتا مدرن است.

بازار جهانی از فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار کالا تشکیل شده است، بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان و بازار داد و ستد پول خارجی است.
همچنین FOREX مخفف Foreign Exchange می باشد و اهمیت داشتن لبه معاملاتی بازاری است که ارزهای مختلف کشورها خرید و فروش می شود.
حجم پولی که در بازار فارکس معامله می شود در هیچ بازار دیگری وجود ندارد!

بازار فارکس جایی است که ارزها بر اساس قیمت معاملاتی آنها خرید و فروش می شوند. این قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شودو بر اساس عوامل متعددی از جمله نرخ بهره فعلی، عملکرد اقتصادی، احساسات نسبت به موقعیت‌های سیاسی جاری (چه در سطح محلی و چه در سطح بین‌المللی) و درک عملکرد آینده یک ارز در برابر ارز دیگر محاسبه می‌شود.

فارکس چیست؟

بازار فارکس از نقدپذیرترین بازارهای جهان می باشد. از این رو، نسبت به سایر بازارها، مانند املاک و مستغلات، نوسانات کمتری دارند. نوسانات یک ارز خاص تابع عوامل متعددی مانند سیاست و اقتصاد کشور آن است. بنابراین، رویدادهایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی به شکل پیش‌فرض پرداخت یا عدم تعادل در روابط تجاری با ارز دیگر می‌تواند منجر به نوسانات قابل توجهی شود.

چرا در فارکس معامله کنم؟

بازار فارکس ، دارای جذابیت های بسیاری است که دلیل می شود ما به این بازار ورود کنیم و درآمد دلاری خود را داشته باشیم. ۳ مورد از دلایلی که اثبات می کند باید فارکس یاد بگیریم:

دلیل اول: ۵ روز در هفته و بصورت ۲۴ ساعته باز است و در هر ساعت از شبانه روز می توانید درآمد داشته باشید!

دلیل دوم:اهمیت داشتن لبه معاملاتی حداقل سرمایه ای که برای ورود نیاز دارید، ۱۰۰ دلار است(۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان در زمان نگارش این مطلب).

دلیل سوم: هیچگونه محدودیت سنی، یا تحصیلی برای کار کردن در فارکس وجود ندارد!

چگونه به یک معامله گر موفق در فارکس تبدیل شویم؟

هنگام شروع معامله، مهم است که بدانید می خواهید از آن به چه چیزی برسید و موفقیت را چگونه تعریف می کنید .

  • برای خود یک هدف واقع بینانه و قابل سنجش تعیین کنید. این می تواند چیزی در راستای دستیابی به بازده سالانه ۲۰ درصدی سرمایه گذاری شما یا رسیدن به مجموع ۱۰۰ پیپ در ماه باشد.
  • هدف شما نیز باید به راحتی قابل اندازه گیری باشد.
  • هدفی را تعیین کنید که در یک بازه زمانی طولانی قابل دستیابی باشد. توصیه می شود به جای یک هدف ماهانه، یک هدف سالانه برای دستیابی تعیین کنید.

آموزش بورس جهانی

براساس نظرسنجی های انجام شده بازار بورس جهانی یا بازار فارکس،بزرگترین بازار مالی در جهان است.

دلایلی وجود دارد که بازار فارکس را تبدیل به بزرگترین بازار مالی جهان کرده و این قدرت را به همه ی افراد از بانک های مرکزی تا سرمایه گذاران خرد می دهد که بتوانندبه صورت بالقوه سود حاصل از نوسانات ارزی را در بازار بورس جهانی بگیرند.

آموزش بورس جهانی

بازار بورس جهانی بازاری ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته باز است و ارزها در سراسر جهان در مراکز مالی مهم فرانکفورت، هنگ کنگ، لندن، نیویورک، پاریس، سنگاپور، سیدنی، توکیو و زوریخ در سراسر جهان معامله می شوند.

این به این معنی است که تقریبا در هر منطقه زمانی وقتی روز معاملاتی ایالات متحده به پایان می رسد، بازار فارکس دوباره در توکیو و هنگ کنگ آغاز می شود. به این ترتیب، بازار فارکس می‌تواند در هر زمان بسیار فعال باشد و قیمت‌ها دائما در حال تغییر باشند.

