همبستگی مثبت یا مستقیم


کورولیشن در بازارهای مالی اعم از فارکس و بورس چیست؟

ضریب همبستگی یا کورولیشن (Correlation) یکی از اصطلاحات رایج در حوزه‌های مختلف بازارهای مالی است. کورولیشن در تحلیل‌های آماری به‌عنوان ابزاری برای تعیین انواع روابط متغیرهای کمی با یکدیگر است. ضریب همبستگی در بازار بورس و فارکس و بسیاری دیگر از بازارهای مالی، کاربرد زیادی دارد. کورولیشن در حقیقت رابطه مستقیم یا معکوس یا حتی عدم وجود رابطه میان دو متغیر را نشان می‌دهد. تفاوت یک سرمایه‌گذار آماتور با سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، در آشنایی با تمامی این نکات خاص بازار سرمایه است. با توجه به ضریب همبستگی، سرمایه‌گذار تا حد ممکن، خطای تحلیل‌های خود را کم می‌کند و از فرصت‌های سرمایه‎گذاری استفاده بهینه می‌برد. در این مطلب، سعی می‌کنیم نقش ضریب همبستگی یا کورولیشن را در بازار بورس ایران و بازار فارکس توضیح دهیم.

اصول محاسبه کورولیشن چیست؟

اولین نکته در مورد کورولیشن، دانستن اصول اولیه این ضریب است. ضریب همبستگی یک بازه تغییر میان ۱+ تا ۱- را نشان می‌دهد. زمانی که یک متغیر با افزایش متغیر دیگر، افزایش پیدا کند، یا کاهش آن متغیر همراه با کاهش متغیر دیگر باشد، در این صورت ضریب همبستگی مثبت می‌شود. اما اگر افزایش یک متغیر با کاهش متغیر دیگر همراه باشد یا برعکس، در این صورت، ضریب همبستگی را منفی در نظر خواهند گرفت. زمانی که دو متغیر کاملا مستقل از هم بوده و کاهش و افزایش یکی بر دیگری تاثیر نداشته باشد، ضریب همبستگی صفر است. همبستگی متغیرها چه مثبت و چه منفی، زمانی قوی‌تر است که عدد کورولیشن به ۱- یا ۱+ نزدیک‌تر باشد.

نقش ضریب همبستگی در بازار بورس

تا اینجا در مورد مفهوم ضریب همبستگی و اصول آن گفتیم. حالا می‌خواهیم بدانیم که در بازار بورس چگونه ضریب همبستگی برای پوشش ریسک معامله به‌کمک سرمایه‌گذار خواهد آمد. زمانی که ارزش سهام یک شرکت با سهام چند شرکت دیگر به‌صورت هماهنگ بالا یا پایین برود، ضریب همبستگی مثبت است. یعنی میزان سود یا ضرر این شرکت‌ها با هم یکسان است. اما وقتی بالا رفتن ارزش سهام شرکتی هم‌زمان با پایین آمدن سهام شرکت‌های دیگر باشد، در این صورت ضریب همبستگی منفی است. اگر هم شرکت‌ها هیچ ارتباطی با هم نداشته و رشد و افت ارزش سهام آن‌ها تاثیری بر سهام یکدیگر نداشته باشند، ضریب همبستگی صفر خواهد بود. در بازار بورس بارها دیده‌ایم که رشد سهام یک شرکت به‌صورت اتوماتیک وار، باعث رشد سهام شرکت‌های دیگر شده است. این موضوع مفهوم کورولیشن و نقش مهم آن را در بازار بورس نشان می‌دهد. سرمایه‌گذار حرفه‌ای، زمانی که در تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی، الگوها و نمودارهای صحیح رسم می‌کند، حتما در انتخاب سهام مورد نظر خود، ضریب همبستگی را در نظر می‌گیرد تا بیشترین میزان سود و کمترین میزان ریسک را تجربه کند.

