ارزش جایگزینی چیست؟


تازه ترین وضعیت 8 نیروگاه بورسی

ارزیابی و تعیین ارزش سهام و روش قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها

ارزیابی سهام یا ارزش‌گذاری و تعیین ارزش واقعی سهام یا به‌اصطلاح قیمت‌گذاری سهم از موضوعات بسیار مهمی است که در بررسی و محاسبه ارزش دارائی و سهام شرکت‌ها و همچنین تصمیمات سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است در این مقاله سعی بر این است اهداف ارزیابی سهام و دیدگاه کلی در ارزش‌گذاری و قیمت سهام موردبررسی قرار گیرد.

یکی از مطمئن‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری پرسود، خریدوفروش اوراق بهادار می‌باشد بهترین روش سرمایه‌گذاری داشتن سبد متنوعی از اوراق بهادار است ازآنجاکه این نوع سرمایه‌گذاری نیاز به دانش تخصصی و وجوه نقدی تقریباً زیاد دارد کمک گرفتن از شرکت‌های سرمایه‌گذاری که از نهادها و واسط‌های مالی فعال در اوراق بهادار است بسیار حائز اهمیت است.

در سال 1940 در ایالات‌متحده جامع‌ترین طبقه‌بندی قانون برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری در میان کشورهای جهان صورت گرفت بر اساس این قانون شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران بانام سرمایه‌گذاری مدیریتی از نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت عناوین شرکت یا صندوق با سرمایه باز و شرکت یا صندوق با سرمایه بسته می‌باشند.

از حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران سال‌ها می‌گذرد ولی از تاریخ شروع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازار مالی ایران زمان زیادی نمی‌گذرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام فعالیت خود را از سال 1387 آغاز کرده‌اند.

با توجه به مطالب عنوان‌شده و در نظر گرفتن اهمیت عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام از جهات: کسب بازده اضافی نسبت به بازار از طرف سرمایه‌گذاران، کاهش نوسانات شدید قیمت سهام در بازار بورس، تحقق اهداف سرمایه‌گذاری مدیران نهادهای مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و کارکردی بهتر به خاطر وجود سهامداران حقوقی در شرکت‌های سرمایه پذیر، اتخاذ تصمیمات تخصصی و بجا در بورس و … این‌طور به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بورس یا سهام یک امر مشکل باشد.

شرکت یا صندوق با سرمایه بسته چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

سهام این نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری فقط در زمان عرضه اولیه توسط خود شرکت به فروش می‌رسد و معاملات و فروش‌های بعدی بین سرمایه‌گذاران در بازار ثانویه صورت می‌گیرد شرکت‌ها با این شرایط تعداد سهام محدودی دارند و نمی‌توانند سهام باقابلیت بازخرید منتشر کنند.

شرکت یا صندوق با سرمایه باز چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

یعنی یک شرکت سرمایه‌گذار که وجوه را از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری می‌کند و د ر سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند از ویژگی‌های این نوع از شرکت یا صندوق‌ها این است که اوراق بهادار باقابلیت بازخرید منتشر می‌کنند.

4 دیدگاه اصلی در ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام چیست؟

 • ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس معیار مقایسه‌ای
 • ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس سودآوری شرکت
 • ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس دارایی شرکت
 • ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس جریان‌های نقدی تنزیلی

ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس معیار مقایسه‌ای

درواقع در این مورد با ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام در مقایسه با شاخص بازار در بورس می‌توانیم به نتایج قابل‌قبول و کمک‌کننده‌ای برسیم و عملکرد هردو را باهم مقایسه کنیم.

ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس سودآوری شرکت

در بررسی این مورد اولین بحث ارزش ذاتی سهام است که به معنی ارزش و قیمت واقعی یک شرکت یا دارائی است که عوامل مؤثری مانند پتانسیل رشد شرکت، لحاظ کردن دارائی مشهود و نامشهود و ابعاد کسب‌وکار در ارزش سهام در آن در نظر گرفته‌شده و به همین دلیل از قیمت جاری بازار متمایز شده و هدف از بررسی ارزش ذاتی سهام مقایسه آن باقیمت بازار است.

و یکی از روش‌های ارزیابی یا ارزش‌گذاری سهام در این مورد روش محاسبه P/E است که بیان‌کننده نسبت قیمت یا ارزش یک سهم به‌پیش بینی سود سهام آن است که با سود با حداقل ریسک یعنی سود بانکی قابل‌مقایسه است درواقع این نسبت روش محاسبه بازگشت سرمایه است بدین‌صورت که اگر سود بانکی 20 درصد باشد دوره بازگشت سرمایه در بانک 5 سال است یعنی سرمایه‌گذار بعد از 5 سال سودی که ارزش جایگزینی چیست؟ به دست آورده معادل اصل سرمایه است یعنی P/E بازار برابر با 5 است اگر سود بانکی کاهش یابد P/E بازار رشد خواهد کرد چون زمان بازگشت سرمایه بیشتر می‌شود به‌عنوان‌مثال اگر شرکتی eps خود را 100 تومان اعلام کند با فرض همان P/E=5 قیمت تعادلی هر سهم برابر است با P/100=5 ← P=500

ارزیابی سهام یا قیمت‌گذاری سهام بر اساس دارایی شرکت

در این نوع ارزش‌گذاری و ارزیابی سهام چند روش مرسوم را عنوان می‌کنیم اولین مورد ارزش اسمی سهام است که در زمان تأسیس شرکت برای اوراق سهام منتشرشده تعیین می‌شود و در اساسنامه شرکت نیز درج می‌شود و قیمت یا ارزش واقعی سهام نیست که در حال حاضر در ایران طبق قانون 29 تجارت در شرکت‌های سهامی عام ارزش اسمی هر سهم نباید از 10000 ریال بیشتر باشد و ارزش اسمی هر برگه از سهام عادی در حال حاضر در کشور ما 1000 ریال است.