چه چیزی باعث حرکت قیمت ارز می شود؟

جفت های فارکس به دلیل طیف گسترده ای از عوامل، دائماً در قیمت در نوسان هستند. این یکی از دلایل اصلی محبوبیت ارز خارجی در بین معامله گران است.

با این حال، برای درک فارکس، باید دقیقاً بدانید که چه چیزی ممکن است باعث شروع یک روند جدید در بازارهای انتخابی شما شود.

مهم ترین محرک های نوسانات بازار فارکس عبارتند از:

کارگزار فارکس چیست؟

یک کارگزار فارکس به عنوان یک واسطه بین شما و سیستم بین بانکی کار می کند. اگر نمی دانید سیستم بین بانکی چیست، اصطلاحی است که به شبکه هایی از بانک ها اطلاق می شود که با یکدیگر تجارت می کنند.

معمولاً یک کارگزار فارکس قیمتی را از بانک‌هایی که خطوط اعتباری و دسترسی به نقدینگی فارکس دارند به شما پیشنهاد می‌دهد. بسیاری از کارگزاران فارکس از چندین بانک برای قیمت گذاری استفاده می کنند و بهترین بانک موجود را به شما ارائه می دهند.

حساب معاملاتی فارکس چیزی شبیه به یک حساب بانکی است که در آن می توانید ارزها را خریداری کرده و آنها را نگه دارید. ارزها به طور خاص به صورت جفت خریداری می شوند. اگر یورو/دلار آمریکا را بخرید، انتظار دارید ارزش دلار آمریکا در طول زمان به ازای هر یورو کمتر شود. یورو باید به دلار ارزش بیشتری پیدا کند تا بتوانید سود کنید.

یک کارگزاری فارکس راهی را به شما پیشنهاد می‌کند که با شبکه بانکی ترکیب شوید و یک جفت ارز را به روشی آسان خریداری کنید. قبل از اینکه کارگزاران فارکس وجود داشته باشند، افرادی که مایل به معامله کردن ارز خارجی بودند، برای خرید ارزهای خارجی نیاز به داشتن مقدار زیادی پول و ارتباط ویژه با بانک داشتند.

آموزش افتتاح حساب در فارکس

برای افتتاح حساب و شروع به کار در بازار فارکس، کافی است در یکی از بروکر(کارگزاری)هایی که با ایرانیان کار می کند، ثبت نام کنید.
هیچ شخص یا موسسه ای نمی تواند مستقیماً یک بروکر را کاملاً تأیید یا رد کند.

ما در آکادمی چرتکه ۳ سال است که با بروکر آمارکت و ویندزور کار می کنیم و تا به حال مشکلی از هر نظر نداشته ایم.
آکادمی چرتکه هیچ بروکری را رد یا تایید نمی کند، اما براساس تجربه کاری با دو بروکر ویندزور و آمارکت،تاکنون مشکلی پیش نیامده است اگر سوالی دارید به شماره ی واتسپ آکادمی(۰۹۹۰۶۲۶۰۳۶۷)پیام دهید.
برای ثبت نام در بروکر Amarkets می توانید همین الان فیلترشکن خود را روشن کنید و از طریق لینک زیر ثبت نام خود را انجام دهید.
می توانید از هر فیلترشکن رایگانی استفاده فرمایید و نیاز به فیلترشکن با ip ثابت ندارید

نیروی پدافند هوایی ارتش در لبه فناوری و دانش روز دنیا قرار دارد

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: این نیرو با در اختیار قرار داشتن تجهیزات و دستاوردهای بومی، در لبه فناوری و دانش روز دنیا قرار دارد.

امیر سرتیپ علیرضا صباحی فردبه گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی شمال غرب، از مرکز عملیات مشترک، رادار تاکتیکی پلدشت جلفا و میاندوآب، رادار ثابت گروه تبریز، مواضع دیده بانی و توپخانه ای و همچنین فرماندهی اطلاعات و شناسایی این منطقه پدافندی بازدید کرد.