نقش کورولیشن در بازار فارکس

مفاهیم اصلی بازارهای مالی و سرمایه، در تمامی این بازارها اعم از بورس، فارکس یا ارز دیجیتال، تقریبا ثابت است. کورولیشن در بازار فارکس نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. در این بازار، ارزهای هر کشور، بازیگران اصلی بازار هستند. به‌همین دلیل قدرت اقتصادی آن کشور، صادرات و واردات، شرایط سیاسی و اجتماعی و روابط آن با دیگر کشورها، نقشی تعیین کننده در ارزش پول آن کشور دارد. در هنگام خرید جفت ارزها در بازار فارکس، باید توجه کرد که جهت حرکت کدام دو ارز با یکدیگر همسو است. اصولا کشورهایی که روابط اقتصادی خوبی با یکدیگر دارند، ضریب همبستگی ارزهای آن‌ها هم قوی‎تر است. برای مثال جفت ارزهای دلار آمریکا و یورو، یا دلار آمریکا و پوند انگلستان، ضریب همبستگی قوی دارند چون کشورهای صاحب این ارزها، روابط بسیار نزدیک اقتصادی و سیاسی با هم دارند. به‌همین دلیل سرمایه‌گذاری بر روی این جفت ارزها، سودآوری خوبی دارد. اگر به‌هر دلیلی بازار فارکس، حرکتی غیرمنتظره داشته باشد، یا روابط کشورها به مشکل برخورد کند، ریسک معامله بالا می‌رود.

پایان‌بندی

مفهوم ضریب همبستگی بسیار گسترده‌تر از مطلبی است که به اختصار بیان کردیم و برای آموزش این ضریب، همانند دیگر ابزارهای بازار بورس و سرمایه، باید در دوره‌های مختلف آموزشی شرکت کرد. آنچه مسلم است، یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای، باید بینش خوبی نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی و روابط کشورها داشته باشد. همانطور که خواندیم، حتی میزان صادرات میان دو کشور، تا حد زیادی بر روی ارزش همبستگی مثبت یا مستقیم پول آن کشور تاثیر گذاشته و میزان ضریب همبستگی یا کورولیشن را کم یا زیاد خواهد کرد. توجه به این نکات در هنگام تحلیل بازار بورس و فارکس، کمک می‌کند که با حداقل ضرر، و با پوشش ریسک‌های احتمالی، به سود خوبی دست پیدا کنید.

پژوهش همبستگی چیست؟

پژوهش همبستگی چیست

در این نوع پژوهش همبستگی، هدف آن است که مشخص شود که آیا رابطه معنی داری بین دو یا چند متغیر عمدتا کمی(قابل سنجش) در انجام پایان نام دکتری وجود دارد یا خیر؟ و اگر این رابطه وجود دارد«جهت» و «شدت» آن چقدر است. در این نوع پژوهش، تغییرات حاصل از دست کاری یک متغیر،برمتغیز دیگرمورد بررسی قرارمیگیرد.

در این نوع مطالعه، هدف بررسی و توضیح ماهیت ارتباط بوده و رابطه علیتی بین آنها مورد توجه نیست.

در بسیاری از موارد مطالعات پژوهش همبستگی، مقدمه وتولید فرضیه را برای انجام مطالعات شبه تجربی و تجربی فراهم می سازد. از آنجاکه در این پژوهش مداخله ای حادث نمی شود، لذا کاربرد متغیر مستقل و وابسته در این نوع مطالعه، بی مورد است.

ضریب همبستگی

پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف همبستگی مثبت یا مستقیم یا تعیین شود. هدف از پژوهش همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است.

ارتباط: ضریب همبستگی هم بیانگر احتمال وجود رابطه است و هم نشان دهنده جهت ارتباط.

همبستگی مثبت یا مستقیم

زمانی می گویند پژوهش همبستگی مثبت است که با افزایش میزان یک متغیر، میزان متغیر مرتبط افزایش یابد. در چنین شرایط رابطه متغیرها همسو و یا مستقیم است.

به عنوان مثال، بین رقم کیلو وات ساعت برق مصرفی و مبلغ فیش برق همبستگی مثبت وجود دارد؛ یعنی با افزایش مصرف برق، هزینه افزایش و در صورت کاهش مصرف نیز کاهش می یابد و یا این که با افزایش سابقه کار، میزان حقوق کارکنان بیمارستان دولتی افزایش یافته و با پایین بودن سابقه انتظار داریم، دریافتی کارکنان پایین باشد؛ که همه این مثال ها نشان دهنده همبستگی مثبت است.

همبستگی منفی یا معکوس

زمانی این همبستگی رخ میدهد که با افزایش میزان یک متغیر، میزان متغیر مرتبط کاهش یابد و یا برعکس. در این همبستگی جهت تغییر متغیرها مخالف یا معکوس یکدیگر است.

به عنوان مثال مطالعات نشان میدهند با افزایش سابقه کار، میزان خطاهای کاری کارکنان کاهش و یا بعد از میان سالی با افزایش سن، بهره هوشی افراد کاهش می یابد.