ارزش اسمی =سرمایه شرکت / تعداد سهام منتشرشده شرکت

مورد قابل‌بررسی بعدی ارزش دفتری سهام است درواقع برای دارایی شرکت سهامی در ترازنامه شرکت عددی به‌عنوان ارزش آن دارایی ثبت‌شده که همان ارزش دفتری سهام نامیده می‌شود و نکته مهم اینکه ارزش دفتری سهام باارزش بازار سهام برابر نیست زیرا ارزش دفتری سهم بر پایه ارزش دارایی ثبتی در ترازنامه شرکت است اما ارزش بازار سهم بر اساس ارزیابی سرمایه‌گذاران از عملکرد شرکت و ارزش عرفی دارایی است.

ارزش بازار سهام مورد قابل‌بررسی دیگر در ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس دارایی شرکت است که قیمتی است که طبق مکانیم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود.

ارزش جایگزینی سهام، ارزش سهام بر اساس خالص ارزش دارایی‌ها و ارزش تصفیه‌ای هم 3 موردی هستند که در این روش می‌توان بررسی کرد.

ارزیابی سهام و قیمت‌گذاری آن بر اساس جریان‌های نقدی تنزیلی

روش جریان نقد تنزیل شده این‌گونه تحلیل می‌شود که به دلیل وجود تورم در بازار و ریسک‌های مختلف مربوط به آن، ارزش یک مبلغ معین پول در حال حاضر بیش از ارزش آن در آینده است به همین دلیل می‌توانیم ارزش یک شرکت، یک پروژه یا … را بر اساس داشتن پتانسیل در تولید پول یا همان جریان‌های نقدی در آینده تخمین بزنیم و برای انجام این کار فقط باید ارزش فعلی (ارزش آن در زمان حال) جریان نقد آینده شرکت یا پروژه را به دست آورد.

8 روش ارزیابی و تعیین ارزش سهام:

 • تعیین ارزش سهام طبق ارزش ‌دفتری سهام
 • تعیین ارزش سهام طبق ارزش اسمی سهام
 • تعیین ارزش سهام طبق قیمت و جریان بازار
 • تعیین ارزش سهام طبق نرخ سودآوری
 • تعیین ارزش سهام طبق ارزش فعلی خالص جریان‌های نقدی آتی
 • تعیین ارزش سهام طبق قیمت یا ارزش ارزش جایگزینی چیست؟ جاری خالص دارائی
 • تعیین ارزش سهام طبق ارزش معدل ۲
 • تعیین ارزش سهام طبق ارزش ذاتی و اقتصادی

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس ارزش ‌دفتری سهام:

قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش دفتری حاصل ارقام ثبت‌شده در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت می‌باشد که قیمت پایه سهام از محاسبه اختلاف حاصل دارائی و بدهی‌های ثبت‌شده به دست می‌آید.

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس ارزش ‌اسمی سهام:

قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام بر اساس مبلغ اسمی همان قیمتی است که روی برگه سهام درج‌شده که با حاصل‌ضرب تعداد سهام در مبلغ اسمی ذکرشده روی ورق سهام ارزش کل سهام تعیین می‌شود.

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس قیمت و جریان بازار:

در این روش قیمت‌گذاری و ارزیابی سهام بر اساس واگذاری و خریدوفروش سهام در بازار فعال و قیمت‌های مشخص‌شده در تابلوی بورس و اوراق بهادار در زمان انجام معامله مشخص می‌شود.

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس نرخ سودآوری:

در این روش قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام در مورد شرکت‌هایی که میانگین سود 3 سال قبل از کسر مالیات و 3 سال قبل از قیمت‌گذاری و ارزیابی پس ازلحاظ کردن موارد سود معادل 5 درصد مبلغ خالص دارایی باشد اجرا خواهد شد یعنی شرکت باید در 3 سال قبل از ارزیابی دارای سود باشد و صورت‌های مالی 3 دوره قبل از ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام آن موردحسابرسی قرار گیرد البته در این روش ابتدا باید سود شرکت کسر شود و با توجه به سود کسر شده، ارزش سهام تعیین شود.

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس ارزش فعلی خالص جریان‌های نقدی آتی:

در این روش ارزش‌گذاری سهام و ارزیابی سهام بر اساس دریافت بودجه 10 سال آتی شرکت، نسبت به ارزش‌های فعلی خالص جریان‌های نقدی آتی شرکت و درنهایت نسبت به بررسی و اعلام قیمت پایه سهام انجام می‌شود یعنی محاسبه و ارزش‌گذاری فعلی جریان‌های نقدی آتی شرکت در مورد دارائی‌های ثابت شرکت در پایان سال دهم ملاک عمل می‌باشد.

مواردی مثل هزینه بازخرید خدمت کارکنان، مالیات عملکرد شرکت، خالص سرمایه در گردش و دارائی‌های ثابت خریداری‌شده طی 10 سال باید مدنظر قرارگرفته شود البته تمامی این موارد در صورتی منطقی است که اقتصاد جامعه سالم و تورم خیلی کمی داشته باشد.