صباحی فرد در این بازدید با اشاره به حضور پرشور و حماسی ملت ولایتمدار و ولایی ایران اسلامی بالاخص کارکنان و خانواده های غیور نیروی پدافند هوایی ارتش در انتخابات ۲۸خرداد، گفت: ملت بزرگوار ایران بازهم به جهانیان و دشمنان قسم خورده ایران و انقلاب ثابت کردند که با وجود همه مشکلات و سختی ها همیشه و در همه حال پیرو نظام و رهبری هستند.

وی افزود: متولی امنیت فضای کشور قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) است که همین امر باعث ایجاد وحدت و اتحاد روزافزون میان ارتش و سپاه می شود.

فرمانده نیروی پدافند هوایی اقدامات خوب و ارزنده‌ای در سطح نیروی پدافند هوایی در رابطه با خودکفایی و بومی‌سازی سامانه‌ای پدافندی انجام شده و این مهم موجب اقتدار و صلابت بسیار بالایی نیروی پدافند هوایی شده است، به گونه‌ای که جزو قدرت‌های برتر نظامی نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح بین المللی هستیم.

صباحی فرد ارتش با اشاره به اینکه نیروی پدافند هوایی ارتش با در اختیار قرار داشتن تجهیزات و دستاوردهای بومی، در لبه فناوری و دانش روز دنیا قرار دارد، تصریح کرد: دانشمندان جوان و فرماندهان ارزشمند این نیرو با همکاری سازمان‌های مربوطه کار بزرگی را در پدافند هوایی به منصه ظهور رساندند و موفق به دستیابی به پیچیده‌ترین و دشوارترین فناوری در حوزه پدافند شده اند.

وی با اشاره به اهمیت منطقه پدافند هوایی شمال غرب در حراست از آسمان ایران اسلامی، گفت: یکی از افتخارات بسیار بزرگ این منطقه پدافندی که در صفحات زرین این منطقه ثبت شده است، اولین خوش آمدگویی به حضرت امام (ره) توسط ایستگاه رادار تبریز در زمان ورود به کشور است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش همچنین از مراکز آموزشی، فرهنگی و روحی رفاهی مستقر در کوی سازمانی منطقه پدافند هوایی شمال غرب بازدید کرد.

آیا با انواع پروفیل درب و پنجره آشنا هستید؟

پروفیل ها مقاطعی هستند که کاربردهای زیادی در ساختمان سازی دارند. پروفیل های درب و پنجره دسته ای از پروفیل ها هستند که همان طور که از نامشان پیداست، در ساخت درب و پنجره کاربرد دارند. به عنوان مثال برای نگه داشتن شیشه پنجره، نیاز به استفاده از پروفیل درب و پنجره داریم.

آیا با انواع پروفیل درب و پنجره آشنا هستید؟

حتما شما هم در حالی که در یک روز بارانی از پنجره بیرون را تماشا کرده اید، این سوال برایتان پیش آمده که پنجره ها چگونه ساخته شده اند؟ آیا تفاوت پروفیل در و پنجره امنیتی و عمومی را می‌دانید؟ برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که به طور کلی در و پنجره ها از مقاطعی به نام پروفیل درب و پنجره ساخته شده اند. آنها دسته ای از پروفیل ها هستند و علاوه بر در و پنجره کاربردهای زیاد دیگری هم در ساختمان سازی دارند.

برای آشنایی با انواع پروفیل ها میتوانید به مقاله آشنایی با انواع پروفیل ها مراجعه کنید. اما ما در این مقاله میخواهیم به طور ویژه به بررسی پروفیل های بکار رفته در این بخش مهم ساختمان یعنی پروفیل درب و پنجره بپردازیم. آن ها دسته ای از پروفیل ها هستند که همان طور که از نامشان پیداست، در ساخت درب و پنجره کاربرد دارند. به عنوان مثال برای نگه داشتن شیشه پنجره، نیاز به استفاده از پروفیل درب و پنجره داریم. با آرتان پرس همراه باشید.