دسته بندی پژوهش های همبستگی

الف)مطالعه همبستگی دومتغیری

ب) تحلیل رگرسیون

پ) تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس

در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه بین دو متغیر موجود در پژوهش است. در تحلیل رگرسیون، هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغی وابسته (ملاک) همبستگی مثبت یا مستقیم با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بینی )است.

در بعضی از بررسی های همبستگی دو متغیری، متغیرهای موردبررسی از جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده میشود. در اینجا به شرح بیشتری از پژوهشهای همبستگی مزبور پرداخته می شود:

پژوهش همبستگی دو متغیری

در این گونه پژوهش ها، هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات متغیر است. برای این منظور برحسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود.

در پژوهش های همبستگی دو متغیری که مقیاس سنجش آن نسبتی بوده و توزیع صفت نیز نرمال باشد، برای اندازه گیری متغیرها از آزمون پیرسون استفاده میشود.

تحلیل رگرسیون

در پژوهش هایی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولا پیش بین یک یا چند متغیر ملاک از روی یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد، از مدل رگرسیون چندگانها استفاده میشود.

در صورتی که پیش بینی همزمان چند متغير ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیرمجموعه ای از آنها هدف باشد، از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده میشود.

در پژوهش های رگرسیون چندگانه، هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بین است که تغییرات متغير ملاک را چه به تنهایی و چه همبستگی مثبت یا مستقیم به صورت مشترک پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون، به شرح زیر صورت گیرد.

 • روش همزمان
 • روش گام به گام
 • روش سلسله مراتبی

در روش همزمان، تمام متغیرهای پیش بین باهم تحلیل می شوند. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغير ملاک تحلیل می شود.

در روش سلسله مراتبی، ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی موردنظر پژوهشگر صورت می گیرد. به عبارت دیگر، پژوهشگر شخص درباره ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می کند. این تصمیم گیری که قبل از شروع تحليل اتخاذ می شود، میتواند بر اساس سه اصل عمده باشد.

English Language

همبستگی دو رشته ای نقطه‌ای :
زمانی که از دو متغیر مورد نظر که می‌خواهیم بین آنها ضریب همبستگی به دست آوریم یکی پیوسته و دیگری دو مقولگی یا دو ارزشی باشد از روش همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای استفاده می‌کنیم . منظور از متغیر دو ارزشی آن است که تنها یکی از دو مقدار یک یا صفر را شامل می شود، مانند بله- نه، زن_مرد ، و قبول- رد. معمولا به منظور انجام محاسبات به یکی از این دو مقوله نمره 1 و به یکی نمرۀ صفر(0) داده می‌شود. نمونۀ روشن این نوع نمرۀ گذاری، نمره دادن به سوالهای آزمونهای عینی، مانند آزمونهای چند گزینه‌ای است.در این آزمونها به هر سوال درست نمرۀ 1 و به هر سوال غلط نمرۀ 0 داده می‌شود.
فرمول محاسبه ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای که مورد خاصی از ضریب همبستگی گشتاوری است به صورت زیر است:

انواع ضریب هبستگی

محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها است، .

انواع ضرایب همبستگی

استنباط آمار ی :

استنباط آماری که در واقع یک نوع نتیجه گیری کلی از جزء به کل است، در معرض آزمایش و خطاست. یک جنبه از استنباط آماری محاسبه برآوردهایی ( Estimates ) از پارمترهای جامعه مانند میانگین جامعه از طریق آماره های نمونه ها مانند میانگین نمونه است.

فرضیه ( hypothesis ) :

فرضیه آماری نقطه آغاز آزمون فرض است. فرضیه آماری یک بیان مقداری در باره پارامترهای جامعه است و اصولا بدون داشتن فرضیه آماری امکان انجام یک آزمون دشوار است.فرضیه آماری به دو دسته فرض صفر ( H0 ) و فرض خلاف ( H1 ) بیان می‌شود . اغلب فرضیه بیانگر این مطلب است که یک ارتباط علیتی بین دو متغیر وجود دارد به شکلی که میزان یکی (متغیر مستقل یا Independent ) تا حدودی تعیین کننده دیگری متغیر وابسته یا ( Dependent ) است.

انواع داده :

1) داده های کمی (فاصله ای) Interval اعدادی هستند که بیانگر کمیت به صورت واحدهای عددی و بر اساس یک مقیاس مستقل است .قد و وزن مثالهای بارز دادههای کمی هستند.