روش ارزیابی، ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری سهام بر اساس قیمت یا ارزش جاری خالص دارائی:

در این روش کارشناس رسمی دادگستری باید خالص دارائی‌های ثابت شرکت را مورد ارزیابی قرار دهد و قیمت‌های ارائه‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری (رشته‌های مرتبط) باارزش دفتری دارائی‌های ثابت شرکت ارزیابی و مابه‌التفاوت آن توسط کارشناس مالی مشخص شود.

همچنین بدهی و دارائی‌های جاری شرکت نیز بایستی توسط کارشناسان مالی ارزیابی شود.

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس ارزش معدل ۲:

در شرکت‌های سود ده، قیمت پایه سهام تعیین‌شده به روش ارزش‌های جاری و معدل قیمت پایه سهام تعیین‌شده به روش سودآوری به‌عنوان قیمت پایه سهام تعین می‌شود طبق نظر کارشناسان حرفه‌ای حسابرسی و حسابداری، معدل 2 یا چند قیمت پایه سهام تعیین‌شده از سایر روش‌ها می‌تواند به‌عنوان یک روش برای اعلام قیمت پایه سهام تعیین شود.

روش ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بر اساس ارزش ذاتی و اقتصادی:

در این روش ارزیابی سهام یا ارزش‌گذاری سهام قیمت پایه سهام را می‌توانیم با توجه به ارزش اقتصادی و ذاتی اعلام کنیم که کارشناس مالی ارزیابی را می‌تواند با توجه به وضعیت کنونی شرکت در مقایسه با شرکت‌های مشابه داخلی یا خارجی (ازلحاظ میزان تولیدات، وجود مدیریت کارآمد در شرکت، کارکنان متخصص و دارای مهارت) انجام دهد.

نکته: قیمت و ارزش سهام‌ بورسی معادل و برابر باقیمت در بازار فعال در زمان انجام معامله سهم می‌باشد و نیاز به کارشناسی از طرف کارشناس رسمی دادگستری نمی‌باشد با مراجعه به کارگزاری بورس می‌توانید از ارزش و قیمت سهام خود اطلاع پیدا کنید.

گروه کارشناسان رسمی ایران کارشناس درزمینهٔ ارزیابی سهام با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های راه و ساختمان، برق و ماشین‌آلات، تأسیسات، فناوری اطلاعات و رایانه، اموال منقول، وسایط نقلیه و برند و امتیازات و همچنین با مدیریت کارشناسان رسمی رشته حسابداری و حسابرسی با ارائه مشاوره رایگان در تمامی نقاط کشور شما دوستان را همراهی خواهد کرد. تجربه چندین ساله ما در این زمینه بهترین مشاور و همراه شما خواهد بود.

8 نیروگاه بورسی برای خرید جذابند؟

درحالی که صنعت نیروگاهی در بازار سرمایه مورد توجه است که برخی با واکاوی طرح های نیروگاهی به بحث جذابیت سهام نیروگاهی در بورس پرداخته اند.

 8 نیروگاه بورسی برای خرید جذابند؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، مهدی خجسته، تحلیلگر بازار سرمایه می گوید نیروگاه‌ها به چهار دسته، حرارتی (گاز، بخار، سیکل ترکیبی و بخار)، نیروگاه‌های آبی، نیروگاه‌های بادی و نیروگاه خورشیدی دسته‌بندی می‌شوند. سوخت هشت نیروگاه بورسی ایران تماما از نوع حرارتی بوده است، از این رو در این متن تمرکز ویژه نویسنده، روی این دسته از نیروگاه‌ها است.

یکی از مضوعات مهم درخصوص نیروگاه‌ها راندمان است. راندمان به معنای میزان انرژی الکتریکی تولیدی به انرژی سوخت مصرفی است. راندمان نیروگاه‌های گازی ایران حدود ۳۳درصد است، در حالی که با تبدیل واحدهای گازی به بلوک سیکل ترکیبی (اتصال ۲ واحد گازی به یک واحد نیروگاه بخار) می‌توان راندمان نیروگاه‌ها را به ۴۰ تا ۴۵درصد رساند.

بورس ساختمان

فروش و نرخ‌گذاری

به‌طور کلی قراردادهای فروش نیروگاه‌ها به چهار شکل خرید تضمینی برق (ECA)، فروش در بازار برق، قراردادهای دوجانبه و فروش در بورس انرژی تقسیم‌بندی می‌شود. خرید تضمینی مشوق برای نیروگاه‌های نوساخت محسوب می‌شود، در این قراردادها که توافقی میان وزارت نیرو و نیروگاه‌ها است. وزارت نیرو متعهد می‌شود که برق نیروگاه‌ها را به مدت زمان معین (عموما ۵ سال) با نرخ بالاتری (براساس فرمول مشخص) خریداری کند.

همچنین نرخ‌ سوخت نیروگاه‌ها به ازای هر مترمکعب گاز یا یا هر لیتر مازوت برابر ۵۰ ریال است. به ازای هر مترمکعب گاز یا هر لیتر مازوت مصرفی در نیروگاه‌های گازی ۳ کیلو وات ساعت برق تولید می‌شود، در حالی که در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی این نسبت تا ۵/ ۴ کیلووات ساعت می‌تواند افزایش یابد.