*** پروفیل درب و پنجره چیست؟

پروفیل های درب و پنجره باید عایق های خوبی در برابر صدا و حرارت باشند. میزان عایق بودن این پروفیل ها با تعداد حفرات (chamber) موجود در آن ها مشخص میشود که رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. به همین ترتیب پروفیل های درب و پنجره باید در برابر باد و باران مقاومت خوبی داشته باشند. از طرفی، این پروفیل ها قابلیت جوشکاری و سوراخکاری نیز دارند.

*** انواع پروفیل درب و پنجره از نظر سطح مقطع

پروفیل های درب و پنجره بر اساس سایز خود به هشت گروه تقسیم می‌شوند. اما چالب است که بدانید، از میان آنها رایج ترین آن ها در دو گروه شماره دو و هفت قرار دارند. پروفیل های گروه دو مصارف عمومی تری دارد. اما پروفیل های گروه هفت در موارد امنیتی استفاده می‌شوند. طبیعتا قیمت پروفیل در این دو گروه با یکدیگر متفاوت می‌باشد.

پروفیل های گروه دو شامل سپری (۵۰۷)، لنگه دری (۵۰۸) و چهارچوب (۵۰۹) و پروفیل های گروه هفت شامل سپری (۵۶۷) و (۷۶۷)، لنگه دری (۷۶۸) و چهارچوبی (۷۶۹) هستند. تفاوت این پروفیل ها در شکل سطح مقطع آن ها است که در ادامه به توضیح هر کدام میپردازیم.

*** پروفیل سپری چیست؟

این پروفیل بسته سطح مقطعی به شکل T دارد و متداول ترین ماده اولیه برای تولید آن فولاد ST37 است. سپری در ضخامت های ۲٫۵ – ۰٫۹ میلیمتری و طبق استانداردهای DIN EN 10055، DIN 59051 و DIN 1022 تولید میشود که ضخامت ۲ میلیمتری آن کاربرد گسترده تری دارد. طول استاندارد این پروفیل ۱۲ – ۶ متر است و طبق استاندارد اشتال به دو نوع لبه گرد و لبه تیز تقسیم میشود.

اندازه نوع لبه گرد ۱۴۰ – ۳۰ میلیمتر و اندازه نوع لبه تیز ۴۰ – ۲۰ میلیمتر است. نام گذاری سپری ها به این صورت است که وقتی گفته میشود نمره یک سپری ۱۰ اهمیت داشتن لبه معاملاتی است، یعنی اندازه لبه آن ۱۰۰ میلیمتر است. از جمله مهمترین خواص مکانیکی سپری این است که سپری مقاومت خمشی پایینی دارد.

*** روش های تولید سپری

همان طور که در مقاله آشنایی با انواع پروفیل ها اشاره شد، سپری آهنی نیز مانند سایر پروفیل های آهنی به دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید میشود.

  • نورد گرم: در این روش که به روش فابریک هم معروف است، ابتدا شمش فولادی حرارت داده شده و بعد از رسیدن به دمای مورد نظر نورد میشود. طی عملیات نورد، ضخامت آن کاهش و طولش افزایش پیدا می‌کند. در نهایت با عبور از میان غلتک های میانی و پایانی به شکل سپری در می آید و سپس با دستگاه های برش، در ابعاد مد نظر بریده میشود. به قطعات خرد شده و کوچک سپری، لقمه گفته میشود. کیفیت پروفیل از نظر ابعادی سپری تولید شده به روش نورد گرم بهتر از روش نورد سرد است. زیرا تکنولوژی و دستگاه هایی که در روش نورد گرم استفاده میشود، پیشرفته تر هستند.
  • نورد سرد: در روش نورد سرد یا پرسی مقطع تیرآهن از وسط به دو قسمت تقسیم شده و به این ترتیب سپری تولید میشود. این روش تولید سپری چندان متداول نیست و در مواردی که امکان استفاده از روش نورد گرم وجود نداشته باشد، از این روش استفاده میشود.