2) دادههای رتبه ای Ordinal مشتمل بر رتبه ها، تعلق داشتن به گروههای رتبه بندی شده یا اطلاعات ترتیبی است. به عنوان مثال اگر دو داور به یک مجموعه 10 تایی از نقاشی رتبه یک (برای بهترین) تا رتبه 10 (برای بدترین) بدهند. مجموعه داده ها مشتمل بر 10 جفت رتبه خواهد بود. که هر جفت برای یک نقاشی است.

3) دادههای اسمی ( nomial ) که مربوط به متغیر یا خواص کیفی مانند جنس یا گروه خونی است و بیانگر عضویت در یک گروه خاص می باشد.

محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها است، بعنوان مثال برای متغیر­های اسمی جهت رابطه اصلا معنی ندارد، بین جنس و معدل تنها می­توان گفت که شدت وابستگی چه مقدار است اما افزایش یا کاهش جنس معنی ندارد.

با توجه به نوع متغیر ها ضریب همبستگی می­تواند یکی از حالت­های زیر را داشته باشد.

1- دو متغیر اسمی

2- دو متغیر رتبه­ای

3- دو متغیر فاصله­ای- نسبی

4- متغیر اسمی و متغیر رتبه ای

5- متغیر اسمی و متغیر فاصله­ای - نسبی

6- متغیر رتبه­ای و متغیر فاصله­ای – نسبی

برای هر کدام از حالت­های بالا ضرایب همبستگی متفاوتی وجود دارند و محاسبه آنها در نرم افزار های spss ، lisrel و R امکان پذیراست.

از آنجا که انتخاب ضریب همبستگی مناسب برای بررسی روابط بین متغیرها تحت تاثیر مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی است لذا تناسب بین سطوح اندازه گیری و ضریب همبستگی سازگار از این جدول برای تصمیم گیری مناسب است

آزمون های آماری

سطح سنجش متغیرها

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

تحلیل واریانس یکطرفه – تی تست

فاصله ای یا نسبی

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

ضریب همبستگی پیرسون r

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

هرگاه رابطه بین دو متغیر را بررسی کردیم و بین آن دو رابطه معنی دار وجود داشت می توانیم ضریب همبستگی و میزان شدت همبستگی را نیز محاسبه کنیم .

ضرایب همبستگی مثبت یا مستقیم همبستگی در واقع وابستگی دو متغیر را مشخص می کنند:

اگر ضریب همبستگی بین 25/0 تا 35/0 ضریب بسیار پایین است – تنها 4% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

اگر ضریب همبستگی بین 35/0 تا 65/0 ضریب متوسط است – حدود 25% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

اگر ضریب همبستگی بین 65/0 تا 85/0 ضریب بالایی است –تا 72% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

در اصل برای بررسی میزان هماهنگی میان دو متغیر به دنبال شاخصهایی می گردیم که در اصل دو ویژگی زیر را داشته باشند:

1- به واحد دو جامعه وابسته نباشد

به طور مثال در تحولات اقصادی به دنبال رابطه میان تقاضای نفت خام در برابر تقاضای طلا می باشیم. یا در مطالعه تحولات اجتماعی به دنبال رابطه درآمد سرپرست خانواده و میزان تحصیل فرزندان می باشیم و مثالهایی از این دست.

مجموعه اطلاعات (داده های) موجود در انجام یک آزمون همبستگی که شامل اندازه های بدست آمده از دو متغیر X و Y می باشند را می توان به صورت یک نمونه تصادفی دو متغیره ( Xn , Yn ), . ( X 1 , Y 1 ) بیان کرد
مطالعه رابطه بین متغیرها بوسیله ((تحلیل همبستگی)) ( Analysis Corroletion ) انجام می شود. که بیانگر وجود یک رابطه خطی بین دو متغیر می باشد.

فرمول ضریب همبستگی به صورت زیر می باشد

با توجه به مقدار r در حاتهای مختلف تفسیرهای گوناگونی از رابطه X و Y خواهیم داشت.

حالتهای مختلف برای r

1- r =1 در این حالت همبستگی کامل و مستقیم گوییم. با افزایش مقدار x مقدار y به طور قطعی
زیاد می شود.

2- r = -1 در این حالت همبستگی را کامل و معکوس گوییم. با افزایش مقدار x مقدار y کاهش می یابد.

3- 0 -1 r x مقدار y به طور نسبی کاهش می یابد.