همچنین محصولات شرکت‌های نیروگاهی در دو ارزش جایگزینی چیست؟ دسته تولید برق و آمادگی تولید برق جای می‌گیرند. نرخ تولید برق نیروگاه‌ها به ازای هر کیلووات ساعت تا سقف ۶۰۰ ریال خریداری می‌شود که در فصول گرم سال این نرخ اندکی بیشتر و در فصل‌های سرد سال، نرخ فروش برق کاهش چشمگیری بسته به منطقه قرارگیری نیروگاه می‌یابد.

نرخ آمادگی جهت آماده نگه ارزش جایگزینی چیست؟ داشتن نیروگاه به منظور تزریق انرژی به خطوط برق در ساعات اوج مصرف (کسری برق شبکه) به نیروگاه‌ها پرداخت می‌شود که نرخ سقف ریالی مصوب برای این نوع انرژی ۱۸۵ ریال تعیین شده است.

شرکت‌های بازار سرمایه

در حال حاضر هشت نیروگاه در بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌شود. همان‌طور که از نمودار‌ها پیداست سودآوری شرکت‌ها افزایش پیدا نکرده است و شرکت‌ها صرفا سود حداقلی به ازای هر سهم ساخته‌اند.

درخصوص مپنا عسلویه سودآوری شرکت به دلیل بهره‌مندی از مزایای نرخ تضمینی برق بوده است که با پایان یافتن مدت قرارداد مپنا نیز روندی در ابتدا با شیب نزولی تند و سپس با ثبات پیدا کرده است.ارزش جایگزینی چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور میانگین بازار سرمایه به ازای هر مگاوات، ۱/ ۹ میلیارد تومان هزینه می‌کند، در میان نیروگاه‌های فوق از منظر نسبت بررسی شده، نیروگاه دماوند و آبادان ارزان‌تر نسبت به سایر نیروگاه‌ها در حال معامله هستند.

شرکت‌های فوق پایین‌تر از ارزش جایگزینی خود در حال معامله هستند که می‌توان به‌عنوان یک دلیل این امر را به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیروگاهی نسبت داد.

تعرفه برق در ایران و منطقه خاورمیانه

تعرفه برق به دلیل عدم امکان یا مقرون به صرفه بودن ارسال به مناطق دوردست، به‌صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود. در حال حاضر قیمت هر کیلووات ساعت برق در عراق‌ ۴ سنت، در ترکیه ۷ سنت و در ارمنستان به ۱۰ سنت می‌رسد.

این در حالی است که نیروگاه‌های ایران با ظرفیت اسمی حدودا ۸۳هزار مگاوات موظف به فروش برق با سقف نرخ ۶۰۰ ریال هستند. بیش از نیمی از نیروگاه‌های کشور به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است یا توسط ایشان ساخته شده است، از این حیث به منظور رعایت حقوق سرمایه‌گذاران ضروری است که اقدامات لازم به منظور آزادسازی تدریجی نرخ‌های آنان صورت پذیرد.

نیروگاه‌ها از منظر ارزش جایگزینی

براساس فناوری به کار گرفته شده در ساخت، ارزش جایگزینی نیروگاه‌ها متفاوت است. به‌طور متوسط و براساس شفاف‌سازی مدیریت انرژی امید تابان هور در سامانه کدال، ارزش جایگزینی نیروگاه‌های گازی به ازای هر مگاوات ۴۳۰ هزار یورو و ارزش جایگزینی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به ازای هر مگاوات ۵۶۰ هزار یورو است.

در محاسبات مربوط به ارزش جایگزینی نیروگاه‌ها لازم است که به عمر باقیمانده از عمر مفید (عموما ۲۵ سال) توجه کافی شود و تعدیلات لازم به عمل آید.

چشم‌انداز صنعت نیروگاهی

برخی عوامل مهم بازدارنده از توسعه صنعت نیروگاهی در ایران عبارت است از: (۱) نرخ دستوری فروش، (۲) انحصار خریدار، (۳) عدم امکان صادرات نیروگاه‌های بخش خصوصی، (۴) نوسانات نرخ ارز است.

نوسانات نرخ ارز هزینه سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. ارز گران‌قیمت و نرخ فروش دستوری، سبب دوره ارزش جایگزینی چیست؟ بازگشت سرمایه طولانی و بازده دارایی پایین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نیروگاهی شده است که خود موجبات عدم تمایل جهت مشارکت بخش خصوصی را در این صنعت فراهم آورده است.

در صورت استمرار روند فعلی، سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی گزینه مطلوبی ارزیابی نمی‌شود. با این حال مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۹۹ به منظور الزام خرید مشترکان با قدرت بالای ۵ مگاوات از طریق قراردادهای دو جانبه یا بورس انرژی و تصویب افزایش قیمت برق شرکت‌های فولادی و پتروشیمی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، می‌تواند کورسوی امیدی را به روی سرمایه‌گذاران در این صنعت بگشاید.

تازه ترین وضعیت 8 نیروگاه بورسی

کارنامه 4 نیروگاه بورسی در دی

در زیر هم عملکرد 4 نیروگاه بورسی در دی امسال را می بینید:

تولید نیروی برق دماوند | « دماوند »

میزان فروش ماهانه شرکت در دی امسال ۳۶۱.۳۱۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۲۵ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۵ درصد افزایش یافته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، انرژی نیروگاه به مبلغ ۱۵۵.۱۴۹ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ۹۹ در مجموع مبلغ ۷.۰۲۶.۱۹۱ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۵ درصدی داشته است.