عمده ترین کاربرد این پروفیل در ساخت پروفیل درب و پنجره است. اما از آن در ساخت خرپا، اتصالات پل ها، نمای ساختمان ها، سازه های فلزی و … نیز استفاده میشود. همچنین سپری در جاهایی که بار زیادی بر سیستم باربر اعمال میشود، اهمیت زیادی پیدا میکند.

سپری 507 از سری پروفیل درب و پنجره

*** برترین کارخانه های تولید کننده سپری

از معروف ترین کارخانه های تولید کننده سپری میتوان کیان پرشیا، جهان پروفیل پارس، نبشی شکفته و صدرا پروفیل را نام برد.

*** پنج تفاوت نبشی و سپری

  • مقاومت خمشی سپری بیشتر از نبشی است.
  • سطح مقطع سپری به شکل T و سطح مقطع نبشی به شکل L و V است.
  • سپری دارای ابعاد مشخصی است. اما نبشی میتواند دارای بال های مساوی یا نامساوی باشد.
  • برای اتصالاتی که استحکام بالایی میطلبد، از سپری استفاده میشود.
  • برای اتصال دو وجه معمولا از سپری استفاده میشود.

*** پروفیل لنگه دری چیست؟

این پروفیل های دو لبه ای در ساخت چهارچوب در کاربرد دارند. ضخامت پروفیل لنگه دری ۴ – اهمیت داشتن لبه معاملاتی ۲ میلیمتر و طول آن ۱۲ – ۶ میلیمتر است. پروفیل های لنگه دری در گروه پروفیل های بسته قرار میگیرند.

لنگه دری 508 از سری پروفیل درب و پنجره

*** پروفیل چهارچوبی چیست؟

از پروفیل چهارچوبی در ساخت چهارچوب درب برای درهای چوبی و MDF استفاده میشود. این پروفیل های باز عموما به روش نورد سرد تولید میشوند و تک لبه ای هستند. ضخامت آن ها نیز ۲٫۵ – ۲ میلیمتر و طول آن ها ۶ میلیمتر است. پروفیل چهارچوبی در چهار نوع رومی، فرانسوی، مکزیکی و ساده تولید میشود.

چهارچوبی 509 از سری پروفیل درب و پنجره

*** انواع پروفیل درب و پنجره از نظر جنس

پروفیل های درب و پنجره از نظر جنس در انواع گالوانیزه، فولادی، آلومینیومی، کامپوزیتی، چوبی و آهنی به بازار عرضه میشوند. قیمت آهن و فولاد در انواع پروفیل درب و پنجره روزانه در سایت ارتان پرس اعلام میشود.

*** پروفیل آلومینیومی، پر مصرفترین پروفیل درب و پنجره

به طور کلی پروفیل های درب و پنجره آلومینیومی ارزان تر از پروفیل های آهنی و گران تر از پروفیل های غیر فلزی هستند و در ساخت پنجره های دوجداره بسیار کاربرد دارند. این پروفیل ها از استحکام خوبی برخوردار بوده و بنابراین میتوانند برای زیبایی و ظرافت بیشتر، باریک تر طراحی شوند. پروفیل های آلومینیومی ضمن مستحکم بودن، انعطاف پذیری خوبی نیز دارند و به دلیل قابل بازیافت بودن، محصولاتی سازگار با محیط زیست محسوب میشوند.

اما گزینه مناسبی برای صرفه جویی در مصرف انرژی نیستند. در ساخت این پروفیل ها به دلیل حساسیت بالای جوشکاری، معمولا از چسب های قوی نیز برای اتصالات استفاده میکنند. پروفیل های آلومینیومی میتوانند بعد از تولید، تحت عملیاتی مانند پولیشینگ، براشینگ و آندایزینگ قرار بگیرند. همچنین میتوان پوششی از رنگ پودری روی آن ها اعمال کرد.

*** پروفیل درب و پنجره کامپوزیتی (PVC – UPVC)؛ یک انتخاب مطمئن

امروزه پروفیل های درب و پنجره PVC و UPVC بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. پروفیل های درب و پنجره UPVC از مواد ترموپلاست تهیه شده و ترکیبی از مواد نفتی و نمک هستند. آن ها تنوع بیشتری نسبت به انواع آهنی خود دارند و معمولا به روش اکستروژن تولید میشوند. ضخامت این پروفیل ها ۸٫۲ – ۲٫۳ میلیمتر است.