4- 1 r x مقدار y به طور نسبی افزایش می یابد.

انواع ضرایب همبستگی:

ضریب همبستگی چوپروف T :ضریب هبستگی چوپروف به منظور تعیین شدت وابستگی بین متغیرهای مورد مطالعه به کار گرفته می شود و مقدار آن همواره بین صفر ویک در نوسان می باشد زمانی از آن استفاده کرده که هر دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری ترتیبی باشد. اما نباید تعداد سطر و ستون با هم برابر باشند.یعنی در جدول توافقی 2در2 نمی توان از آن همبستگی مثبت یا مستقیم استفاده کرد. در چنین مواردی باید از ضریب فی استفاده کرد.

ضریب همبستگی فی: به منظور بررسی شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی که جدول توافقی 2 در 2 می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.خی دو سطح معنی دار بودن همبستگی بین دو متغیر را تعیین میکند اما ضریب فی شدت همبستگی آنها را نشان می دهد. مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان است.

ضریب همبستگی پیرسون r : این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1- می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است.

ضریب کرامر : این ضریب برای تغیین میزان شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی مورد استفاده قرارمی گیرد و آن را با ( V 2 ) نشان می دهند و مقدار آن نیز همواره بین صفر ویک در نوسان است.هم جدول توافقی بیشتر از 2 در 2 وهم برای مستطیلی بکار می رود .

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن : آن را با علامت P نشان می دهند و همواره بین 1+ و 1- می باشد از لحاظ سطح سنجش ترتیبی است.در صورتی که داده های ما به صورت فاصله ای و نسبی باشند می توانیم آنها را به رتبه تبدیل کنیم.مهم نیست کدام متغیر وابسته و کدام متغیر مستقل است.

نکته مهم : اگر ضریب همبستگی صفر باشد نشاندهنده عدم وجود همبستگی است

ضریب همبستگی همواره بین 1+ و 1- در نوسان است

اگر ضریب همبستگی کمتر از صفر باشد همبستگی ناقص و منفی است یعنی با افزایش یک متغیر دیگری کاهش می یابد

اگر ضریب همبستگی بزرگتر از صفر باشد ناقص و مثبت است یعنی با افزایش یک متغیر، دیگری نیز افزایش می یابد

اگر صفر باشد نشاندهنده عدم وجود همبستگی است

کاربرد آزمون های پارامتری و ناپارامتری در علوم رفتاری

مقایسه داده ها در دو یا بیش از دو گروه وابسته و مستقل

تعداد گروههای تحت مطالعه

متغیر مورد مطالعه

گروههای تحت مطالعه

نوع آزمون مورد انتخاب

1

دو گروه

کمی

مستقل

t مستقل

2

دو گروه

رتبه ای

مستقل

من ویتنی

3

دو گروه

اسمی

مستقل

خی دو

4

دو گروه

کمی

وابسته

t وابسته

5

دو گروه

رتبه ای

وابسته

ویلکاکسون – آزمون نشانه

6

دو گروه

اسمی

وابسته

مک نمار

7

بیش از دو گروه

کمی

مستقل

ANOVA یکطرفه

8

بیش از دو گروه

رتبه ای

مستقل

کروسکال والیس

9

بیش از دو گروه

اسمی

مستقل

خی همبستگی مثبت یا مستقیم دو

10

بیش از دو گروه

کمی

وابسته

ANOVA مکرر

11

بیش از دو گروه

رتبه ای

وابسته

فریدمن

12

بیش از دو گروه

اسمی

وابسته

کوکران

نوع متغیرهای مورد مطالعه

نوع آزمون

هر دو کمی

یکی کمی ، دیگری رتبه ای

هر دو رتبه ای

مستقل اسمی، وابسته کمی

مستقل کمی، وابسته اسمی

یکی رتبه ای، دیگری اسمی

هر دو اسمی

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی اسپیرمن ـ کندال

ضریب همبستگی اسپیرمن ـ کندال

ضریب Eta

ضریب لاندا

تتا

لاندا، فی و V کرامر

ضریب همبستگی پیرسون و ضريب همبستگي اسپيرمن

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ویا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، توسط سرکارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. چندین روش محاسباتی معادل می توان برای محاسبه ی این ضریب تعریف نمود.

الف) روش محاسبه با استفاده از اعداد خام :

ب) روش محاسبه از طریق نمره های استاندارد شده :

ضریب همبستگی پیرسون بین -1 و 1 تغییر می کند.اگر r=1 بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است ، رایطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد. مانند رابطه ی بین میزان ساعات مطالعه در روز و معدل محصلین.

r=-1 نیز وجود یک رابطه ی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه ی معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس.

زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه ی خطی وجود ندارد.

1) صفر بودن ضریب همبستگی تنها عدم وجود رابطه ی خطی بین دو متغیر را نشان می دهد ولی نمی توان مستقل بودن دو متغیر را نیز نتیجه گرفت. هنگامی که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر صفر باشد، این متغیرها تنها در صورتی مستقل از یکدیگرند که توزیع متغیرها نرمال باشد.

2) همبستگی بین دو متغیر تنها نشان دهنده ی این است که افزایش یا کاهش یک متغیر چه تاثیری بر افزایش یا کاهش متغیر دیگر دارد ولی این همبستگی ضرورتا دال بر رابطه ی علّی بین متغیرها نمی باشد. به طور مثال اگر در یک تحقیق دو متغیر قد و تحصیلات همبستگی مثبت بالایی داشته باشندنمی توانیم نتیجه بگیریم که افراد قد بلندتر دارای تحصیلات بیشتری هستند. بنابراین باید بین مفاهیم همبستگی و رابطه ی علّت و معلولی تفاوت قائل شد. به بیان دیگر ممکن است دو متغیر همبستگی داشته باشند ولی لزومی ندارد که یکی از متغیرها علت و دیگری معلول باشد، علاوه براین عوامل متعدد دیگری نیز می توانند بر ضریب همبستگی اثرگذار باشند.

مثال : سنوات خدمت و میزان درآمد تعدادی کارمنددر دست است ، به کمک نرم افزار spss ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه می کنیم.

همبستگی مثبت یا مستقیم

ویدیو: غیر مستقیم به چه معناست؟

محتوا

رابطه غیرمستقیم رابطه بین دو متغیر است که بر یکدیگر تأثیر می گذارند. با این حال، آنها به طور مستقیم بر یکدیگر تأثیر نمی گذارند، بلکه از طریق یک متغیر سوم. . دو متغیر در یک رابطه غیر مستقیم اغلب در جهت مخالف حرکت می کنند. به عبارت دیگر، وقتی یکی به سمت بالا حرکت می کند، دیگری به سمت پایین حرکت می کند.

غیر مستقیم بودن یعنی چه؟

تعريف غير مستقيم، شخص يا چيزي است كه مستقيم نباشد يا مستقيم و صادق نباشد. . مستقیماً به موضوع، یا شخص یا چیزی که هدف قرار گرفته است. یک پاسخ غیر مستقیم ساده نیست؛ منصفانه و باز نیست. متقلب.

مثال همبستگی غیر مستقیم چیست؟

در مدل‌سازی معادلات ساختاری، همبستگی بین دو متغیر که شامل یک متغیر مداخله‌گر یا میانجی است. به عنوان مثال، سن ممکن است بر میزان دستمزد تأثیر بگذارد، که به نوبه خود ممکن است بر رضایت شغلی تأثیر بگذارد: در این صورت، همبستگی مثبت یا مستقیم همبستگی بین سن و رضایت شغلی یک رابطه غیرمستقیم خواهد بود.

همبستگی مستقیم و غیر مستقیم چیست؟

روابط مستقیم و معکوس. رابطه مستقیم: این جایی است که دو متغیر یک کار را انجام می دهند. اگر یکی افزایش یابد، دیگری افزایش می یابد. اگر یکی کاهش یابد، دیگری کاهش می یابد. رابطه معکوس: اینجا جایی است که دو متغیر برعکس عمل می کنند.

منظور از نوشتن غیر مستقیم چیست؟

شخصیت پردازی غیرمستقیم فرآیند توصیف یک شخصیت از طریق افکار، اعمال، گفتار و گفتگوی آن شخصیت است. نویسنده از این نوع شخصیت پردازی برای راهنمایی خواننده در نتیجه گیری خود درباره همبستگی مثبت یا مستقیم یک شخصیت استفاده می کند.

غیر مستقیم به چه معناست؟

تفاوت مستقیم و غیر مستقیم چیست؟

"مستقیم" به این معنی است که علت و معلول به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند. با انجام یک کار، واکنش خاصی را ایجاد می کنید. با این حال، اثر غیرمستقیم از عمل به تنهایی حاصل نخواهد شد. این اقدام چیزی را تغییر خواهد داد و آن "چیزی" به نوبه خود بر شخص / سازمان مربوطه تأثیر می گذارد.