توسعه مولد نیروگاهی جهرم | « بجهرم »

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۲۲۷.۸۳۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ افزایش ۲ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۴۹ درصد افزایش یافته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، انرژی الکتریکی به مبلغ ۱۵۸.۸۶۲ میلیون ریال بوده است. شرکت در دی ماه امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ۹۹ در مجموع ارزش جایگزینی چیست؟ مبلغ ۳.۱۴۱.۸۵۴ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۸ درصدی داشته است.

تولید برق ماه تاب کهنوج | « بکهنوج »

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۵۷۵.۵۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۳۲۰ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۳۸ درصد افزایش یافته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، تولید برق و آمادگی به مبلغ ۴۵۵.۴۸۵ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۹۹۸.۶۳۸ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۵ درصدی داشته است.

تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | « بزاگرس »

میزان فروش ماهانه شرکت در دی امسال ۱۱۱.۶۹۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ افزایش ۷ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۴۵ درصد افزایش یافته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، انرژی نیروگاه به مبلغ ۴۹.۱۴۷ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۵۱۷.۸۱۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸ درصدی داشته است.

ارزش گذاری سهام بورس چیست؟

ارزش گذاری سهام بورس یا ارزشیابی سهام بورس مهمترین وظیفه هر سرمایه گذار در بازار بورس می‌باشد.

اگر سرمایه گذار بخواهد در بازار بورس موفق شده و ماندگار شود، باید خود قادر باشد تا ارزش واقعی سهام را پیدا کند.

بخاطر وجود فاکتورهای متنوع، روشهای مختلفی هم برای ارزش گذاری سهام بورس وجود دارد که برخی از این فاکتورها عبارتند از:

 • تنوع جایگاه سرمایه گذاران شرکت مثل سهامداران عمده، سهامداران خرد، مالکان اصلی شرکت، بستانکاران، مشتریان و …
 • اطلاعات در دسترس از شرکت مثل دارایی‌های شرکت، سود شرکت، درآمدهای شرکت، هزینه‌های شرکت و …
 • نوع شرکت و محصولات و خدمات آن مثل شرکتهای تولیدی، شرکتهای خدماتی، شرکتهای پیمانکاری، شرکتهای سرمایه گذاری و …
 • عمر شرکت و مراحل فعالیت آن مثل شرکتهای تازه تاسیس، شرکتهای رشدی، شرکتهای بالغ، شرکتهای در حال انحلال و …

وجود چنین فاکتورهایی باعث شده تا روش‌ها و رویکردهای خاصی برای ارزش گذاری سهام بورس، در هر شرکت وجود داشته باشد.

برای رسیدن به ارزش واقعی سهام، ارزش گذاری سهام هر شرکت باید با استفاده از بهترین روش ممکن و مناسب انجام شود.

رویکردهای ارزش گذاری سهام بورس

در اغلب موارد، ارزش گذاری سهام بورس و شرکتهای بورسی بر اساس ۵ دیدگاه زیر انجام می‌شود:

 1. ارزیابی بر اساس دارایی‌ها شرکت
 2. ارزیابی بر اساس هزینه تاسیس مجدد دارایی‌ها
 3. ارزیابی بر اساس دیدگاه سودآوری شرکت
 4. ارزیابی بر اساس تنزیل جریان‌های نقدی شرکت
 5. ارزیابی بر اساس معیارهای مقایسه‌ای شرکتها

در رویکرد دارایی محور، بیشتر در پی محاسبه ارزش دارایی‌های شرکت به ازاری هر سهم هستیم.

در رویکرد دوم تلاش می‌کنیم هزینه تاسیس مجدد یک شرکت با امکاناتی مشابه را، مبنای ارزشیابی قرار دهیم.

در ارزش گذاری سهام بورس، ارزیابی بر اساس سودآوری شرکتها، متمرکز بر تخمین سود سالهای آتی شرکت می‌باشد.

رویکرد چهارم به دنبال محاسبه آثار درآمدی احتمالی منابع پولی ارزش جایگزینی چیست؟ و نقدی شرکت در آینده است.

معیارهای مقایسه‌ای هم پی‌گیر مقایسه چند شرکت مشابه بر اساس معیاری خاص مثل نسبت P/E هستند.

ارزش گذاری سهام بورس

ارزش اسمی سهام یا Par Value

ارزش اسمی سهام همان قیمتی است که برای یک برگه سهم شرکت، در اساسنامه آن در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر طبق قانون تجارت ایران، ارزش اسمی هر سهم یک شرکت بورسی، برابر با ۱۰۰۰ ریال یا یکصد تومان می‌باشد.

همچنین بر اساس قانون تجارت، ارزش اسمی هر برگه سهام شرکت سهامی عام در ایران، نمی‌تواند بیش از ۱۰٫۰۰۰ ریال یا یک‌هزار تومان باشد.

برای ارزش گذاری سهام بورس و محاسبه ارزش اسمی هر سهم یک شرکت باید مبلغ کل سرمایه آن را تقسیم بر تعداد سهام آن نماییم.

مثلا شرکت سایپا مبلغ ۳۹,۲۶۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه داشته و تعداد ۳۹,۲۶۶,۶۷۵,۰۰۰ میلیارد برگه سهم دارد.