تولید این پروفیل های غیر فلزی علاوه بر اینکه مقرون به صرفه است، ایمنی بالاتری نیز دارد. همین موارد توجه مهندسان و طراحان را به این دسته از پروفیل ها جلب کرده است. از مزایای دیگر پروفیل های UPVC میتوان به سادگی نگهداری و تمیز کردن، سهولت نصب به واسطه سبک بودن، مقاومت بالا در برابر اشتعال و خوردگی، دارا بودن قابلیت شستشو، استحکام بالا، کیفیت سطحی مطلوب و ماندگاری بالای رنگ و پوشش آن ها اشاره کرد. این پروفیل ها عایق صورتی و حرارتی خوبی نیز هستند و در نتیجه میتوانند در مصرف انرژی عملکرد بهینه و مطلوبی داشته باشند. آن ها همچنین قابل بازیافت هستند و به محیط زیست آسیبی وارد نمیکنند.

پروفیل UPVC

*** تفاوت پروفیل درب و پنجره PVC و UPVC

پروفیل UPVC نوع بهینه سازی شده پروفیل PVC بوده و عایق بهتری در برابر صدا و حرارت است. در PVC از روان کننده ای استفاده میشود که در نهایت آن را انعطاف پذیر میکند. اما در UPVC از روان کننده استفاده نمیشود و چون در پروفیل درب و پنجره انعطاف پذیری چندانی مورد نظر نیست، لذا استفاده از UPVC نسبت به PVC ارجحیت دارد.

*** دوازده پروفیل درب و پنجره UPVC موجود در بازار

فریم: کاربرد این پروفیل در قاب دور درب و پنجره است.

لنگه: در ساخت پنجره بازشو استفاده میشود.

میانی: به عنوان ستون پنجره و فریم در بیرون بازشو استفاده میشود.

لنگه درب: این پروفیل در ساخت لنگه در استفاده میشود.

درب بیرون بازشو: برای درهایی استفاده میشود که خلاف جهت معمول باز میشوند.

پانل: در قسمت پاخور در از این پروفیل استفاده میشود.

میانی متحرک: در پنجره های طرح فرانسوی کاربرد دارد.

اتصال قاب به قاب: برای متصل کردن چند پنجره پشت سر هم از این پروفیل استفاده میشود.

لنگه کشویی: در ساخت لنگه و ستون پنجره کشویی استفاده میشود.

فریم کشویی: در ساخت کلاف پنجره کشویی کاربرد دارد.

لوله: از این پروفیل در پنجره های زاویه دار استفاده میشود.

زهوار: شیشه و پانل اهمیت داشتن لبه معاملاتی را در جای خود ثابت نگه میدارد.

*** پروفیل درب و پنجره چوبی؛ مناسب ساختمان های لوکس

این پروفیل ها علاوه بر این که عایق خوبی در برابر حرارت و صدا هستند، زیبایی و جلوه خاصی نیز به ساختمان میبخشند. همچنین از قابلیت رنگ پذیری خوبی برخوردارند. اما در مقابل معایبی هم دارند که میتوان به اشتعال پذیری بالا، پوسیدگی، مقاومت به ضربه پایین و نفوذ حشرات و موریانه در آن ها اشاره کرد. جذب آب و رطوبت از دیگر معایب پروفیل های درب و پنجره چوبی است. به همین دلیل کاربرد گسترده ای به ویژه در مناطق مرطوب ندارند.

*** پروفیل درب و پنجره آهنی؛ قدیمی ترین پروفیل بازار

این پروفیل ها امروزه کاربرد چندانی ندارند و میتوان گفت منسوخ شده اند. پروفیل های آهنی با این که قابلیت رنگ پذیری و مقاومت به ضربه بالایی دارند، اما در مقابل به دلیل وزن بالا، مقاومت پایین در برابر خوردگی و عایق نبودن گزینه مناسبی نیستند و میتوان از جایگزین هایی که در بازار موجود است، استفاده کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.