غیرمستقیم چگونه توصیف می کنید؟

 1. گفتار: شخصیت چه می گوید و چگونه صحبت می کند؟
 2. افکار: چه چیزی در مورد شخصیت از طریق افکار و احساسات خصوصی او نشان داده می شود؟
 3. اثر: شخصیت چه تأثیری بر افراد دیگر دارد؟ .
 4. اقدامات: کاراکتر چه می کند؟

مصداق رابطه مستقیم چیست؟

1. ارتباط بین دو متغیر به طوری که ارزش آنها با هم افزایش و کاهش یابد. به عنوان مثال، تعداد ساعات مطالعه و سطح عملکرد آزمون یک رابطه مستقیم را تشکیل می دهند به این صورت که با افزایش تعداد ساعات مطالعه، سطح عملکرد نیز افزایش می یابد و بالعکس.

تفاوت بین همبستگی مثبت و منفی چیست؟

همبستگی مثبت رابطه بین دو متغیر است که در آن هر دو متغیر در یک جهت حرکت می کنند. . همبستگی منفی رابطه بین دو متغیر است که در آن افزایش یک متغیر با کاهش متغیر دیگر همراه است.

رابطه مستقیم چیست؟

رابطه بین دو متغیر که در آن هر دو متغیر در سطح افزایش می یابند. نرخ یکسان یا کاهش با همان نرخ.

همبستگی 1 به چه معناست؟

همبستگی ۱- نشان‌دهنده همبستگی منفی کامل است، به این معنی که وقتی یک متغیر بالا می‌رود، متغیر دیگر پایین می‌آید. همبستگی 1+ نشان دهنده همبستگی مثبت کامل است، به این معنی که هر دو متغیر با هم در یک جهت حرکت می کنند.

آیا معکوس و غیر مستقیم یکسان هستند؟

هنگامی که دو متغیر به نسبت معکوس تغییر می کنند به آن تغییر غیر مستقیم می گویند. در تغییرات غیرمستقیم یک متغیر بار ثابت برعکس متغیر دیگر است. اگر یک متغیر افزایش یابد، متغیر دیگر کاهش می یابد، و اگر یکی کاهش یابد، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد. این بدان معنی است که متغیرها در یک نسبت یکسان اما معکوس تغییر می کنند.

آیا 0.8 یک همبستگی قوی است؟

ضریب همبستگی 8/0+ یا 8/0- نشان دهنده همبستگی قوی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است. r 0.20+ یا 0.20- نشان دهنده همبستگی ضعیف همبستگی مثبت یا مستقیم بین متغیرها است.

بوسه غیر مستقیم چیست؟

عمل بوسیدن شیئی که اخیراً شخص دیگری آن را بوسیده است که نمادی از بوسه بین دو نفر است. اسم. 1. لمس لب به شیئی که شخص دیگری لبهایش را با آن لمس کرده است (مانند غذا یا فنجان).

غیر مستقیم یعنی چی؟

2 adj یک مسیر یا سفر غیرمستقیم از کوتاه‌ترین یا آسان‌ترین راه بین دو مکان استفاده نمی‌کند.، (متضاد: مستقیم) کالا از یک مسیر نسبتاً غیرمستقیم رفت.

عمل غیر مستقیم یعنی چه؟

به‌طور مستقیم یا فوری، به‌عنوان تأثیرات یا پیامدها: یک مزیت غیر مستقیم. نه مستقیم در عمل یا رویه: همبستگی مثبت یا مستقیم روش های او غیرمستقیم است اما ناصادقانه نیست. ساده نیست؛ حیله گر فریبنده: او به عنوان یک همکار غیر مستقیم شناخته می شود.

نوع همبستگی چیست؟

معمولاً در آمار، چهار نوع همبستگی را اندازه گیری می کنیم: همبستگی پیرسون، همبستگی رتبه کندال، همبستگی اسپیرمن و همبستگی نقطه-بیسریال.

5 نوع همبستگی چیست؟

 • ضریب همبستگی پیرسون.
 • ضریب همبستگی خطی.
 • ضریب همبستگی نمونه.
 • ضریب همبستگی جمعیت.

مثالی از همبستگی چیست؟

یک همبستگی مثبت زمانی وجود دارد که دو متغیر در یک جهت با یکدیگر حرکت کنند. یک مثال اساسی از همبستگی مثبت، قد و وزن است - افراد قد بلندتر معمولاً وزن بیشتری دارند و بالعکس.