پس با تقسیم مبلغ سرمایه ۳۹,۲۶۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالی بر تعداد سهام ۳۹,۲۶۶,۶۷۵,۰۰۰ برگه، به ارزش اسمی هر برگه سهام سایپا در ۱۰۰۰ ریال یا یکصد تومان خواهیم رسید.

باید بخاطر داشته باشیم که ارزش اسمی هر سهم با قیمت تابلوی آن متفاوت است.

مثلا ارزش اسمی سهام سایپا ۱۰۰ تومان است، در حالیکه قیمت امروز تابلوی آن بیش از ۳۷۴ تومان می‌باشد.

ارزش دفتری سهام یا Book Value

ارزش دفتری هر سهم همان ارزش دارایی‌های شرکت بر اساس خالص قیمت درج شده آنها در ترازنامه می‌باشد.

پس برای رسیدن به ارزش دفتری صحیح و به روز هر سهم باید همه دارایی‌های شرکت به قیمت روز در ترازنامه شرکت محاسبه شوند.

در غیر اینصورت همواره ارزش دفتری هر سهم با ارزش اسمی آن برابر خواهد بود که این یک اشتباه محاسباتی می‌باشد.

ارزش گذاری سهام بورس

ارزش بازار سهام یا Market Value

ارزش بازار سهام در حقیقت همان قیمت روز و روی تابلوی قیمتها است که هر لحظه هم تغییر می‌کند.

ارزش بازار هر سهم، نتیجه تعاملات خریداران و فروشندگان سهم ارزش جایگزینی چیست؟ در بازار می‌باشد و انعکاسی از رفتار نیروهای عرضه و تقاضا است.

ارزش بازار یا قیمت تابلوی هر سهم، معیار خوبی برای مقایسه، تشخیص و انتخاب سهم در بازار بورس می‌باشد.

ارزش ذاتی سهام یا Intrinsic value

ارزش ذاتی سهام هر شرکت مبین تحلیل تمام ابعاد مالی یک شرکت می‌باشد.

برای ارزش گذاری سهام بورس و محاسبه ارزش ذاتی هر سهم باید اطلاعات مختلفی را در شرکت مورد بررسی قرار دهیم از قبیل؛

 • اوضاع دارایی، بدهی و سرمایه شرکت در ترازنامه.
 • وضعیت سود و زیان، درآمدها و هزینه‌های شرکت در صورت سود و زیان.
 • اوضاع سودآوری شرکت طی سالهای آتی.

برای محاسبه ارزش ذاتی هر سهم اول باید بدانیم سودهای آینده شرکت به احتمال زیاد چقدر خواهند بود.

سپس ارزش فعلی تک‌تک سودهای آتی شرکت را محاسبه نماییم.

در آخر هم باید این مقدار را با معیارهایی مثل انتظارات سود سرمایه‌گذاران در بازار یا قیمت فعلی سهم مقایسه نماییم.

ارزش جایگزینی سهام یا Replacement Value

یکی از روشهای ارزش گذاری سهام بورس شرکتها این است که ببینیم اگر در حال حاضر بخواهیم شرکت مشابهی تاسیس نماییم، چقدر باید هزینه کنیم.

این روش هم به نوعی مشابه همان روش تقویم دارایی‌های شرکت است، اما بیشتر متمرکز بر هزینه تاسیس مجدد دارایی‌های شرکت است.

استفاده از این روش به تنهایی فایده چندانی ندارد اما ابزار خوبی در کنار سایر روشهای ارزیابی می‌باشد.

با محاسبه ارزش جایگزینی سهام چند شرکت، مبنای خوبی برای مقایسه آنها در دست خواهیم داشت.

ارزش گذاری سهام بورس

ارزش انحلال یا ارزش تصفیه‌ای Liquidation Value

روش ارزش گذاری سهام بورس شرکتهای در شرف تعطیلی متفاوت است.

چنانچه فرض کنیم شرکتی در حال ارزش جایگزینی چیست؟ انحلال است، باید پس از پرداخت همه بدهی‌های آن، مانده دارایی‌های شرکت را، بین سهامداران آن تقسیم کنیم.

ارزش هر برگه سهم در چنین اوضاعی، بیانگر ارزش مانده یا خالص دارایی‌های شرکت به ازای هر برگه سهم است که به آن ارزش تصفیه‌ای سهام گفته می‌شود.

چون طبق قانون تجارت، در صورت انحلال هر شرکت، ابتدا باید دین طلبکاران ادا شود و در انتها مانده دارایی‌های شرکت متعلق به سهامداران خواهد بود.

خالص ارزش ذاتی دارایی یا (Net Asset Value (NAV

در بررسی و ارزش گذاری سهام بورس شرکتهای سرمایه گذاری، که خود مستقیما کالا یا خدماتی تولید نمی‌کنند، باید NAV یا ناو آنها محاسبه شود.

چون عوامل مختلفی در تعیین ارزش سهام و مقدار درآمدها و سود سازی آتی آنها دخالت دارند که عبارتند از؛

 • ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت
 • خالص ارزش افزوده سهام بورسی شرکت
 • خالص ارزش افزوده سهام غیر بورسی شرکت
 • ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های شرکت
 • خالص سود و زیان حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها
 • سود سهام تقسیمی یا دریافتی DPS سهام تحت مالکیت

مجموعه این چند عامل باید با هم جمع شده و نتیجه کل تقسیم بر تعداد سهام شرکت شود.

عدد حاصل، خالص ارزش دارایی‌های هر سهم شرکت یا NAV هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری‌ خواهد بود.