منظور از رابطه مستقیم یا مثبت چیست؟

رابطه مثبت یا مستقیم رابطه ای است که در آن دو متغیر (به طور کلی آنها را x و y می نامیم) با هم حرکت می کنند، یعنی با هم افزایش یا کاهش می یابند. . در یک رابطه منفی یا غیر مستقیم، دو متغیر در جهت مخالف حرکت می کنند، یعنی با افزایش یکی، دیگری کاهش می یابد.

یک همبستگی منفی قوی چیست؟

قدرت یک رابطه همبستگی با ضریب همبستگی آن اندازه‌گیری می‌شود، که قوی‌ترین رابطه ممکن «کاملاً» همبستگی است. . به طور کلی 1.0- تا 0.70- نشان دهنده همبستگی منفی قوی، 0.50- یک رابطه منفی متوسط و 0.30- یک همبستگی ضعیف است.

رابطه مثبت چیست؟

یک رابطه مثبت را می توان بین هر دو نفر که از نظر عملی و عاطفی از یکدیگر حمایت، تشویق و کمک می کنند، به اشتراک گذاشت. به گفته دکتر فیشر، مهمترین بخش یک رابطه سالم، ارتباط سالم است.

نمونه هایی از شخصیت پردازی چیست؟

شخصیت پردازی مستقیم به مخاطب می گوید شخصیت شخصیت چیست. مثال: «پسر صبور و دختر ساکت، هر دو خوش اخلاق بودند و از مادرشان سرپیچی نمی کردند». توضیح: نویسنده مستقیماً شخصیت این دو کودک را به مخاطب می گوید.

4 نوع شخصیت پردازی چیست؟

 • شرح. .
 • گفتگو. .
 • افکار/احساسات شخصیت ها. .
 • نحوه واکنش شخصیت به دیگران و واکنش دیگران به شخصیت.

5 نوع شخصیت پردازی چیست؟

مخفف Pairs می تواند به شما کمک کند تا پنج روش شخصیت پردازی را به خاطر بیاورید: توصیف فیزیکی، عمل، افکار درونی، واکنش ها و گفتار.

همبستگی آماری

میزان ارتباط بین دو مجموعه از اطلاعات. اگر مجموعه‌ای از داده‌ها هم‌زمان با مجموعۀ دیگر تغییر کند، گفته می‌شود که همبستگی مثبت [۱] یا مستقیم [۲] برقرار است. چنانچه تغییر آن‌ها خلاف جهت یکدیگر باشد (یکی همبستگی مثبت یا مستقیم صعودی و دیگری نزولی)، همبستگی منفی [۳] یا معکوس [۴] به‌کار است. اگر رابطه‌ای بین دو مجموعه از داده‌ها وجود نداشته باشد، گفته می‌شود که همبستگی خطی صفر [۵] برقرار است. همبستگی را می‌توان با ترسیم خطی نیز تعیین کرد که بر بیشترین نقاط در نمودار پراکنش [۶] انطباق داشته باشد؛ شیب خط ترسیمی، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی، هرچه بیشتر باشد همبستگی شدیدتر است. در علم آمار، برای اندازه‌گیری چنین ارتباطی، ضریب همبستگی [۷] را محاسبه می‌کنند. برای این امر عموماً سنجه‌ای در نظر گرفته می‌شود که در آن عددِ ۱ نشان‌دهندۀ همبستگی مثبت کامل، صفر نشان‌دهندۀ فقدان همبستگی، و عدد ۱- نشان‌دهندۀ همبستگیِ معکوسِ کامل است. برخی از ضرایب همبستگی که برای محاسبۀ روابط خطی به‌‌کار می‌روند عبارت‌اند از ضریب همبستگی پیِرسون [۸] ؛ ضریب همبستگی کندال [۹] (tau)؛ و ضریب همبستگی اسپیرمن [۱۰] (rho) که در آزمون‌های آماریِ غیرپارامتری [۱۱] (که در آن‌ها داده‌ها با مقیاس‌های ترتیبی [۱۲] اندازه‌گیری می‌شوند نه با مقیاس‌های فاصله‌ای [۱۳] ) به‌کار می‌رود. وجودِ همبستگی شدید میان دو متغیر لزوماً به معنای وابستگی آن‌ها به یکدیگر نیست؛ چه‌بسا متغیر سومی (ناگفته‌ای) وجود داشته باشد که هر دو متغیرها به آن وابسته باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.