ارزش گذاری سهام بورس با روشهای مختلفی انجام می‌شود که برای هر شرکت خاص، باید روش مختص آن شرکت را اتخاذ شود.

تکنیک اسکمپر (SCAMPER) چیست و چه کاربردی دارد؟

تکنیک اسکمبر

گاهی اوقات می‌خواهیم در ارائه خدمات یا تولید محصولات تغییری ایجاد کنیم و یا آن را بهبود دهیم، اما سخت می‌توانیم ایده‌‌ای جدید برای این کار پیدا کنیم. اینجاست که تکنیک‌های خلاقیت و طوفان فکری، ارزش خود را به ما نشان می‌دهند. تکنیک اسکمپر یکی از همین تکنیک‌هاست. هدف از این تکنیک این است که با ترغیب کردن شما به جستجوی راهی برای بهبود محصول یا خدمات فعلی، مسیر تفکرتان را به جایی برساند که ایده‌ای برای یکی از محصولات یا خدمات جدید پیدا کنید.

در این مقاله، خواهیم گفت که تکنیک اسکمپر چیست و چه فوایدی دارد؟

معرفی تکنیک اسکمپر

تکنیک اسکمپر تشکیل شده از حروف اول کلمات انگلیسی زیر:

 • جایگزینی (Substitute)
 • ترکیب (Combine)
 • مناسب کردن (تطبیق دادن-سازگارکردن) برای یک هدف دیگر (Adapt)
 • اصلاح (Modify)
 • کاربرد دیگر (Put to Another Use)
 • حذف (Eliminate)
 • وارونه کردن (Reverse)

روش کار به این شکل است که هفت نوع سؤال با موضوعات بالا در مورد محصول یا خدمات موجود طرح می‌کنیم. این سؤالات هم کمک می‌کنند تا محصول فعلی را بهبود ببخشیم و هم باعث می‌شوند تا به ایده‌هایی خلاقانه‌ای برای خلق محصولات و یا خدمات جدید برسیم.

اولین کسی که سؤالات استفاده ارزش جایگزینی چیست؟ شده در تکنیک اسکمپر را ابداع کرد، همان الکس آزبورنی (Alex Osborn) بود که به اعتقاد خیلی‌ها مبتکر و مبدع طوفان فکری هم هست. اما کسی که این سوالات را در چند دسته مرتب کرد و کلمه‌ی اسکمپر را ساخت، مدیر مدرسه و نویسنده‌ای به نام باب ابرل (Bob Eberle) بود.

توجه:‌
منظور از کلمه «محصول» فقط اجناس فروختنی نیست. محصول می‌تواند به خدمات، فرآیندها و حتی افراد نیز اطلاق شود. بنابراین می‌توان تکنیک اسکمپر را با اندکی تغییر در موقعیت‌های بسیاری به‌کار برد.

نحوه به‌کارگیری تکنیک اسکمپر

استفاده از تکنیک اسکمپر مثل آب خوردن است. در قدم اول، خدمات یا محصولی را انتخاب کنید. این محصول می‌تواند هر چیزی باشد؛ چیزی که قصد بهتر کردنش را دارید، موضوعی که برای‌تان مشکل‌ساز شده و یا هر چیزی که فکر می‌کنید کار کردن در رابطه با آن می‌تواند نقطه شروع خوبی برای ابتکارها و ابداع‌های آینده باشد.

در قدم بعدی، هفت بخش تکنیک اسکمپر را جلوی‌تان بگذارید و یکی یکی در همه بخش‌ها شروع کنید به طرح کردن سؤال در مورد محصول مورد نظر، طوفان فکری انجام بدهید و تا می‌توانید سؤال استخراج کنید. جواب این سؤالات را هم بنویسید. برای آشنایی بیشتر با تکنیک اسکمپر، کمی پایین‌تر در همین متن، چند نمونه سؤال ذکر شده است.

جواب‌هایی را که نوشته‌اید، بخوانید. آیا در بین آنها موردی وجود دارد که قابلیت تبدیل شدن به یک راه‌حل خوب را داشته باشد؟ آیا گزینه‌هایی می‌بینید که بشود به کمک‌شان یک محصول جدید ابداع کرد یا محصول فعلی را بهبود بخشید؟ اگر جواب‌تان مثبت بود، می‌توانید روی آنها فکر کرده و کمی بیشتر رویشان کار کنید.

نمونه سؤالات

در اینجا نمونه‌هایی می‌بینید از سؤالاتی که می‌توان در هرکدام از هفت بخش تکنیک اسکمپر طرح کرد:

جایگزینی

 • کدام مواد اولیه‌ و کدام ذخایر و منابع را می‌توان با چیز دیگری جایگزین کرد تا محصول بهتر بشود؟
 • از چه محصول یا فرایند ساخت دیگری می‌توان استفاده کرد؟
 • به‌ جای قانون‌های فعلی، چه قانون‌های دیگری می‌توان وضع کرد؟
 • آیا می‌توان همین محصول را برای یک کاربرد دیگر به خدمت گرفت یا آن را به جای یک محصول دیگر استفاده کرد؟
 • اگر نگرش و حس‌مان را نسبت به این محصول تغییر بدهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

ترکیب

 • اگر این محصول را با یک محصول دیگر ترکیب کنیم، چه چیز جدیدی ساخته می‌شود؟
 • اگر اهداف مختلف را با هم ترکیب کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟
 • چه چیزهایی را می‌توانیم با هم ترکیب کنیم تا کاربردهای این محصول به بیشترین حدش برسد؟
 • چطور می‌توانیم استعدادها و منابع موجود را با هم ترکیب کنیم تا رویکرد جدیدی به این محصول به‌دست آوریم؟

مناسب کردن برای یک هدف دیگر

 • چطور می‌شود این محصول را طوری تغییر داد که یک استفاده متفاوت داشته باشد یا هدف متفاوتی را برآورده کند؟
 • این محصول به چه محصولات دیگری شباهت دارد؟
 • از چه چیزی یا چه کسی می‌توان برای ایجاد تغییر در این محصول اقتباس کرد؟
 • چه محصولات و ایده‌های دیگری هستند که می‌توانند الهام‌بخش ما باشند؟

اصلاح

 • چطور می‌توانیم شکل و قیافه محصول‌مان را بهتر کنیم یا کاری کنیم که حس خوبی به مخاطب بدهد؟
 • اضافه کردن چه چیزی به این محصول، آن را بهتر می‌کند؟
 • چه ویژگی‌ای هست که اگر رویش تاکید کرده و برجسته‌ترش کنیم، ارزش محصول‌مان را بالاتر می‌برد؟
 • تقویت کردن و بهتر کردن چه جزئی از این محصول می‌تواند به خلق شدن یک محصول جدید بیانجامد؟

کاربرد دیگر

 • آیا می‌توانیم از همین محصول در یک حوزه دیگر استفاده کنیم؟ مثلا در یک شاخه‌ای دیگر از کسب و کار؟
 • این محصول به درد چه افراد دیگری می‌تواند بخورد؟‌ چه کسان دیگری می‌توانند بازار هدف این محصول باشند؟
 • در یک شرایط دیگر یا در یک محیط متفاوت، عملکرد این محصول چه شکلی پیدا می‌کند؟
 • امکانش هست که ضایعات این محصول بازیافت شده و چیز جدیدی از آن ساخته شود؟
 • چگونه می‌توانیم این محصول را بهینه‌تر یا ساده‌تر کنیم؟
 • کدام اجزا، قانون‌ها یا ویژگی‌ها قابل حذف هستند؟
 • چه چیزی را می‌توانیم کمتر کنیم یا تاثیرش را به حداقل برسانیم؟
 • چطور می‌توانیم این محصول را کوچک‌تر، سریع‌تر، سبک‌تر یا جالب‌تر کنیم؟
 • اگر یک بخش از این محصول را از آن جدا کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ چه چیزی به جای آن بخش می‌توانیم بگذاریم؟

وارونه‌سازی

 • اگر این پروسه را کلا برعکس کنیم چه می‌شود؟ اگر ترتیب وقایع را عوض کنیم چطور؟
 • چه اتفاقی می‌افتد اگر سعی کنیم دقیقا برعکس کاری که می‌خواهیم بکنیم را انجام بدهیم؟
 • جایگزین کردن کدام یک از اجزای سازنده باعث می‌شود ترتیب انجام کارها تغییر کند؟
 • کدام سِمَت‌ها یا جایگاه‌ها را می‌توانیم برعکس کنیم یا تغییر دهیم؟
 • اگر می‌خواستیم سیستم این محصول را از اول بچینیم، چطور اینکار را انجام می‌دادیم؟

نکته ۱:
ممکن است بعضی از ایده‌هایی که به کمک این سؤالات به ذهن‌تان می‌رسد، اصلا عملی نباشد و یا اینکه در شرایطِ خاصی که شما در آن قرار دارید به درد نخورد. نگران این قضیه نباشید؛ هدف تکنیک اسکمپر این است که تا جایی که می‌توانید بیشتر ایده خلق کنید.
نکته ۲:
برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرید، در کنار تکنیک اسکمپر، تکنیک‌های دیگر تفکر خلاقانه مثل وارونه‌سازی، تفکر استعاری و طوفان فکری را هم به کار ببرید.
نکته ۳:
شاید به خاطر سپردن هفت بخش تکنیک اسکمپر با یک کلمه انگلیسی برای خیلی‌ها سخت باشد. اگر شما هم این مشکل را دارید، به جای SCAMPER، از عبارت فارسی «حکومت آج» استفاده کنید (به ترتیب: حذف – کاربرد دیگر – وارونه‌سازی – مناسب کردن برای یک هدف دیگر – ترکیب – اصلاح – جایگزینی).

ارزش جایگزینی چیست؟

5 برند برتر داکت اسپلیت خارجی

قیمت ایمپلنت کره ای؛ انواع برند ایمپلنت کره ای

لیست قیمت تورهای استانبول از سراسر ایران

چرا از رپورتاژ آگهی استفاده میکنیم؟

دنا پلاس دورگه محصول عجیب ایران خودرو!+ فیلم

وظایف حسابدار چیست؟ حسابداری چیست ؟ تعریف حسابداری ؟

صحبت‌های دلخراش پدر دختر ۲۲ ساله گمشده شیرازی + فیلم

چرا بکارگیری دستگاه تخصصی LDM بهترین گزینه برای شماست

ساعت هوشمند مکالمه دار با قیمت مناسب

گوناگون

درمان افتادگی پلک در یک جلسه

پیکرتراشی به روش ویزرلیپو چیست؟ +ویدیو

بهترین سفره خانه و رستوران سنتی در لواسان کجاست؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.